a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

na jaanaa may-o na jaanaa jaalee.   view
naa jaanaa baikunth kahaa hee.   view
naa jaanaa ki-aa gat raam hamaaree.   view
naa jaanaa moorakh hai ko-ee naa jaanaa si-aanaa.   view
naa kaasee mat oopjai naa kaasee mat jaa-ay.   view
naa man marai na kaaraj ho-ay.   view
naa oh martaa naa ham dari-aa.   view
naad samaa-ilo ray satgur bhaytilay dayvaa. rahaa-o   view
naal naraa-in mayrai.   view
naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa.   view
naam binaa jo pahirai khaa-ay.   view
naam binaa kahhu ko tari-aa.   view
naam Dhi-aa-ay so sukhee tis mukh oojal ho-ay.   view
naam gur dee-o hai apunai jaa kai mastak karmaa.   view
naam japahu mayray saajan sainaa.   view
naam kahat govind kaa soochee bha-ee rasnaa.   view
naam kee badaa-ee da-ee gur raamdaas ka-o.   view
naam lait kichh bighan na laagai.   view
naam lait man pargat bha-i-aa.   view
naam milai man taripat-ee-ai bin naamai Dharig jeevaas.   view
naam na jaani-aa raam kaa.   view
naam niranjan neer naraa-in.   view
naam tayro aartee majan muraaray.   view
naamay pareet naaraa-in laagee.   view
naamay such naamo parha-o naamay chaj aachaar.   view
naamo ho naam saahib ko paraan aDhree-aa.   view
naanak daas parabh aap pehraa-i-aa bharam bha-o mayt likhaava-o ray.   view
naanak kahat bhagat rachhak har nikat taahi tum maano.   view
naanak naam japai so jeevai.   view
naanak naam niranjan jaan-ya-o keenee bhagat paraym liv laa-ee.   view
naanak sukh paa-i-aa har keertan miti-o sagal kalaysaa.   view
naaNgay aavan naaNgay jaanaa.   view
naa-o kartaa kaadar karay ki-o bol hovai jokheevadai.   view
naa-o parbhaatai sabad Dhi-aa-ee-ai chhodahu dunee pareetaa.   view
naaraa-in har rang rango.   view
naaraa-in narpat namaskaarai.   view
naath kachhoo-a na jaan-o.   view
nachi-ai tapi-ai bhagat na ho-ay.   view
nagan firat jou paa-ee-ai jog.   view
nahee tul gobid naam Dhunay.   view
nainee har har laagee taaree.   view
nainhu need par darisat vikaar.   view
nainhu neer bahai tan kheenaa bha-ay kays duDh vaanee.   view
naktee ko thangan baadaa dooN.   view
namaskaar taa ka-o lakh baar.   view
na-o niDh tayrai sagal niDhaan.   view
naroo marai nar kaam na aavai.   view
nav khandan ko raaj kamaavai ant chalaigo haaree.   view
naytar pargaas kee-aa gurdayv.   view
naytar puneet bha-ay daras paykhay maathai para-o ravaal.   view
neech jaat har japti-aa utam padvee paa-ay.   view
neekee raam kee Dhun so-ay.   view
neekee saaDh sangaanee.   view
niguni-aa no aapay bakhas la-ay bhaa-ee satgur kee sayvaa laa-ay.   view
nikas ray pankhee simar har paaNkh.   view
nikat jee-a kai sad hee sangaa.   view
nindak ahilaa janam gavaa-i-aa.   view
nindak aisay hee jhar paree-ai.   view
ninda-o ninda-o mo ka-o log ninda-o.   view
nirbighan bhagat bhaj har har naa-o.   view
nirDhan aadar ko-ee na day-ay.   view
nirDhan ka-o tum dayvhu Dhanaa.   view
nirgun kathaa kathaa hai har kee.   view
nirkhat nirkhat rain sabh nirkhee mukh kaadhai amrit peejai.   view
nirvairai sang vair rachaa-ay pahuch na sakai gavaarai.   view
nit dinas raat laalach karay bharmai bharmaa-i-aa.   view
nit nit da-yu samaalee-ai.   view
nit uth gaavhu parabh kee banee.   view
nit uth koree gaagar aanai leepat jee-o ga-i-o.   view
nitparat naavan raam sar keejai.   view
niv niv paa-ay laga-o gur apunay aatam raam nihaari-aa.   view