a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

saa Dhartee bha-ee haree-aavalee jithai mayraa satgur baithaa aa-ay.   view
saa rut suhaavee jit tuDh samaalee.   view
saa sayvaa keetee safal hai jit satgur kaa man mannay.   view
saach naam mayraa man laagaa.   view
saach padaarath gurmukh lahhu.   view
saachaa Dhan gurmatee paa-ay.   view
saachaa saahu guroo sukh-daata har maylay bhukh gavaa-ay.   view
saachay satguroo daataaraa.   view
saachee pareet ham tum si-o joree.   view
saaDh kaa nindak kaisay tarai.   view
saaDho gobind kay gun gaava-o.   view
saaDho ih tan mithi-aa jaan-o.   view
saaDho man kaa maan ti-aaga-o.   view
saaDho rachnaa raam banaa-ee.   view
saaDhoo sang bha-i-aa man udam naam ratan jas gaa-ee.   view
saaDhoo sang sikhaa-i-o naam.   view
saaDhoo sang tareejai saagar katee-ai jam kee faasaa jee-o.   view
saaDhsang har har naam chitaaraa.   view
saaDhsangat kai baasbai kalmal sabh nasnaa.   view
saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.   view
saa-ee suhaagan jo parabh bhaa-ee.   view
saah vaapaaree du-aarai aa-ay.   view
saahib bhaavai sayvak sayvaa karai.   view
saahib kee sayvak rahai sarnaa-ee.   view
saahib nitaani-aa kaa taan.   view
saahib tay sayvak sayv saahib tay ki-aa ko kahai bahaanaa.   view
saahu hamaaraa tooN Dhanee jaisee tooN raas deh taisee ham layhi.   view
saahurarhee vath sabh kichh saajhee payvkarhai Dhan vakhay.   view
saajan days vidaysee-arhay saanayhrhay daydee.   view
saajanrhaa mayraa saajanrhaa nikat khalo-i-arhaa mayraa saajanrhaa.   view
saajnaa sant aa-o mayrai.   view
saal garaam bip pooj manaavahu sukarit tulsee maalaa.   view
saaNt bha-ee gur gobid paa-ee.   view
saaNt paa-ee gur satgur pooray.   view
saar samaalai nit paratipaalai paraym sahit gal laavai.   view
saas garaas ko daato thaakur so ki-o manhu bisaari-o ray.   view
saas kee dukhee sasur kee pi-aaree jayth kay naam dara-o ray.   view
saas saas simrahu gobind.   view
saat gharhee jab beetee sunee.   view
saavan saras manaa ghan varseh rut aa-ay.   view
sabdou hee bhagat jaapday jinH kee banee sachee ho-ay.   view
sabh avgan mai gun nahee ko-ee.   view
sabh gobind hai sabh gobind hai gobind bin nahee ko-ee.   view
sabh jag fir mai daykhi-aa har iko daataa.   view
sabh jee-a tayray tooN varatdaa mayray har parabh tooN jaaneh jo jee-ay kamaa-ee-ai raam.   view
sabh jug tayray keetay ho-ay.   view
sabh kaa ayk Dhanee.   view
sabh kichh ghar meh baahar naahee.   view
sabh kichh jeevat ko bivhaar.   view
sabh mad maatay ko-oo na jaag.   view
sabh ras mithay mani-ai suni-ai saalonay.   view
sabh tay vad samrath gurdayv.   view
sabh tay vadaa satgur naanak jin kal raakhee mayree.   view
sabhai ghat raam bolai raamaa bolai.   view
sabhay galaa visran iko visar na jaa-o.   view
sabhay kant mahaylee-aa saglee-aa karahi seegaar.   view
sabhay thok paraapatay jay aavai ik hath.   view
sabhhoo ko ras har ho.   view
sach ratay say tol lahu say virlay sansaar.   view
sachaa sa-udaa har naam hai sachaa vaapaaraa raam.   view
sachay ratay say nirmalay sadaa sachee so-ay.   view
sadaa sadaa japee-ai parabh naam.   view
sadaa sadaa man naam samHaal.   view
safal darsan tumraa parabh pareetam charan kamal aanoop.   view
safal janam mo ka-o gur keenaa.   view
safal sayvaa gopaal raa-ay.   view
sagal anand kee-aa parmaysar apnaa birad samHaari-a.   view
sagal banaspat meh baisantar sagal dooDh meh ghee-aa.   view
sagal bhavan kay naa-ikaa ik chhin daras dikhaa-ay jee.   view
sagal bi-aaDh mitee tarihu gun kee daas kay ho-ay pooran kaam.   view
sagal biDhee jur aahar kari-aa taji-o sagal andaysaa.   view
sagal ichhaa jap punnee-aa.   view
sagal manorath paa-ee-ah meetaa.   view
sagal pavit gun gaa-ay gupaal.   view
sagal santan peh vasat ik maaNga-o.   view
sagal sarisat kay panch sikdaar.   view
sagal si-aanap chhaad.   view
sagal sookh jap aikai naam.   view
saglay chhod beechaar manaa.   view
sahj kathaa kay amrit kuntaa.   view
sahj kathaa parabh kee at meethee.   view
sahj kee akath kathaa hai niraaree.   view
sahj samaa-i-o dayv.   view
sahj subhaa-ay aapan aa-ay.   view
saho mayraa ayk doojaa nahee ko-ee.   view
saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi.   view
sajan mayray rangulay jaa-ay sutay jaaraan.   view
sakhee aa-o sakhee vas aa-o sakhee asee pir kaa mangal gaavah.   view
sakhee sahaylee garab gahaylee.   view
sakhee sahayree mayrai garsat anand.   view
salok mehlaa 9 (shaloks of Guru Teg Bahaadar)   view
samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.   view
sanak sanand ant nahee paa-i-aa.   view
sanch har Dhan pooj satgur chhod sagal vikaar.   view
sanchan ka-o har ayko naam.   view
sandaa markaa jaa-ay pukaaray.   view
sangay sohantee kant su-aamee dinas rainee raavee-ai.   view
sangee jogee naar laptaanee.   view
sansaar samunday taar gobinday.   view
sant janaa kaa chhohraa tis charnee laag.   view
sant janaa mil bolhu raam.   view
sant janaa mil har jas gaa-i-o.   view
sant janhu mil bhaa-eeho sachaa naam samaal.   view
sant kee nindaa jonee bhavnaa.   view
sant mandal meh har man vasai.   view
sant mandal tahaa kaa naa-o.   view
sant parsaad japai har naa-o.   view
sant rahat sunhu mayray bhaa-ee.   view
santaa kay kaaraj aap khalo-i-aa har kamm karaavan aa-i-aa raam.   view
santaa kee ho-ay daasree ayhu achaaraa sikh ree.   view
santaa kee rayn saaDh jan sangat har keerat tar taaree.   view
santaa maan-o dootaa daana-o ih kutvaaree mayree.   view
santahu ghat ghat rahi-aa samaahi-o.   view
santahu ihaa bataavhu kaaree.   view
santahu raam naam nistaree-ai.   view
santahu raamdaas sarovar neekaa.   view
santahu saagar paar utree-ai.   view
santan avar na kaahoo jaanee.   view
santan bin avar na daataa bee-aa.   view
santan kai balihaarai jaa-o.   view
santan kai sunee-at parabh kee baat.   view
santan peh aap uDhaaran aa-i-o.   view
santeh charan morlo maathaa.   view
santeh Dhoor lay mukh malee.   view
sar santokh taas gur ho-ay.   view
sarab kaaraj siDh bha-ay gaa-ay gun gupaal.   view
sarab sukhaa banay tayrai olHai.   view
sarab sukhaa gur charnaa.   view
sarab sukhaa kaa daataa satgur taa kee sarnee paa-ee-ai.   view
sarab sukhaa mai bhaali-aa har jayvad na ko-ee.   view
saree raam naamaa uchar manaa.   view
sarmai dee-aa mundraa kannee paa-ay jogee khinthaa kar too da-i-aa.   view
sarnee aa-i-o naath niDhaan.   view
sarpanee tay oopar nahee balee-aa.   view
sarvanee keertan sun-o din raatee hirdai har har bhaanee.   view
sarvanee sun-o har har haray thaakur jas gaava-o.   view
sasoo tay pir keenee vaakh.   view
satgur aa-i-o saran tuhaaree.   view
satgur apnaa sad sadaa samHaaray.   view
satgur apunay ka-o kurbaanee.   view
satgur apunay sunee ardaas   view
satgur bachan tumHaaray.   view
satgur da-i-aa karahu har maylhu mayray pareetam paraan har raa-i-aa   view
satgur darsan agan nivaaree.   view
satgur kar deenay asthir ghar baar.   view
satgur kay charan Dho-ay Dho-ay peevaa.   view
satgur kee sayvaa safal hai jay ko karay chit laa-ay.   view
satgur mayraa baymuhtaaj.   view
satgur mili-ai ultee bha-ee bhaa-ee jeevat marai taa boojh paa-ay.   view
satgur mo ka-o keeno daan.   view
satgur moorat ka-o bal jaa-o.   view
satgur paas banantee-aa milai naam aaDhaaraa.   view
satgur parchai har naam samaanaa.   view
satgur poorai keenee daat.   view
satgur poorai naam dee-aa.   view
satgur saachai dee-aa bhayj.   view
satgur sabad ujaaro deepaa   view
satgur sayv sarab fal paa-ay.   view
satgur sayvaa safal hai banee.   view
satgur sikh kee karai partipaal.   view
satgur tay har paa-ee-ai bhaa-ee.   view
satsang paykhi-o man maa-ayN   view
satsangat milee-ai har saaDhoo mil sangat har gun gaa-ay.   view
satsangat saa-ee har tayree jit har keerat har sunnay.   view
savaamee saran pari-o darbaaray.   view
say gursikh Dhan Dhan hai jinee gur updays suni-aa har kannee.   view
say sanjog karahu mayray pi-aaray.   view
say santan har kay mayray meet.   view
say-ee sundar sohnay.   view
sayj ayk ayko parabh thaakur.   view
sayvaa thoree maagan bahutaa.   view
sayvak jan banay thaakur liv laagay.   view
sayvak kai bharpoor jug jug vaahguroo tayraa sabh sadkaa.   view
sayvak ka-o niktee ho-ay dikhaavai.   view
sayvak kee ardaas pi-aaray.   view
sayvak kee orhak nibhee pareet.   view
sayvak laa-i-o apunee sayv.   view
sayvak sikh poojan sabh aavahi sabh gaavahi har har ootam baanee.   view
sayvee satgur aapnaa har simree din sabh rain.   view
si-aam sundar taj need ki-o aa-ee.   view
si-aanap kaahoo kaam na aat   view
sifat saalaahan tayraa hukam rajaa-ee.   view
simar Dhi-aa-ay gaa-ay gun gobind din rain saajh savayrai.   view
simar manaa raam naam chitaaray.   view
simar simar parabh aapnaa naathaa dukh thaa-o.   view
simar simar pooran parabhoo kaaraj bha-ay raas.   view
simra-o simar simar sukh paava-o saas saas samaalay.   view
simrat naam bharam bha-o bhaagai.   view
simrat naam kilbikh sabh naasay.   view
simrat su-aamee kilvikh naasay.   view
simrit bayd puraan pukaaran pothee-aa.   view
sincheh darab deh dukh log.   view
so asthaan bataavhu meetaa.   view
so Dhan vakhar naam ridai hamaarai.   view
so har anDhulay kee laakree.   view
so kaho tal gur sayvee-ai ahinis sahj subhaa-ay.   view
so kichh kar jit mail na laagai.   view
so mun je man kee dubiDhaa maaray.   view
so nirmal nirmal har gun gaavai.   view
so parabh nayrai hoo tay nayrai.   view
so sukh mo ka-o sant bataavhu.   view
so-ay rahay maa-i-aa mad maatay.   view
so-ay rahee parabh khabar na jaanee.   view
soDhat soDhat soDh tat beechaari-aa.   view
so-ee Dhi-aa-ee-ai jee-arhay sir saahaaN paatisaahu.   view
so-ee karaa-ay jo tuDh bhaavai.   view
sohaaganee aap savaaree-on laa-ay paraym pi-aar.   view
sohaaganee sadaa mukh ujlaa gur kai sahj subhaa-ay.   view
sookay haray kee-ay khin maahay.   view
sookh mahal jaa kay ooch du-aaray.   view
sookh sahj aanad ghanaa har keertan gaa-o.   view
sookh sahj aanand lahhu.   view
sooraj kiran milay jal kaa jal hoo-aa raam.   view
sorath taam suhaavanee jaa har naam dhandholay.   view
su-inay kaa cha-ukaa kanchan ku-aar.   view
sukh maaNgat dukh aagai aavai.   view
sukh naahee bahutai Dhan khaatay.   view
sukh naahee ray har bhagat binaa.   view
sukh niDhaan pareetam parabh mayray.   view
sukh saagar gobind simran bhagat gaavahi gun tayray raam.   view
sukhee-ay ka-o paykhai sabh sukhee-aa rogee kai bhaanai sabh rogee.   view
sultaan poochhai sun bay naamaa.   view
sun baavray mat jaaneh parabh mai paa-i-aa.   view
sun baavray too kaa-ay daykh bhulaanaa.   view
sun baynantee su-aamee apunay naanak ih sukh maagai.   view
sun bayntee parabh deen da-i-aalaa.   view
sun kar bachan tumHaaray satgur man tan mayraa thaar thee-o.   view
sun man tan tujh sukh dikhlaava-o.   view
sun meetaa Dhooree ka-o bal jaa-ee.   view
sun naah parabhoo jee-o aykalrhee ban maahay.   view
sun sajan pareetam mayri-aa mai satgur dayh dikhaal.   view
sun sakhee-ay mil udam karayhaa manaa-ay laihi har kantai.   view
sun sakhee-ay parabh milan neesaanee.   view
sun sun jeevaa so-ay tumaaree.   view
sun sun naam tumaaraa pareetam parabh paykhan kaa chaa-o.   view
sun sun saajan man mit pi-aaray jee-o.   view
sun sundar saaDhoo bachan uDhaaree.   view
sun vadaa aakhai sabh ko-ay.   view
sun yaar hamaaray sajan ik kara-o banantee-aa.   view
sunee-ai baajai baaj suhaavee.   view
sunhu banantee-aa su-aamee mayray raam.   view
sunhu binantee thaakur mayray jee-a jant tayray Dhaaray.   view
sunhu lokaa mai paraym ras paa-i-aa.   view
sunibo sakhee kant hamaaro kee-alo khasmaanaa.   view
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.   view
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.   view
surah kee jaisee tayree chaal.   view
surat simrit du-ay kannee munda parmit baahar khinthaa.   view
sut apraaDh karat hai jaytay.   view