a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

baabaa aa-i-aa hai uth chalnaa ih jag jhooth pasaarovaa.   view
baabaa ab na basa-o ih gaa-o.   view
baabaa ayhu laykhaa likh jaan.   view
baabaa bikh daykhi-aa sansaar.   view
baabaa boltay tay kahaa ga-ay dayhee kay sang rahtay.   view
baabaa hor khaanaa khusee khu-aar.   view
baabaa maa-i-aa saath na ho-ay.   view
baabaa mai karamheen koorhi-aar.   view
baabaa man matvaaro naam ras peevai sahj rang rach rahi-aa.   view
baabaa man saachaa mukh saachaa kahee-ai taree-ai saachaa ho-ee.   view
baabaa moorakh haa naavai bal jaa-o.   view
baahar dhoodhan tay chhoot paray gur ghar hee maahi dikhaa-i-aa thaa.   view
baahar raakhi-o ridai samaal.   view
baapaar govind naa-ay.   view
baarah baras baalpan beetay bees baras kachh tap na kee-o.   view
baarnai balihaarnai lakh baree-aa.   view
baavar so-ay rahay.   view
baho parpanch kar par Dhan li-aavai.   view
baho rang maa-i-aa baho biDh paykhee.   view
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.   view
baikunth nagar jahaa sant vaasaa.   view
bakhsi-aa paarbarahm parmaysar saglay rog bidaaray.   view
balihaaree gur aapnay sad balihaarai jaa-o.   view
balihaaree gur aapnay sad sad bal jaa-o.   view
balihaaree gur aapnay sad sad kurbaanaa.   view
balvant bi-aap rahee sabh mahee.   view
ban meh paykhi-o tarin meh paykhi-o garihi paykhi-o udaasaa-ay.   view
banaarsee tap karai ulat tirath marai agan dahai kaa-i-aa kalap keejai.   view
banaspat ma-ulee charhi-aa basant.   view
banday bandagee iktee-aar.   view
banDhan kaatay aap parabh ho-aa kirpaal.   view
banDhan tay chhutkaavai parabhoo milaavai har har naam sunaavai.   view
baras ghanaa mayraa man bheenaa.   view
baras ghanaa mayraa pir ghar aa-i-aa.   view
baras maygh jee til bilam na laa-o.   view
baras saras aagi-aa.   view
barsai maygh sakhee ghar paahun aa-ay.   view
basant charhi-aa foolee banraa-ay.   view
bayd katayb kahhu mat jhoothay jhoothaa jo na bichaarai.   view
baygam puraa sahar ko naa-o.   view
bayrhaa banDh na saki-o banDhan kee vaylaa.   view
beet jaihai beet jaihai janam akaaj ray.   view
bhaa-ay bhagat parabh keertan laagai.   view
bhaa-ee ray har heeraa gur maahi.   view
bhaa-ee ray i-o sir jaanhu kaal.   view
bhaa-ee ray meet karahu parabh so-ay.   view
bhaa-ee ray mil sajan har gun saar.   view
bhaa-ee ray raam kahhu chit laa-ay.   view
bhaa-ee ray tan Dhan saath na ho-ay.   view
bhaag sulakh-naa har kant hamaaraa raam.   view
bhaagtharhay har sant tumHaaray jinH ghar Dhan har naamaa.   view
bhaaNdaa Dho-ay bais Dhoop dayvhu ta-o dooDhai ka-o jaavhu.   view
bhaavan ti-aagi-o ree ti-aagi-o.   view
bha-ay kirpaal govind gusaa-ee.   view
bha-ay kirpaal guroo govindaa sagal manorath paa-ay.   view
bha-ee paraapat maanukh dayhuree-aa.   view
bhagat janaa kee har jee-o raakhai jug jug rakh-daa aa-i-aa raam.   view
bhagat khajaanaa bhagtan ka-o dee-aa naa-o har Dhan sach so-ay.   view
bhagat sachay dar sohday anad karahi din raat.   view
bhagtaa dee sadaa too rakh-daa har jee-o Dhur too rakh-daa aa-i-aa.   view
bhagtaa kee tayk tooN santaa kee ot tooN sachaa sirjanhaaraa.   view
bhai bhaa-ay jaagay say jan jaagran karahi ha-umai mail utaar.   view
bhai ka-o bha-o parhi-aa simrat har naam.   view
bha-i-aa divaanaa saah kaa naanak ba-uraanaa.   view
bhairo bhoot seetlaa Dhaavai.   view
bhaj man mayray ayko naam.   view
bhaj raamo man raam.   view
bhajahu gobind bhool mat jaahu.   view
bhalay amardaas gun tayray tayree upmaa tohi ban aavai.   view
bhalay dinas bhalay sanjog.   view
bhalay ninda-o bhalay ninda-o bhalay ninda-o log.   view
bhalee suhaavee chhaapree jaa meh gun gaa-ay.   view
bhalkay uth papolee-ai vin bujhay mugaDh ajaan.   view
bhalo bhalo ray keerat nee-aa.   view
bhalo samo simran kee baree-aa.   view
bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu.   view
bha-o tayraa bhaaNg khalrhee mayraa cheet.   view
bhar joban mai mat pay-ee-arhai ghar paahunee bal raam jee-o.   view
bharam meh so-ee sagal jagat DhanDh anDh.   view
bhav khandan dukh bhanjan savaamee bhagat vachhal nirankaaray.   view
bhavjal bin sabdai ki-o taree-ai.   view
bhaytat sang paarbarahm chit aa-i-aa.   view
bhee toohai salaahnaa pi-aaray bhee tayree saalaah.   view
bheekhak pareet bheekh parabh paa-ay.   view
bhinnee rainrhee-ai chaamkan taaray.   view
bholaavarhai bhulee bhul bhul pachhotaanee.   view
bholi-aa ha-umai surat visaar.   view
bhookhay bhagat na keejai.   view
bhoolay maarag jineh bataa-i-aa.   view
bhoolee maalnee hai ay-o.   view
bhooli-o man maa-i-aa urjhaa-i-o.   view
bhujaa baaNDh bhilaa kar daari-o.   view
bi-aapat harakh sog bisthaar.   view
bichhurat ki-o jeevay o-ay jeevan.   view
bidi-aa na para-o baad nahee jaan-o.   view
bighan na ko-oo laagtaa gur peh ardaas.   view
bikhai baach har raach samajh man ba-uraa ray.   view
bikhai ban feekaa ti-aag ree sakhee-ay naam mahaa ras pee-o.   view
bikh-ee din rain iv hee gudaarai.   view
bikhi-aa meh kin hee taripat na paa-ee.   view
bin baajay kaiso nirtikaaree.   view
bin darsan kaisay jeeva-o mayree maa-ee.   view
bin gur sabad na chhootee-ai daykhhu veechaaraa.   view
bin gur sabdai man nahee tha-uraa.   view
bin har naam avar sabh thoraa.   view
bin parabh rahan na jaa-ay gharee.   view
bin saaDhoo jo jeevnaa tayto birthaaree.   view
bin satgur sayvay bahutaa dukh laagaa jug chaaray bharmaa-ee.   view
bin simran jaisay sarap aarjaaree.   view
bin simran jo jeevan balnaa sarap jaisay arjaaree.   view
bind tay jin pind kee-aa agan kund rahaa-i-aa.   view
binsai moh mayraa ar tayraa binsai apnee Dhaaree.   view
binvant naanak simar har har ichh punnee hamaaree.   view
birkhai hayth sabh jant ikthay.   view
birthaa bharvaasaa lok.   view
bisar ga-ee sabh taat paraa-ee.   view
bisman bisam bha-ay ja-o paykhi-o kahan na jaa-ay vadi-aa-ee.   view
bisrat naahi man tay haree.   view
bol har naam safal saa gharee.   view
bolai saykh fareed pi-aaray alah lagay.   view
bolhu bha-ee-aa raam kee duhaa-ee.   view
bolhu bha-ee-aa raam naam patit paavno.   view
bolhu raam karay nistaaraa.   view
bolhu sach naam kartaar.   view