a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

aa-ay anik janam bharam sarnee.   view
aa-ay mil gursikh aa-ay mil too mayray guroo kay pi-aaray.   view
aad jugaad bhagtan kaa raakhaa ustat kar kar jeevaa.   view
aadays baabaa aadays.   view
aadh aadh ka-o firat dhoondh-tay man sagal tarisan bujh ga-ee.   view
aagai hee tay sabh kichh hoo-aa avar ke jaanai gi-aanaa.   view
aagai jam dal bikham ghanaa.   view
aagai sukh gur dee-aa.   view
aa-i-o sunan parhan ka-o banee.   view
aaj hamaarai garihi basant.   view
aakhaa jeevaa visrai mar jaa-o.   view
aakhan jor chupai nah jor.   view
aan rasaa deeseh sabh chhaar.   view
aan rasaa jaytay tai chaakhay.   view
aanad rang binod hamaarai.   view
aaneelay kaagad kaateelay goodee aakaas maDhay bharmee-alay.   view
aaneelay kumbh bharaa-eelay oodak thaakur ka-o isnaan kara-o.   view
aa-o hamaarai raam pi-aaray jee-o.   view
aa-o jee too aa-o hamaarai har jas sarvan sunaavanaa.   view
aa-o saajan sant meet pi-aaray.   view
aa-o sakhee gun kaaman kareehaa jee-o.   view
aa-o sakhee har mayl karayhaa.   view
aap japaa-ay japai so naa-o.   view
aap nitaani-aa taan hai pi-aaraa aap nimaani-aa maan.   view
aap sahaa-ee ho-aa.   view
aapay aap varatdaa pi-aaraa aapay aap apaahu.   view
aapay baho biDh rangulaa sakhee-ay mayraa laal.   view
aapay dait laa-ay ditay sant janaa ka-o aapay raakhaa so-ee.   view
aapay rasee-aa aap ras aapay ravanhaar.   view
aapay sarisat upaa-idaa pi-aaraa kar sooraj chand chaanaan.   view
aapay sayvaa laa-idaa pi-aaraa aapay bhagat omaahaa.   view
aapeh mayl la-ay.   view
aaraaDha-o tujheh su-aamee apnay.   view
Aartee (Ceremony of Light)   view
aas ot parabh toree.   view
aas pi-aasee chitva-o din rainee hai ko-ee sant milaavai nayraa.   view
aas pi-aasee pir kai taa-ee ji-o chaatrik booNdayray.   view
aath pahar nikat kar jaanai.   view
aavan jaan rahi-o.   view
aava-o vanja-o dummnee kitee mitar karay-o.   view
aavat kinai na raakhi-aa jaavat ki-o raakhi-aa jaa-ay.   view
aavho sant janhu gun gaavah govind kayray raam.   view
aavhu bhainay gal milah ank sahaylrhee-aah.   view
aavhu bhainay tusee milhu pi-aaree-aa.   view
aavhu meet ikatar ho-ay ras kas sabh bhunchah.   view
aavhu milhu sahayleeho sachrhaa naam la-ayhaaN.   view
aavhu sajnaa ha-o daykhaa darsan tayraa raam.   view
aavhu sant mai gal maylaa-ee-ai.   view
aavhu sant milaah har kathaa kahaanee-aa.   view
aavhu sant milhu mayray bhaa-ee mil har har kathaa karahu.   view
aavhu sant paraan sukh-daatay simreh parabh abhinaasee.   view
ab gur raamdaas ka-o milee badaa-ee.   view
ab ham chalee thaakur peh haar.   view
ab ih pareet mahaa parabal bha-ee aan bikhai jaree.   view
ab jan oopar ko na pukaarai.   view
ab mai kahaa kara-o ree maa-ee.   view
ab mai ka-un upaa-o kara-o.   view
ab mohi Dhan paa-i-o har naamaa.   view
ab mohi jalat raam jal paa-i-aa.   view
ab mohi jeevan padvee paa-ee.   view
ab mohi khoob vatan gah paa-ee.   view
ab mohi raam apunaa kar jaani-aa.   view
ab mohi raam jaso man gaa-i-o.   view
ab mohi sarab upaav birkaatay.   view
ab poochhay ki-aa kahaa.   view
ab tab jab kab tuhee tuhee.   view
abhaagay tai laaj naahee.   view
abhinaasee jee-an ko daataa simrat sabh mal kho-ee.   view
abichal nagar gobind guroo kaa naam japat sukh paa-i-aa raam.   view
achhal chhalaa-ee nah chhalai nah ghaa-o kataaraa kar sakai.   view
achraj kichh kahan na jaa-ee.   view
agam agochar daras tayraa so paa-ay jis mastak bhaag.   view
agam da-i-aal kirpaa parabh Dhaaree mukh har har naam ham kahay.   view
agam roop kaa man meh thaanaa.   view
agan na dahai pavan nahee magnai taskar nayr na aavai.   view
agh antak badai na sal-y kav gur raamdaas tayree saran.   view
ahaN toro mukh joro.   view
ahinis jaagai need na sovai.   view
ahirakh vaad na keejai ray man.   view
ai sukh mayray meetaa.   view
aisaa aDham ajaat naamday-o ta-o sarnaagat aa-ee-alay.   view
aisaa daykh bimohit ho-ay.   view
aisaa gur paa-ee-ai vadbhaagee.   view
aisaa har Dhan sanchee-ai bhaa-ee.   view
aisaa har sayvee-ai nit Dhi-aa-ee-ai jo khin meh kilvikh sabh karay binaasaa.   view
aisaa jog kamaavahu jogee.   view
aisaa karahu beechaar gi-aanee.   view
aisaa keertan kar man mayray.   view
aisaa ko-ay je dubiDhaa maar gavaavai.   view
aisaa naam ratan nirmolak punn padaarath paa-i-aa.   view
aisay bharam bhulay sansaaraa.   view
aisay kaahay bhool paray.   view
aisay logan si-o ki-aa kahee-ai.   view
aisay raakhanhaar da-i-aal.   view
aisee deekhi-aa jan si-o mangaa.   view
aisee istaree ik raam upaa-ee.   view
aisee ka-un biDhay darsan parsanaa.   view
aisee kinguree vajaa-ay jogee.   view
aisee kirpaa mohi karahu.   view
aisee laal tujh bin ka-un karai.   view
aisee maaNg gobid tay.   view
aisee pareet govind si-o laagee.   view
aisee pareet karahu man mayray.   view
aiso daan dayh jee santahu jaat jee-o balihaar.   view
aiso Dhanee guvind hamaaraa.   view
aiso heeraa nirmal naam.   view
aiso ih sansaar paykhnaa rahan na ko-oo pa-eehai ray.   view
aiso sahaa-ee har ko naam.   view
aithai othai rakhvaalaa.   view
akaal moorat ajoonee sambhou man simrat thandhaa theevaaN jee-o.   view
akthaa har akath kathaa kichh jaa-ay na jaanee raam.   view
amaavas aatam sukhee bha-ay santokh dee-aa gurdayv.   view
amal siraano laykhaa daynaa.   view
amlee amal na ambrhai machhee neer na ho-ay.   view
amrit bachan saaDh kee banee.   view
amrit banee gur kee meethee.   view
amrit banee har har tayree.   view
amrit fal naam jin gur tay paa-i-aa.   view
amrit har har naam hai mayree jindurhee-ay amrit gurmat paa-ay raam.   view
amrit kathaa kahai sadaa din raatee avraa aakh sunaavni-aa.   view
amrit naam man vasaa-ay.   view
amrit naam niDhaan hai mil peevhu bhaa-ee.   view
amrit naam parmaysar tayraa jo simrai so jeevai.   view
amrit naam sadaa nirmalee-aa.   view
amrit naam tayraa so-ee gaavai.   view
amrit naam tumHaaraa thaakur ayhu mahaa ras janeh pee-o.   view
amrit neer gi-aan man majan athsathtirath sang gahay.   view
amrit ras pee-aa gur sabdee ham naam vitahu kurbaan.   view
amrit ras peevhu parabh pi-aaree.   view
amrit rasnaa pee-o pi-aaree.   view
amritaa pari-a bachan tuhaaray.   view
an kaa-ay raat-rhi-aa vaat duhaylee raam.   view
anad karahu parabh kay gun gaavhu.   view
anad mool Dhi-aa-i-o purkhotam an-din anad ananday.   view
anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.   view
anand sahib.   view
andar sachaa nayhu laa-i-aa pareetam aapnai.   view
an-din gur mil jaagay.   view
an-din har har Dhi-aa-i-o hirdai mat gurmat dookh visaaree.   view
an-din jaagi-aa haaN.   view
an-din raam kay gun kahee-ai.   view
ando anadghanaa mai so parabh deethaa raam.   view
anik bhaaNt kar sayvaa karee-ai.   view
anik janam vichhurhay dukh paa-i-aa manmukh karam karai ahaNkaaree.   view
anik jatan nahee hot chhutaaraa.   view
anik parkaar bhojan baho kee-ay baho binjan mistaa-ay.   view
anoop padaarath naam sunhu sagal Dhi-aa-ilay meetaa.   view
ant kaal jo lachhmee simrai aisee chintaa meh jay marai.   view
ant na paavat dayv sabai mun indar mahaa siv jog karee.   view
antar daykh sabad man maani-aa avar na raaNganhaaraa.   view
antar gaava-o baahar gaava-o gaava-o jaag savaaree.   view
antar mail jay tirath naavai tis baikunth na jaanaaN.   view
antar pi-aas uthee parabh kayree sun gur bachan man teer laga-ee-aa.   view
antar piree pi-aar ki-o pir bin jeevee-ai raam.   view
antar raam raa-ay pargatay aa-ay.   view
antarjaamee so parabh pooraa.   view
apnai rang sabh ko rachai.   view
apnay baalak aap rakhi-an paarbarahm gurdayv.   view
apnay daas kaa sadaa rakhvaalaa.   view
apnay sayvak ka-o kabahu na bisaarahu.   view
apunay har parabh kee ha-o golee.   view
apunay raameh bhaj ray man aalsee-aa.   view
apunay satgur kai balihaarai.   view
apunay satgur kai balihaarai.   view
apunay sayvak kee aapay raakhai aapay naam japaavai.   view
apunay sayvak kee aapay raakhai pooran bha-ee badaa-ee.   view
apunay thaakur kee ha-o chayree.   view
apunee biDh aap janaavhu.   view
apusat baat tay bha-ee seeDhree doot dusat sajna-ee.   view
ardaas sunee daataar parabh ho-ay kirpaal.   view
aree baa-ee gobid naam mat beesrai.   view
arrhaavai billaavai nindak.   view
asumayDh jagnay.   view
at oochaa taa kaa darbaaraa.   view
at pareetam man mohnaa ghat sohnaa paraan aDhaaraa raam.   view
a-ukhaDh har kaa naam hai jit rog na vi-aapai.   view
a-ukhaDh tayro naam da-i-aal.   view
a-ukhaDhkhaa-i-o har ko naa-o.   view
a-ukhee gharhee na daykhan day-ee apnaa birad samaalay.   view
aval alah noor upaa-i-aa kudrat kay sabh banday.   view
avar panch ham ayk janaa ki-o raakha-o ghar baar manaa.   view
avar saad chakh saglay daykhay man har ras sabh tay meethaa jee-o.   view
avar upaav sabh ti-aagi-aa daaroo naam la-i-aa.   view
ay man mayri-aa too samajh achayt i-aani-aa raam.   view
ay man roorhHai rangulay tooN sachaa rang charhaa-ay.   view
ayk anayk bi-aapak poorak jat daykh-a-u tat so-ee.   view
ayk bageechaa payd ghan kari-aa.   view
ayk hamaaraa antarjaamee.   view
ayk jot aykaa milee kimbaa ho-ay maho-ay.   view
ayk jotsaaval sundar raam-ee-aa.   view
ayk kot panch sikdaaraa panchay maageh haalaa.   view
ayk na bharee-aa gun kar Dhovaa.   view
ayk pitaa aykas kay ham baarik too mayraa gur haa-ee.   view
ayk su-aan du-ay su-aanee naal.   view
aykaa tayk mayrai man cheet.   view
aykai aykai too raa-i-aa.   view
ayko naam Dhi-aa-ay man mayray.   view
ayniH maa-i-aa jagdees gusaa-ee tumHray charan bisaaray.   view
ayrai hukmay saavan aa-i-aa.   view
aytee maar pa-ee karlaanay taiN kee darad na aa-i-aa.   view