a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

raag ayk sang panch barangan.   view
raag maalaa.   view
raa-isaa pi-aaray kaa raa-isaa jit sadaa sukh ho-ee.   view
raaj jog takhat dee-an gur raamdaas.   view
raaj leelaa tayrai naam banaa-ee.   view
raaj milak joban garih sobhaa roopvant jo-aanee.   view
raaj na chaaha-o mukat na chaaha-o man pareet charan kamlaaray.   view
raajaa raam japat ko ko na tari-o.   view
raajaasaram mit nahee jaanee tayree.   view
raajan ka-un tumaarai aavai.   view
raajan meh raajaa urjhaa-i-o maanan meh abhimaanee.   view
raajan meh tooN raajaa kahee-ahi bhooman meh bhoomaa.   view
raakh layho ham tay bigree.   view
raakh lee-aa gur poorai aap.   view
raakh pitaa parabh mayray.   view
raakh sadaa parabh apnai saath.   view
raakhaa ayk hamaaraa su-aamee.   view
raakhanhaar samHaar janaa.   view
raakho apnee saran parabh mohi kirpaa Dhaaray.   view
raakho raakho kirpaa Dhaar.   view
raam bhaj raam bhaj janam siraat hai.   view
raam gobind japaydi-aa ho-aa mukh pavitar.   view
raam gur mohan mohi man la-ee-aa.   view
raam gus-ee-aa jee-a kay jeevnaa.   view
raam ham satgur laalay kaaNdhay.   view
raam ha-o ki-aa jaanaa ki-aa bhaavai.   view
raam japa-o jee-a aisay aisay.   view
raam mo ka-o har jan kaarai laa-ee-ai.   view
raam mo ka-o har jan mayl man bhaavai.   view
raam mo ka-o har jan mayl pi-aaray.   view
raam naam dulabh hai bhaa-ee.   view
raam naam gun gaa-ay lay meetaa har simrat tayree laaj rahai.   view
raam naam ka-o namaskaar.   view
raam naam man bayDhi-aa avar ke karee veechaar.   view
raam naam ratan koth-rhee garh mandar ayk lukaanee.   view
raam naam sar avar na poojai.   view
raam naamaa japibo karai.   view
raam raa-ay hohi baid banvaaree.   view
raam raajaa na-o niDh mayrai.   view
raam raam bol bol khojtay badbhaagee.   view
raam raam sang kar bi-uhaar.   view
raam rang kaday utar na jaa-ay.   view
raam rang sabh ga-ay paap.   view
raam ras pee-aa ray.   view
raam rasaa-in jo jan geeDhay.   view
raam rasaa-in nit uth peevhu.   view
raam simar pachhutaahigaa man.   view
raam simar raam simar ihai tayrai kaaj hai.   view
raamaa mai saaDhoo charan Dhuveejai.   view
raamdaas guroo har sat kee-ya-o samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.   view
raamdaas guroo jag taaran ka-o gur jot arjun maahi Dharee.   view
raamdaas sarovar naatay.   view
raam-ee-aa ha-o baarik tayraa.   view
rachnaa saach banee.   view
rahan na paavahi sur nar dayvaa.   view
rain babeehaa boli-o mayree maa-ee.   view
rain dinas japa-o har naa-o.   view
rain dinas rahai ik rangaa.   view
rain ga-ee mat din bhee jaa-ay.   view
rain gavaa-ee so-ay kai divas gavaa-i-aa khaa-ay.   view
rain suhaavarhee dinas suhaylaa.   view
rakhay rakhanhaar aap ubaari-an.   view
rama-ee-aa rayn saaDh jan paava-o.   view
rang maan lai pi-aari-aa jaa joban na-o hulaa.   view
rang rataa mayraa saahib rav rahi-aa bharpoor.   view
rangay kaa ki-aa rangee-ai jo ratay rang laa-ay jee-o.   view
ras amrit naam ras at bhalaa kit biDh milai ras khaa-ay.   view
ras ras raam rasaal salaahaa.   view
rasak rasak gun gaavah gurmat liv unman naam lagaan.   view
rasnaa gun gopaal niDh gaa-in.   view
rasnaa japee-ai ayk naam.   view
rasnaa japtee toohee toohee.   view
rasnaa raam ko jas gaa-o.   view
ratan javayhar laal har naamaa gur kaadh talee dikhlaa-i-aa.   view
ratan javayhar naam.   view
ratay isak khudaa-ay rang deedaar kay.   view
ravan gun gopaal kartay naankaa sach jo-ay.   view
ray chit chaytas kee na da-yaal damodar bibahi na jaanas ko-ee.   view
ray jan man maaDha-o si-o laa-ee-ai.   view
ray jee-a nilaj laaj tohi naahee.   view
ray man aisee har si-o pareet kar jaisee jal kamlayhi.   view
ray man mayray tooN har si-o jor..   view
ray man ot layho har naamaa.   view
ray man raam si-o kar pareet.   view
ray man tayro ko-ay nahee khinch lay-ay jin bhaar.   view
ray man vatar beejan naa-o.   view
ray moorhay too hochhai ras laptaa-i-o.   view
ray moorhHay too ki-o simrat ab naahee.   view
ray nar ih saachee jee-a Dhaar.   view
ray nar kaa-ay par garihi jaa-ay.   view
ray paapee tai kavan kee mat leen.   view
ree baa-ee baydhee dayn na jaa-ee.   view
ree kalvaar gavaar moodh mat ulto pavan firaava-o.   view
rog dokh gur sabad nivaaray   view
rog ga-i-aa parabh aap gavaa-i-aa.   view
rojaa Dharai manaavai alhu su-aadat jee-a sanghaarai.   view
rookho bhojan bhoom sain sakhee pari-a sang sookh bihaat.   view
roop rang suganDh bhog ti-aag chalay maa-i-aa chhalay kanik kaaminee.   view
roorho man har rango lorhai.   view
run jhuno sabad anaahad nit uth gaa-ee-ai santan kai.   view
rut aa-eelay saras basant maahi.   view