a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

kaachaa Dhan saNcheh moorakh gaavaar.   view
kaahay ayk binaa chit laa-ee-ai.   view
kaahay kalraa sinchahu janam gavaavahu.   view
kaahay ray ban khojan jaa-ee.   view
kaahay ray nar garab karat hahu binas jaa-ay jhoothee dayhee.   view
kaahoo bihaavai rang ras roop.   view
kaahoo deenHay paat patambar kaahoo palagh nivaaraa.   view
kaa-i-aa andar jagjeevan daataa vasai sabhnaa karay partipaalaa.   view
kaa-i-aa barahmaa man hai Dhotee.   view
kaa-i-aa kaaman at su-aaliha-o pir vasai jis naalay.   view
kaa-i-aa kalaalan laahan mayla-o gur kaa sabad gurh keen ray.   view
kaalboot kee hastanee man ba-uraa ray chalat rachi-o jagdees.   view
kaalee ko-il too kit gun kaalee.   view
kaam kroDh ahaNkaar vigootay.   view
kaam kroDh lobh jhooth nindaa in tay aap chhadaavahu.   view
kaam kroDh lobh moh mitaavai chhutkai durmat apunee Dhaaree.   view
kaam kroDh maa-i-aa meh cheet.   view
kaaman har ras bayDhee jee-o har kai sahj subhaa-ay.   view
kaaraj satgur aap savaari-aa.   view
kaatay kasat pooray gurdayv.   view
kaa-ya-o dayvaa kaa-i-a-o dayval kaa-i-a-o jangam jaatee.   view
kab daykh-a-u parabh aapnaa aatam kai rang.   view
kab kal sujas gaava-o gur naanak raaj jog jin maani-o.   view
kab ko bhaalai ghunghroo taalaa kab ko bajaavai rabaab.   view
kabhoo kheer khaad ghee-o na bhaavai.   view
kachaa rang kasumbh kaa thorh-rhi-aa din chaar jee-o.   view
kachhoo na thoraa har bhagtan ka-o.   view
kad dinee-ar daykhee-ai.   view
ka-ee janam bha-ay keet patangaa.   view
kahaa kaha-o mai apunee karnee jih biDh janam gavaa-i-o.   view
kahaa kara-o jaatee kah kara-o paatee.   view
kahaa man bikhi-aa si-o laptaahee.   view
kahaa nar apno janam gavaavai.   view
kahaa so khayl tabaylaa ghorhay kahaa bhayree sehnaa-ee.   view
kaha-o kahaa apnee aDhmaa-ee.   view
kahay na jaanee a-ugan mayray.   view
kahhu gusaa-ee milee-ai kayh.   view
kahi ravidaas akath kathaa baho kaa-ay kareejai.   view
kahi-aa karnaa ditaa lainaa.   view
kaho kabeer bhagat kar paa-i-aa.   view
kaho naanak mai sarab sukh paa-i-aa ih sookh bihaanee raatay.   view
kaho naanak rang chalool bha-ay hai har rang na lahai majeethaa.   view
kaho naanak sabh tayree vadi-aa-ee ko-ee naa-o na jaanai mayraa.   view
kaho pandit soochaa kavan thaa-o.   view
kaisay kaha-o mohi jee-a baydnaa-ee.   view
kal samudar bha-ay roop pargat har naam uDhaaran.   view
kalijug uDhaari-aa gurdayv.   view
kaljug meh baho karam kamaahi.   view
kaljug meh raam naam hai saar.   view
kaljug meh raam naam ur Dhaar.   view
kan binaa jaisay thothar tukhaa.   view
kanchan naaree meh jee-o lubhat hai moh meethaa maa-i-aa.   view
kanchan si-o paa-ee-ai nahee tol.   view
kanchnaa baho dat karaa.   view
kar aasaa aa-i-o parabh maagan.   view
kar isnaan simar parabh apnaa man tan bha-ay arogaa.   view
kar jorh naanak daan maaNgai dayh apnaa naa-o.   view
kar kar tahal rasnaa gun gaava-o.   view
kar keertan ho-ay uDhaar.   view
kar kirpaa apnaa daras deejai jas gaava-o nis ar bhor.   view
kar kirpaa apnai ghar aa-i-aa taa mil sakhee-aa kaaj rachaa-i-aa.   view
kar kirpaa da-i-aal parabh ih niDh siDh paava-o.   view
kar kirpaa Dhoor dayh santan kee sukh naanak ih baachhai.   view
kar kirpaa gur paarbarahm pooray an-din naam vakhaanaa raam.   view
kar kirpaa har pargatee aa-i-aa.   view
kar kirpaa karahu parabh daat.   view
kar kirpaa mayray pareetam su-aamee naytar daykheh daras tayraa raam.   view
kar kirpaa parabh deen da-i-aalaa.   view
kar kirpaa pooran sukh-daatay.   view
kar kirpaa vashu mayrai hirdai ho-ay sahaa-ee aap.   view
kar mastak gur poorai Dhari-o man jeeto jag saaree.   view
karahu gat da-i-aal santahu moree.>   view
karai duhkaram dikhaavai hor.   view
karam Dharam pakhand jo deeseh tin jam jaagaatee lootai.   view
kara-o bayntee satgur apunee.   view
kara-o bin-o gur apnay pareetam har var aan milaavai.   view
kara-o manorath manai maahi apnay parabh tay paava-o.   view
karhalay man pardaysee-aa ki-o milee-ai har maa-ay.   view
kartaa sabh ko tayrai jor.   view
kartaa too mai maan nimaanay.   view
kartaa too mayraa jajmaan.   view
karvat bhalaa na karvat tayree.   view
kat jaa-ee-ai ray ghar laago rang.   view
kat kee maa-ee baap kat kayraa kidoo thaavhu ham aa-ay.   view
kathaa keertan raag naad Dhun ih bani-o su-aa-o.   view
kathaa puraatan i-o sunee bhagtan kee baanee.   view
kathee-ai satsang parabh gi-aan.   view
ka-udee badlai ti-aagai ratan.   view
ka-un ko kalank rahi-o raam naam layt hee.   view
ka-un moo-aa ray ka-un moo-aa.   view
ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa.   view
ka-un vadaa maa-i-aa vadi-aa-ee.   view
kaval nain maDhur bain kot sain sang sobh kahat maa jasod jisahi dahee bhaat khaahi jee-o.   view
kavan banee ree tayree laalee.   view
kavan gun paraanpat mila-o mayree maa-ee.   view
kavan kaaj sirjay jag bheetar janam kavan fal paa-i-aa.   view
kavan kahaa gun kant pi-aaray.   view
kavan kahaaN ha-o gun pari-a tayrai.   view
kavan kavan nahee patri-aa tumHree parteet.   view
kavan sanjog mila-o parabh apnay.   view
kaysaa kaa kar beejnaa sant cha-ur dhulaava-o.   view
kee visrahi dukh bahutaa laagai.   view
keenHay paap kay baho kot.   view
kee-o singaar milan kay taa-ee.   view
keerat parabh kee gaa-o mayree rasnaaN.   view
keertan nirmolak heeraa.   view
keetaa karnaa sarab rajaa-ee kichh keechai jay kar sakee-ai.   view
keetaa lorhee-ai kamm so har peh aakhee-ai.   view
keetaa lorheh so parabh ho-ay.   view
khaalik khalak khalak meh khaalik poor rahi-o sarab thaaN-ee.   view
khaanaa peenaa hasnaa sa-unaa visar ga-i-aa hai marnaa.   view
khaat kharchat nibhat rahai gur sabad akhoot.   view
khasam bisaar aan kamm laageh.   view
khatree baraahman sood vais ko jaapai har mantar japainee.   view
khayl khilaa-ay laad laadaavai sadaa sadaa andaa-ee.   view
kheer aDhaar baarik jab hotaa bin kheerai rahan na jaa-ee.   view
khin meh thaap nivaajay thaakur neech keet tay karahi raajangaa.   view
khin meh thaap uthaapanhaaraa keemat jaa-ay na karee.   view
khojahu santahu har barahm gi-aanee.   view
khojat firay asaNkh ant na paaree-aa.   view
khojat khojat darsan chaahay.   view
khojat khojat mai firaa khoja-o ban thaan.   view
khojat sant fireh parabh paraan aDhaaray raam.   view
khoob khoob khoob khoob khoob tayro naam.   view
khoob tayree pagree meethay tayray bol.   view
khuli-aa karam kirpaa bha-ee thaakur keertan har har gaa-ee.   view
khuraasaan khasmaanaa kee-aa hindusataan daraa-i-aa.   view
ki-aa gun tayray aakh vakhaanaa parabh antarjaamee jaan.   view
ki-aa gun tayray saar samHaalee mohi nirgun kay daataaray.   view
ki-aa ham jee-a jant baychaaray baran na saakah ayk romaa-ee.   view
ki-aa jap ki-aa tap ki-aa barat poojaa.   view
ki-aa kathee-ai kichh kathan na jaa-ee.   view
ki-aa maaga-o kichh thir na rahaa-ee.   view
ki-aa pahira-o ki-aa odh dikhaava-o.   view
ki-aa parhee-ai ki-aa gunee-ai.   view
ki-aa soveh naam visaar gaafal gahili-aa.   view
ki-aa too rataa daykh kai putar kaltar seegaar.   view
ki-aa too socheh ki-aa too chitvahi ki-aa tooN karahi upaa-ay.   view
ki-aa too so-i-aa jaag i-aanaa.   view
kichhahoo kaaj na kee-o jaan.   view
kin biDh hee-aro Dheerai nimaano   view
kin biDh milai gusaa-ee mayray raam raa-ay.   view
kin biDh saagar taree-ai.   view
kinhee banji-aa kaaNsee taaNbaa kinhee la-ug supaaree.   view
kinhee kee-aa parvirat pasaaraa.   view
ki-o bisrai parabh manai tay jis kay gun ayh.   view
ki-o chhoota-o kaisay tara-o bhavjal niDh bhaaree.   view
ki-o jeevan pareetam bin maa-ee.   view
ki-o leejai gadh bankaa bhaa-ee.   view
kirat karam kay veechhurhay kar kirpaa maylhu raam.   view
kirpaa karahu deen kay daatay mayraa gun avgan na beechaarahu ko-ee.   view
kirpaa karahu jis purakh biDhaatay so sadaa sadaa tuDh Dhi-aavai.   view
kirpaa niDh bashu ridai har neet.   view
kirsaanee kirsaan karay lochai jee-o laa-ay.   view
kis ha-o sayvee ki-aa jap karee satgur poochha-o jaa-ay.   view
kis hee Dharhaa kee-aa mitar sut naal bhaa-ee.   view
kitai parkaar na toota-o pareet. daas tayray kee nirmal reet.   view
ko banjaaro raam ko mayraa taaNdaa laadi-aa jaa-ay ray.   view
ko-ay na kis hee sang kaahay garbee-ai.   view
ko-ee aakhai bhootnaa ko kahai baytaalaa.   view
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee.   view
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee.   view
ko-ee aavai santo har kaa jan santo mayraa pareetam jan santo mohi maarag dikhlaavai.   view
ko-ee aisaa sant sahj sukh-daata mohi maarag day-ay bataa-ee.   view
ko-ee aiso ray bhaytai sant mayree laahai sagal chint thaakur si-o mayraa rang laavai.   view
ko-ee hai ray sant sahj sukh antar jaa ka-o jap tap day-o dalaalee ray.   view
ko-ee jaanai kavan eehaa jag meet.   view
ko-ee jan har si-o dayvai jor.   view
ko-oo hai mayro saajan meet.   view
ko-oo har samaan nahee raajaa.   view
ko-oo maa-ee bhooli-o man samjhaavai.   view
koop bhari-o jaisay daadiraa kachh days bidays na boojh.   view
kot barahmand ko thaakur su-aamee sarab jee-aa kaa daataa ray.   view
kot bighan nahee aavahi nayr.   view
kot bisan keenay avtaar.   view
kot kotee mayree aarjaa pavan pee-an api-aa-o.   view
kot laakh sarab ko raajaa jis hirdai naam tumaaraa.   view
kot majan keeno isnaan.   view
kuchil kathor kapat kaamee.   view
kundlanee surjhee satsangat parmaanand guroo mukh machaa.   view
kurbaan jaa-ee gur pooray apnay.   view