a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

taa bhee jogee bhayd na lahi-aa.   view
taa kaa daras paa-ee-ai vadbhaagee.   view
taap ga-ay paa-ee parabh saaNt.   view
taap laahi-aa gur sirjanhaar.   view
taatee vaa-o na lag-ee paarbarahm sarnaa-ee.   view
tah paavas sinDh Dhoop nahee chhahee-aa tah utpat parla-o naahee.   view
tahaa baikunth jah keertan tayraa tooN aapay sarDhaa laa-ihi.   view
tahal kara-o tayray daas kee pag jhaara-o baal.   view
tai nar ki-aa puraan sun keenaa.   view
tai saahib kee mai saar na jaanee.   view
taj aap binsee taap rayn saaDhoo thee-o.   view
tan chandan mastak paatee.   view
tan man Dhan arpa-o sabh apnaa.   view
tan rainee man pun rap kar ha-o paacha-o tat baraatee.   view
tan santan kaa Dhan santan kaa man santan kaa kee-aa.   view
ta-o darsan kee kara-o samaa-ay.   view
ta-o kaaran saahibaa rang ratay.   view
tap tap luhi luhi haath marora-o.   view
tarai gun rahat rahai niraaree saaDhik siDh na jaanai.   view
taripat aaghaa-ay santaa.   view
tarisnaa bujhai har kai naam.   view
tarisnaa chalat baho parkaar.   view
tay har jan har maylhu ham pi-aaray.   view
tay saaDhoo har maylhu su-aamee jin japi-aa gat ho-ay hamaaree.   view
tayraa ayk naam taaray sansaar.   view
tayraa ayko naam manjeeth-rhaa rataa mayraa cholaa sad rang dholaa.   view
tayraa bhaanaa toohai manaa-ihi jis no hohi da-i-aalaa.   view
tayraa bharosaa pi-aaray.   view
tayraa jan nirat karay gun gaavai.   view
tayraa jan raam naam rang jaagaa.   view
tayraa jan raam rasaa-in maataa.   view
tayraa kee-aa meethaa laagai.   view
tayraa keetaa jaato naahee maino jog keeto-ee.   view
tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee.   view
tayraa naam karee channaathee-aa jay man ursaa ho-ay.   view
tayraa naam roorho roop roorho at rang roorho mayro raam-ee-aa.   view
tayraa sad-rhaa suneejai bhaa-ee jay ko bahai alaa-ay.   view
tayrai bharosai pi-aaray mai laad ladaa-i-aa.   view
tayrai kaaj na garihu raaj maal.   view
tayrai maan har har maan.   view
tayray darsan vitahu khannee-ai vanjaa tayray naam vitahu kurbaano.   view
tayray kavan kavan gun kahi kahi gaavaa too saahib gunee niDhaanaa.   view
tayray laalay ki-aa chaturaa-ee.   view
tayree akath kathaa kathan na jaa-ee.   view
tayree kudrat toohai jaaneh a-or na doojaa jaanai.   view
tayree ot pooran gopaalaa.   view
tayree saran mayray deen da-i-aalaa.   view
tayree tayk rahaa kal maahi.   view
tayri-aa bhagtaa bhukh sad tayree-aa.   view
tayri-aa bhagtaa ka-o balihaaraa.   view
tayro jan har jas sunat umaahi-o.   view
teenay taap nivaaranhaaraa dukh hantaa sukh raas.   view
thaadh paa-ee kartaaray.   view
thaakay nain sarvan sun thaakay thaakee sundar kaa-i-aa.   view
thaakur aiso naam tumHaaro.   view
thaakur bintee karan jan aa-i-o.   view
thaakur gaa-ee-ai aatam rang.   view
thaakur hamraa sad bolantaa.   view
thaakur ho-ay aap da-i-aal.   view
thaakur jaa simraa tooN taahee.   view
thaakur jee-o tuhaaro parnaa.   view
thaakur pareetam parabh mayray.   view
thaakur si-o jaa kee ban aa-ee.   view
thaakur tujh bin aahi na moraa.   view
thaakur tujh bin bee-aa na hor.   view
thaakur tumH sarnaa-ee aa-i-aa.   view
thaal vich tinn vastoo pa-ee-o sat santokh veechaaro.   view
thaan pavitaraa maan pavitaraa pavitar sunan kehanhaaray.   view
thaatee paa-ee har ko naam.   view
tharhar kampai baalaa jee-o.   view
thir ghar baishu har jan pi-aaray.   view
tichar vaseh suhaylrhee jichar saathee naal.   view
tih jogee ka-o jugat na jaan-o.   view
tikh boojh ga-ee ga-ee mil saaDh janaa.   view
tin kartai ik chalat upaa-i-aa.   view
tinH basant jo har gun gaa-ay.   view
tirath jaa-o ta ha-o ha-o kartay.   view
tis basant jis parabh kirpaal.   view
tis gur ka-o simra-o saas saas.   view
tis jan ka-o har meeth lagaanaa jis har har kirpaa karai.   view
tis kurbaanee jin tooN suni-aa.   view
tis raakho kirpaa Dhaar.   view
tis saalaahee jis har Dhan raas.   view
tis too sayv jin too kee-aa.   view
tohee mohee mohee tohee antar kaisaa.   view
too bay-ant ko virlaa jaanai.   view
too daanaa too abichal toohee too jaat mayree paatee.   view
too daree-aa-o daanaa beenaa mai machhulee kaisay ant lahaa.   view
too jaanat mai kichh nahee bhav khandan raam.   view
too kaahay doleh paraanee-aa tuDh raakhaigaa sirjanhaar.   view
too mayraa pitaa toohai mayraa maataa.   view
too mayraa tarang ham meen tumaaray.   view
too mayray meet sakhaa har paraan.   view
too parabh daataa daan mat pooraa ham thaaray bhaykhaaree jee-o.   view
too satgur chahu jugee aap aapay parmaysar.   view
too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee.   view
too sun kirat karammaa purab kamaa-i-aa. sir sir sukh sahammaa deh so too bhalaa.   view
too thaakur tum peh ardaas.   view
toohai hai vaahu tayree rajaa-ay.   view
tooN daataa jee-aa sabhnaa kaa bashu mayray man maahee.   view
tooN jalniDh ham meen tumaaray.   view
tooN jeevan tooN paraan aDhaaraa.   view
tooN mayraa baho maan kartay tooN mayraa baho maan.   view
tooN mayraa kartaa ha-o sayvak tayraa.   view
tooN mayraa pitaa tooNhai mayraa maataa.   view
tooN mayraa sakhaa tooNhee mayraa meet.   view
tooN mayray laalan tooN mayray paraan.   view
tooN mayro mayr parbat su-aamee ot gahee mai tayree.   view
tooN mayro pi-aaro taa kaisee bhookhaa.   view
tooN saajan tooN pareetam mayraa.   view
tooN sabhnee thaa-ee jithai ha-o jaa-ee saachaa sirjanhaar jee-o.   view
tooN visrahi taaN sabh ko laagoo cheet aavahi taaN sayvaa.   view
toree na tootai chhoree na chhootai aisee maaDho khinch tanee.   view
tuDh aagai ardaas hamaaree jee-o pind sabh tayraa.   view
tuDh chit aa-ay mahaa anandaa jis visrahi so mar jaa-ay.   view
tuDh sabh kichh maino sa-upi-aa jaa tayraa bandaa.   view
tujh bin avar naahee mai doojaa tooN mayray man maahee.   view
tujh bin kavan hamaaraa.   view
tujh bin kavan reejhaavai tohee.   view
tum bad daatay day rahay.   view
tum chandan ham irand baapuray sang tumaaray baasaa.   view
tum daataythaakur partipaalak naa-ik khasam hamaaray.   view
tum daataythaakur partipaalak naa-ik khasam hamaaray.   view
tum da-i-aal sarab dukh bhanjan ik bin-o sunhu day kaanay.   view
tum ghar aavhu mayray meet.   view
tum har saytee raatay santahu.   view
tum kahee-at hou jagat gur su-aamee.   view
tumeh pitaa tum hee fun maataa tumeh meet hit bharaataa.   view
tumH karahu da-i-aa mayray saa-ee.   view
tumH miltay mayraa man jee-o tumH milhu da-i-aal.   view
tumH saach Dhi-aavahu mugaDh manaa.   view
tumH samrathaa kaaran karan.   view
tumree kirpaa tay japee-ai naa-o.   view
tumree ot tumaaree aasaa.   view