a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi.   view
ichhaa poorak sarab sukh-daata har jaa kai vas hai kaamDhaynaa.   view
ih banee jo jee-ahu jaanai tis antar ravai har naamaa.   view
ih baynantee sun parabh mayray.   view
ih Dhan mayray har ko naa-o.   view
ih Dhan sarab rahi-aa bharpoor.   view
ih jag meet na daykhi-o ko-ee.   view
ih jag tayraa too gosaa-ee.   view
ih lokay sukh paa-i-aa.   view
ih man girhee ke ih man udaasee.   view
ih man santan kai balihaaree.   view
ih man sundar aapnaa har naam majeethai rang ree.   view
ih manoo-aa khin na tikai baho rangee dah dah dis chal chal haadhay.   view
ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leet-rhaa lab rangaa-ay.   view
ih tan vaychee sant peh pi-aaray pareetam day-ay milaa-ay.   view
ih thagvaaree bahut ghar gaalay.   view
ik ardaas bhaat keerat kee gur raamdaas raakho sarnaa-ee.   view
ik gaavat rahay man saad na paa-ay.   view
ik gharhee dinas mo ka-o bahut dihaaray.   view
ik man purakh Dhi-aa-ay bardaataa.   view
ik naa-o tayraa mai fabo.   view
ik pachhaanoo jee-a kaa iko rakhanhaar.   view
ik til pi-aaraa veesrai rog vadaa man maahi.   view
ik til pi-aaraa visrai bhagat kinayhee ho-ay.   view
ikas si-o man maani-aa taa ho-aa nihchal cheet.   view
ikat patar bhar urkat kurkat ikat patar bhar paanee.   view
in biDh ih man hari-aa ho-ay.   view
inH biDh paasaa dhaalahu beer.   view
inH si-o pareet karee ghanayree.   view
i-o ki-o kant pi-aaree hovaa.   view
is dayhee andar panch chor vaseh kaam kroDh lobh moh ahaNkaaraa.   view
is garih meh ko-ee jaagat rahai.   view
is man ka-o basant kee lagai na so-ay.   view
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.   view
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.   view
is paanee tay jin too ghari-aa.   view
is tan Dhan kee kavan badaa-ee.   view
is tan Dhan ko ki-aa garab-ee-aa.   view
it sanjam parabh kin hee na paa-i-aa.   view