a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

ubrat raajaa raam kee sarnee.   view
uchrahu raam naam lakh baaree.   view
udahu na kaagaa kaaray.   view
udak samund salal kee saakhi-aa nadee tarang samaavhigay.   view
udam kar har jaapnaa vadbhaagee Dhan khaat.   view
udam kara-o karaavahu thaakur paykhat saaDhoo sang.   view
udam karat hovai man nirmal naachai aap nivaaray.   view
udeenee udeenee udeenee.   view
ugvai soor gurmukh har boleh sabh rain samHaalih har gaal.   view
ujal kaihaa chilkanaa ghotim kaalrhee mas.   view
ukat si-aanap kichhoo na jaanaa.   view
ulaahano mai kaahoo na dee-o.   view
ultee ray man ultee ray.   view
umki-o hee-o milan parabh taa-ee.   view
un kai sang mohi parabh chit aavai sant parsaad mohi jaagee.   view
un ka-o khasam keenee thaakhaaray.   view
upjai nipjai nipaj samaa-ee.   view
upmaa jaat na kahee mayray parabh kee upmaa jaat na kahee.   view
ustat man meh kar nirankaar.   view
ustat nindaa do-oo bibarjit tajahu maan abhimaanaa.   view
ustat nindaa naanak jee mai habh vanjaa-ee chhorhi-aa habh kijh ti-aagee.   view
uth chali-aa pachhutaa-i-aa pari-aa vas jandaar.   view