a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

paa-i-aa laal ratan man paa-i-aa.   view
paaNday aisaa barahm beechaar.   view
paanee pakhaa pees daas kai tab hohi nihaal.   view
paanee pakhaa peesa-o sant aagai gun govind jas gaa-ee.   view
paanee-aa bin meen talfai.   view
paap karaydarh sarpar muthay.   view
paapee hee-ai mai kaam basaa-ay.   view
paarbarahm ho-aa sahaa-ee kathaa keertan sukh-daa-ee.   view
paarbarahm nibaahee pooree.   view
paarbarahm parabh simree-ai pi-aaray darsan ka-o bal jaa-o.   view
paarbarahm parmaysar satgur aapay karnaihaaraa.   view
paarbarahm parmaysur su-aamee dookh nivaaran naaraa-inay.   view
paarbarahm pooran gurdayv.   view
paarbarahm pooran parmaysur man taa kee ot gaheejai ray.   view
paarh parhosan poochh lay naamaa kaa peh chhaan chhavaa-ee ho.   view
paatee torai maalini paatee paatee jee-o.   view
paath parhi-o ar bayd beechaari-o nival bhu-angam saaDhay.   view
paavat ralee-aa joban balee-aa.   view
padee-aa kavan kumat tum laagay.   view
pahilai pahrai nain salonrhee-ay rain anDhi-aaree raam.   view
pahilai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa hukam pa-i-aa garbhaas.   view
pai paa-ay manaa-ee so-ay jee-o.   view
panch manaa-ay panch rusaa-ay.   view
pandit is man kaa karahu beechaar.   view
pandit jan maatay parhH puraan.   view
pandit saasat simrit parhi-aa.   view
panth nihaarai kaamnee lochan bharee lay usaasaa.   view
paraanee ayko naam Dhi-aavahu.   view
paraanee kaahay ka-o lobh laagay ratan janam kho-i-aa.   view
paraanee ki-aa mayraa ki-aa tayraa.   view
paraanee naaraa-in suDh layhi.   view
paraanee tooN aa-i-aa laahaa lain.   view
paraatehkaal har naam uchaaree.   view
parabh ho-ay kirpaal ta ih man laa-ee.   view
parabh ihai manorath mayraa.   view
parabh janam maran nivaar.   view
parabh jee ko naam japat man chain.   view
parabh jee mil mayray paraan.   view
parabh jee mohi kavan anaath bichaaraa.   view
parabh jee too mayray paraan aDhaarai.   view
parabh jee too mayro sukh-daata.   view
parabh jee too mayro sukh-daata.   view
parabh jee-o khasmaanaa kar pi-aaray.   view
parabh jee-o too mayro saahib daataa.   view
parabh kee agam agaaDh kathaa.   view
parabh kee pareet sadaa sukh ho-ay.   view
parabh kee saran sagal bhai laathay dukh binsay sukh paa-i-aa.   view
parabh keejai kirpaa niDhaan ham har gun gaavhagay.   view
parabh kirpaa tay har har Dhi-aava-o.   view
parabh kirpaal kirpaa karai.   view
parabh ko bhagat bachhal birdaari-o.   view
parabh ko bhagat vachhal birdaari-o.   view
parabh mayray o-ay bairaagee ti-aagee.   view
parabh mayray pareetam paraan pi-aaray.   view
parabh mayro it ut sadaa sahaa-ee.   view
parabh milbay ka-o pareet man laagee.   view
parabh milbay kee chaah.   view
parabh naanak naanak naanak ma-ee.   view
parabh paa-i-aa sukh-daa-ee-aa mili-aa sukh bhaa-ay.   view
parabh saglay thaan vasaa-ay.   view
parabh si-o laag rahi-o mayraa cheet.   view
parabh tayray pag kee Dhoor.   view
parabh too thaakur sarab partipaalak mohi kaltar sahit sabh golaa.   view
parahlaad pathaa-ay parhan saal.   view
parahlaad pathaa-ay parhan saal.   view
parathmay garabh maataa kai vaasaa oohaa chhod Dharan meh aa-i-aa.   view
parathmay miti-aa tan kaa dookh.   view
paraym kay kaan lagay tan bheetar vaid ke jaanai kaaree jee-o.   view
paraym kee saar so-ee jaanai jis no nadar tumaaree jee-o.   view
paraym thag-uree jin ka-o paa-ee tin ras pee-a-o bhaaree.   view
pardays jhaag sa-uday ka-o aa-i-aa.   view
pareet lagee tis sach si-o marai na aavai jaa-ay.   view
pareet pareet guree-aa mohan laalnaa.   view
pareetam jaan layho man maahee.   view
pargat bha-ee saglay jug antar gur naanak kee vadi-aa-ee.   view
pargatay gupaal gobind laalan kavan rasnaa gun bhanaa.   view
pari-a kee pareet pi-aaree.   view
pari-a kee sobh suhaavanee neekee.   view
pari-a paraym sahj man anad Dhara-o ree.   view
parmaysar ditaa bannaa.   view
parmaysar ho-aa da-i-aal.   view
partachh ridai gur arjun kai har pooran barahm nivaas lee-a-o.   view
partipaal parabh kirpaal kavan gun ganee.   view
patit paavan parabh naam tumaaray.   view
patit paavan parabh tayro naa-o.   view
patit pavit bha-ay raam kahat hee.   view
patit pavitar lee-ay kar apunay sagal karat namaskaaro.   view
patit uDhaaran taaran bal bal balay bal jaa-ee-ai.   view
pa-unai paanee agnee kaa mayl.   view
pavnai meh pavan samaa-i-aa.   view
payvkarhai Dhan kharee i-aanee.   view
pi-aaray in biDh milan na jaa-ee mai kee-ay karam anaykaa.   view
pichhahu raatee sad-rhaa naam khasam kaa layhi.   view
pingul parbat paar paray khal chatur bakeetaa.   view
pir bhaavai paraym sakhaa-ee.   view
pir bin kharee nimaanee jee-o bin pir ki-o jeevaa mayree maa-ee.   view
pitaa mayro bado Dhanee agmaa.   view
poojaa keechai naam Dhi-aa-ee-ai bin naavai pooj na ho-ay.   view
poojaa varat tilak isnaanaa punn daan baho dain.   view
poojahu raam ayk hee dayvaa.   view
poor rahi-aa sarab thaa-ay hamaaraa khasam so-ay.   view
pooraa ni-aa-o karay kartaar.   view
pooraa satgur jay milai paa-ee-ai sabad niDhaan.   view
pooraa thaat banaa-i-aa poorai vaykhhu ayk samaanaa.   view
pooray gur kaa sun updays.   view
pooray gur tay naam Dhi-aa-ee.   view
pooray gur tay vadi-aa-ee paa-ee.   view
pooree aasaa jee mansaa mayray raam.   view
pootaa maataa kee aasees.   view
purbee naavai varnaaN kee daat.   view
purh Dhartee purh paanee aasan chaar kunt cha-ubaaraa.   view