HOME

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y   z

Shabad Index in English

aa-ay anik janam bharam sarnee.   view  
aa-ay mil gursikh aa-ay mil too mayray guroo kay pi-aaray.   view  
aad jugaad bhagtan kaa raakhaa ustat kar kar jeevaa.   view  
aadays baabaa aadays.   view  
aadh aadh ka-o firat dhoondh-tay man sagal tarisan bujh ga-ee.   view  
aagai hee tay sabh kichh hoo-aa avar ke jaanai gi-aanaa.   view  
aagai jam dal bikham ghanaa.   view  
aagai sukh gur dee-aa.   view  
aa-i-o sunan parhan ka-o banee.   view  
aaj hamaarai garihi basant.   view  
aakhaa jeevaa visrai mar jaa-o.   view  
aakhan jor chupai nah jor.   view  
aan rasaa deeseh sabh chhaar.   view  
aan rasaa jaytay tai chaakhay.   view  
aanad rang binod hamaarai.   view  
aaneelay kaagad kaateelay goodee aakaas maDhay bharmee-alay.   view  
aaneelay kumbh bharaa-eelay oodak thaakur ka-o isnaan kara-o.   view  
aa-o hamaarai raam pi-aaray jee-o.   view  
aa-o jee too aa-o hamaarai har jas sarvan sunaavanaa.   view  
aa-o saajan sant meet pi-aaray.   view  
aa-o sakhee gun kaaman kareehaa jee-o.   view  
aa-o sakhee har mayl karayhaa.   view  
aap japaa-ay japai so naa-o.   view  
aap nitaani-aa taan hai pi-aaraa aap nimaani-aa maan.   view  
aap sahaa-ee ho-aa.   view  
aapay aap varatdaa pi-aaraa aapay aap apaahu.   view  
aapay baho biDh rangulaa sakhee-ay mayraa laal.   view  
aapay dait laa-ay ditay sant janaa ka-o aapay raakhaa so-ee.   view  
aapay rasee-aa aap ras aapay ravanhaar.   view  
aapay sarisat upaa-idaa pi-aaraa kar sooraj chand chaanaan.   view  
aapay sayvaa laa-idaa pi-aaraa aapay bhagat omaahaa.   view  
aapeh mayl la-ay.   view  
aaraaDha-o tujheh su-aamee apnay.   view  
Aartee (Ceremony of Light)   view  
aas ot parabh toree.   view  
aas pi-aasee chitva-o din rainee hai ko-ee sant milaavai nayraa.   view  
aas pi-aasee pir kai taa-ee ji-o chaatrik booNdayray.   view  
aath pahar nikat kar jaanai.   view  
aavan jaan rahi-o.   view  
aava-o vanja-o dummnee kitee mitar karay-o.   view  
aavat kinai na raakhi-aa jaavat ki-o raakhi-aa jaa-ay.   view  
aavho sant janhu gun gaavah govind kayray raam.   view  
aavhu bhainay gal milah ank sahaylrhee-aah.   view  
aavhu bhainay tusee milhu pi-aaree-aa.   view  
aavhu meet ikatar ho-ay ras kas sabh bhunchah.   view  
aavhu milhu sahayleeho sachrhaa naam la-ayhaaN.   view  
aavhu sajnaa ha-o daykhaa darsan tayraa raam.   view  
aavhu sant mai gal maylaa-ee-ai.   view  
aavhu sant milaah har kathaa kahaanee-aa.   view  
aavhu sant milhu mayray bhaa-ee mil har har kathaa karahu.   view  
aavhu sant paraan sukh-daatay simreh parabh abhinaasee.   view  
ab gur raamdaas ka-o milee badaa-ee.   view  
ab ham chalee thaakur peh haar.   view  
ab ih pareet mahaa parabal bha-ee aan bikhai jaree.   view  
ab jan oopar ko na pukaarai.   view  
ab mai kahaa kara-o ree maa-ee.   view  
ab mai ka-un upaa-o kara-o.   view  
ab mohi Dhan paa-i-o har naamaa.   view  
ab mohi jalat raam jal paa-i-aa.   view  
ab mohi jeevan padvee paa-ee.   view  
ab mohi khoob vatan gah paa-ee.   view  
ab mohi raam apunaa kar jaani-aa.   view  
ab mohi raam jaso man gaa-i-o.   view  
ab mohi sarab upaav birkaatay.   view  
ab poochhay ki-aa kahaa.   view  
ab tab jab kab tuhee tuhee.   view  
abhaagay tai laaj naahee.   view  
abhinaasee jee-an ko daataa simrat sabh mal kho-ee.   view  
abichal nagar gobind guroo kaa naam japat sukh paa-i-aa raam.   view  
achhal chhalaa-ee nah chhalai nah ghaa-o kataaraa kar sakai.   view  
achraj kichh kahan na jaa-ee.   view  
agam agochar daras tayraa so paa-ay jis mastak bhaag.   view  
agam da-i-aal kirpaa parabh Dhaaree mukh har har naam ham kahay.   view  
agam roop kaa man meh thaanaa.   view  
agan na dahai pavan nahee magnai taskar nayr na aavai.   view  
agh antak badai na sal-y kav gur raamdaas tayree saran.   view  
ahaN toro mukh joro.   view  
ahinis jaagai need na sovai.   view  
ahirakh vaad na keejai ray man.   view  
ai sukh mayray meetaa.   view  
aisaa aDham ajaat naamday-o ta-o sarnaagat aa-ee-alay.   view  
aisaa daykh bimohit ho-ay.   view  
aisaa gur paa-ee-ai vadbhaagee.   view  
aisaa har Dhan sanchee-ai bhaa-ee.   view  
aisaa har sayvee-ai nit Dhi-aa-ee-ai jo khin meh kilvikh sabh karay binaasaa.   view  
aisaa jog kamaavahu jogee.   view  
aisaa karahu beechaar gi-aanee.   view  
aisaa keertan kar man mayray.   view  
aisaa ko-ay je dubiDhaa maar gavaavai.   view  
aisaa naam ratan nirmolak punn padaarath paa-i-aa.   view  
aisay bharam bhulay sansaaraa.   view  
aisay kaahay bhool paray.   view  
aisay logan si-o ki-aa kahee-ai.   view  
aisay raakhanhaar da-i-aal.   view  
aisee deekhi-aa jan si-o mangaa.   view  
aisee istaree ik raam upaa-ee.   view  
aisee ka-un biDhay darsan parsanaa.   view  
aisee kinguree vajaa-ay jogee.   view  
aisee kirpaa mohi karahu.   view  
aisee laal tujh bin ka-un karai.   view  
aisee maaNg gobid tay.   view  
aisee pareet govind si-o laagee.   view  
aisee pareet karahu man mayray.   view  
aiso daan dayh jee santahu jaat jee-o balihaar.   view  
aiso Dhanee guvind hamaaraa.   view  
aiso heeraa nirmal naam.   view  
aiso ih sansaar paykhnaa rahan na ko-oo pa-eehai ray.   view  
aiso sahaa-ee har ko naam.   view  
aithai othai rakhvaalaa.   view  
akaal moorat ajoonee sambhou man simrat thandhaa theevaaN jee-o.   view  
akthaa har akath kathaa kichh jaa-ay na jaanee raam.   view  
amaavas aatam sukhee bha-ay santokh dee-aa gurdayv.   view  
amal siraano laykhaa daynaa.   view  
amlee amal na ambrhai machhee neer na ho-ay.   view  
amrit bachan saaDh kee banee.   view  
amrit banee gur kee meethee.   view  
amrit banee har har tayree.   view  
amrit fal naam jin gur tay paa-i-aa.   view  
amrit har har naam hai mayree jindurhee-ay amrit gurmat paa-ay raam.   view  
amrit kathaa kahai sadaa din raatee avraa aakh sunaavni-aa.   view  
amrit naam man vasaa-ay.   view  
amrit naam niDhaan hai mil peevhu bhaa-ee.   view  
amrit naam parmaysar tayraa jo simrai so jeevai.   view  
amrit naam sadaa nirmalee-aa.   view  
amrit naam tayraa so-ee gaavai.   view  
amrit naam tumHaaraa thaakur ayhu mahaa ras janeh pee-o.   view  
amrit neer gi-aan man majan athsathtirath sang gahay.   view  
amrit ras pee-aa gur sabdee ham naam vitahu kurbaan.   view  
amrit ras peevhu parabh pi-aaree.   view  
amrit rasnaa pee-o pi-aaree.   view  
amritaa pari-a bachan tuhaaray.   view  
an kaa-ay raat-rhi-aa vaat duhaylee raam.   view  
anad karahu parabh kay gun gaavhu.   view  
anad mool Dhi-aa-i-o purkhotam an-din anad ananday.   view  
anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.   view  
anand sahib.   view  
andar sachaa nayhu laa-i-aa pareetam aapnai.   view  
an-din gur mil jaagay.   view  
an-din har har Dhi-aa-i-o hirdai mat gurmat dookh visaaree.   view  
an-din jaagi-aa haaN.   view  
an-din raam kay gun kahee-ai.   view  
ando anadghanaa mai so parabh deethaa raam.   view  
anik bhaaNt kar sayvaa karee-ai.   view  
anik janam vichhurhay dukh paa-i-aa manmukh karam karai ahaNkaaree.   view  
anik jatan nahee hot chhutaaraa.   view  
anik parkaar bhojan baho kee-ay baho binjan mistaa-ay.   view  
anoop padaarath naam sunhu sagal Dhi-aa-ilay meetaa.   view  
ant kaal jo lachhmee simrai aisee chintaa meh jay marai.   view  
ant na paavat dayv sabai mun indar mahaa siv jog karee.   view  
antar daykh sabad man maani-aa avar na raaNganhaaraa.   view  
antar gaava-o baahar gaava-o gaava-o jaag savaaree.   view  
antar mail jay tirath naavai tis baikunth na jaanaaN.   view  
antar pi-aas uthee parabh kayree sun gur bachan man teer laga-ee-aa.   view  
antar piree pi-aar ki-o pir bin jeevee-ai raam.   view  
antar raam raa-ay pargatay aa-ay.   view  
antarjaamee so parabh pooraa.   view  
apnai rang sabh ko rachai.   view  
apnay baalak aap rakhi-an paarbarahm gurdayv.   view  
apnay daas kaa sadaa rakhvaalaa.   view  
apnay sayvak ka-o kabahu na bisaarahu.   view  
apunay har parabh kee ha-o golee.   view  
apunay raameh bhaj ray man aalsee-aa.   view  
apunay satgur kai balihaarai.   view  
apunay satgur kai balihaarai.   view  
apunay sayvak kee aapay raakhai aapay naam japaavai.   view  
apunay sayvak kee aapay raakhai pooran bha-ee badaa-ee.   view  
apunay thaakur kee ha-o chayree.   view  
apunee biDh aap janaavhu.   view  
apusat baat tay bha-ee seeDhree doot dusat sajna-ee.   view  
ardaas sunee daataar parabh ho-ay kirpaal.   view  
aree baa-ee gobid naam mat beesrai.   view  
arrhaavai billaavai nindak.   view  
asumayDh jagnay.   view  
at oochaa taa kaa darbaaraa.   view  
at pareetam man mohnaa ghat sohnaa paraan aDhaaraa raam.   view  
a-ukhaDh har kaa naam hai jit rog na vi-aapai.   view  
a-ukhaDh tayro naam da-i-aal.   view  
a-ukhaDhkhaa-i-o har ko naa-o.   view  
a-ukhee gharhee na daykhan day-ee apnaa birad samaalay.   view  
aval alah noor upaa-i-aa kudrat kay sabh banday.   view  
avar panch ham ayk janaa ki-o raakha-o ghar baar manaa.   view  
avar saad chakh saglay daykhay man har ras sabh tay meethaa jee-o.   view  
avar upaav sabh ti-aagi-aa daaroo naam la-i-aa.   view  
ay man mayri-aa too samajh achayt i-aani-aa raam.   view  
ay man roorhHai rangulay tooN sachaa rang charhaa-ay.   view  
ayk anayk bi-aapak poorak jat daykh-a-u tat so-ee.   view  
ayk bageechaa payd ghan kari-aa.   view  
ayk hamaaraa antarjaamee.   view  
ayk jot aykaa milee kimbaa ho-ay maho-ay.   view  
ayk jotsaaval sundar raam-ee-aa.   view  
ayk kot panch sikdaaraa panchay maageh haalaa.   view  
ayk na bharee-aa gun kar Dhovaa.   view  
ayk pitaa aykas kay ham baarik too mayraa gur haa-ee.   view  
ayk su-aan du-ay su-aanee naal.   view  
aykaa tayk mayrai man cheet.   view  
aykai aykai too raa-i-aa.   view  
ayko naam Dhi-aa-ay man mayray.   view  
ayniH maa-i-aa jagdees gusaa-ee tumHray charan bisaaray.   view  
ayrai hukmay saavan aa-i-aa.   view  
aytee maar pa-ee karlaanay taiN kee darad na aa-i-aa.   view  

baabaa aa-i-aa hai uth chalnaa ih jag jhooth pasaarovaa.   view  
baabaa ab na basa-o ih gaa-o.   view  
baabaa ayhu laykhaa likh jaan.   view  
baabaa bikh daykhi-aa sansaar.   view  
baabaa boltay tay kahaa ga-ay dayhee kay sang rahtay.   view  
baabaa hor khaanaa khusee khu-aar.   view  
baabaa maa-i-aa saath na ho-ay.   view  
baabaa mai karamheen koorhi-aar.   view  
baabaa man matvaaro naam ras peevai sahj rang rach rahi-aa.   view  
baabaa man saachaa mukh saachaa kahee-ai taree-ai saachaa ho-ee.   view  
baabaa moorakh haa naavai bal jaa-o.   view  
baahar dhoodhan tay chhoot paray gur ghar hee maahi dikhaa-i-aa thaa.   view  
baahar raakhi-o ridai samaal.   view  
baapaar govind naa-ay.   view  
baarah baras baalpan beetay bees baras kachh tap na kee-o.   view  
baarnai balihaarnai lakh baree-aa.   view  
baavar so-ay rahay.   view  
baho parpanch kar par Dhan li-aavai.   view  
baho rang maa-i-aa baho biDh paykhee.   view  
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.   view  
baikunth nagar jahaa sant vaasaa.   view  
bakhsi-aa paarbarahm parmaysar saglay rog bidaaray.   view  
balihaaree gur aapnay sad balihaarai jaa-o.   view  
balihaaree gur aapnay sad sad bal jaa-o.   view  
balihaaree gur aapnay sad sad kurbaanaa.   view  
balvant bi-aap rahee sabh mahee.   view  
ban meh paykhi-o tarin meh paykhi-o garihi paykhi-o udaasaa-ay.   view  
banaarsee tap karai ulat tirath marai agan dahai kaa-i-aa kalap keejai.   view  
banaspat ma-ulee charhi-aa basant.   view  
banday bandagee iktee-aar.   view  
banDhan kaatay aap parabh ho-aa kirpaal.   view  
banDhan tay chhutkaavai parabhoo milaavai har har naam sunaavai.   view  
baras ghanaa mayraa man bheenaa.   view  
baras ghanaa mayraa pir ghar aa-i-aa.   view  
baras maygh jee til bilam na laa-o.   view  
baras saras aagi-aa.   view  
barsai maygh sakhee ghar paahun aa-ay.   view  
basant charhi-aa foolee banraa-ay.   view  
bayd katayb kahhu mat jhoothay jhoothaa jo na bichaarai.   view  
baygam puraa sahar ko naa-o.   view  
bayrhaa banDh na saki-o banDhan kee vaylaa.   view  
beet jaihai beet jaihai janam akaaj ray.   view  
bhaa-ay bhagat parabh keertan laagai.   view  
bhaa-ee ray har heeraa gur maahi.   view  
bhaa-ee ray i-o sir jaanhu kaal.   view  
bhaa-ee ray meet karahu parabh so-ay.   view  
bhaa-ee ray mil sajan har gun saar.   view  
bhaa-ee ray raam kahhu chit laa-ay.   view  
bhaa-ee ray tan Dhan saath na ho-ay.   view  
bhaag sulakh-naa har kant hamaaraa raam.   view  
bhaagtharhay har sant tumHaaray jinH ghar Dhan har naamaa.   view  
bhaaNdaa Dho-ay bais Dhoop dayvhu ta-o dooDhai ka-o jaavhu.   view  
bhaavan ti-aagi-o ree ti-aagi-o.   view  
bha-ay kirpaal govind gusaa-ee.   view  
bha-ay kirpaal guroo govindaa sagal manorath paa-ay.   view  
bha-ee paraapat maanukh dayhuree-aa.   view  
bhagat janaa kee har jee-o raakhai jug jug rakh-daa aa-i-aa raam.   view  
bhagat khajaanaa bhagtan ka-o dee-aa naa-o har Dhan sach so-ay.   view  
bhagat sachay dar sohday anad karahi din raat.   view  
bhagtaa dee sadaa too rakh-daa har jee-o Dhur too rakh-daa aa-i-aa.   view  
bhagtaa kee tayk tooN santaa kee ot tooN sachaa sirjanhaaraa.   view  
bhai bhaa-ay jaagay say jan jaagran karahi ha-umai mail utaar.   view  
bhai ka-o bha-o parhi-aa simrat har naam.   view  
bha-i-aa divaanaa saah kaa naanak ba-uraanaa.   view  
bhairo bhoot seetlaa Dhaavai.   view  
bhaj man mayray ayko naam.   view  
bhaj raamo man raam.   view  
bhajahu gobind bhool mat jaahu.   view  
bhalay amardaas gun tayray tayree upmaa tohi ban aavai.   view  
bhalay dinas bhalay sanjog.   view  
bhalay ninda-o bhalay ninda-o bhalay ninda-o log.   view  
bhalee suhaavee chhaapree jaa meh gun gaa-ay.   view  
bhalkay uth papolee-ai vin bujhay mugaDh ajaan.   view  
bhalo bhalo ray keerat nee-aa.   view  
bhalo samo simran kee baree-aa.   view  
bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu.   view  
bha-o tayraa bhaaNg khalrhee mayraa cheet.   view  
bhar joban mai mat pay-ee-arhai ghar paahunee bal raam jee-o.   view  
bharam meh so-ee sagal jagat DhanDh anDh.   view  
bhav khandan dukh bhanjan savaamee bhagat vachhal nirankaaray.   view  
bhavjal bin sabdai ki-o taree-ai.   view  
bhaytat sang paarbarahm chit aa-i-aa.   view  
bhee toohai salaahnaa pi-aaray bhee tayree saalaah.   view  
bheekhak pareet bheekh parabh paa-ay.   view  
bhinnee rainrhee-ai chaamkan taaray.   view  
bholaavarhai bhulee bhul bhul pachhotaanee.   view  
bholi-aa ha-umai surat visaar.   view  
bhookhay bhagat na keejai.   view  
bhoolay maarag jineh bataa-i-aa.   view  
bhoolee maalnee hai ay-o.   view  
bhooli-o man maa-i-aa urjhaa-i-o.   view  
bhujaa baaNDh bhilaa kar daari-o.   view  
bi-aapat harakh sog bisthaar.   view  
bichhurat ki-o jeevay o-ay jeevan.   view  
bidi-aa na para-o baad nahee jaan-o.   view  
bighan na ko-oo laagtaa gur peh ardaas.   view  
bikhai baach har raach samajh man ba-uraa ray.   view  
bikhai ban feekaa ti-aag ree sakhee-ay naam mahaa ras pee-o.   view  
bikh-ee din rain iv hee gudaarai.   view  
bikhi-aa meh kin hee taripat na paa-ee.   view  
bin baajay kaiso nirtikaaree.   view  
bin darsan kaisay jeeva-o mayree maa-ee.   view  
bin gur sabad na chhootee-ai daykhhu veechaaraa.   view  
bin gur sabdai man nahee tha-uraa.   view  
bin har naam avar sabh thoraa.   view  
bin parabh rahan na jaa-ay gharee.   view  
bin saaDhoo jo jeevnaa tayto birthaaree.   view  
bin satgur sayvay bahutaa dukh laagaa jug chaaray bharmaa-ee.   view  
bin simran jaisay sarap aarjaaree.   view  
bin simran jo jeevan balnaa sarap jaisay arjaaree.   view  
bind tay jin pind kee-aa agan kund rahaa-i-aa.   view  
binsai moh mayraa ar tayraa binsai apnee Dhaaree.   view  
binvant naanak simar har har ichh punnee hamaaree.   view  
birkhai hayth sabh jant ikthay.   view  
birthaa bharvaasaa lok.   view  
bisar ga-ee sabh taat paraa-ee.   view  
bisman bisam bha-ay ja-o paykhi-o kahan na jaa-ay vadi-aa-ee.   view  
bisrat naahi man tay haree.   view  
bol har naam safal saa gharee.   view  
bolai saykh fareed pi-aaray alah lagay.   view  
bolhu bha-ee-aa raam kee duhaa-ee.   view  
bolhu bha-ee-aa raam naam patit paavno.   view  
bolhu raam karay nistaaraa.   view  
bolhu sach naam kartaar.   view  

chaadnaa chaadan aaNgan parabh jee-o antar chaadnaa.   view  
chaar baran cha-uhaa kay mardan khat darsan kar talee ray.   view  
chaar mukat chaarai siDh mil kai doolah parabh kee saran pari-o.   view  
chaar paav du-ay sing gung mukh tab kaisay gun ga-eehai.   view  
chaar pukaareh naa too maaneh.   view  
chaaray bayd mukhaagar paath.   view  
chaatrik chitvat barsat mayNh.   view  
chaatrik meen jal hee tay sukh paavahi saaring sabad suhaa-ee.   view  
chakvee nain neeNd neh chaahai bin pir neeNd na paa-ee.   view  
chal darhaal deevaan bulaa-i-aa.   view  
chal sakhee-ay parabh raavan jaahaa.   view  
chalat baisat sovat jaagat gur mantar ridai chitaar.   view  
charan kamal anoop su-aamee japat saaDhoo ho-ay.   view  
charan kamal kaa aasraa deeno parabh aap.   view  
charan kamal kee aas pi-aaray.   view  
charan kamal naanak man bayDhi-o charnah sang samaahi.   view  
charan kamal parabh kay nit Dhi-aava-o.   view  
charan kamal sang laagee doree.   view  
charan kamal si-o doree raachee bhayti-o purakh apaaro.   view  
charan thaakur kay ridai samaanay.   view  
charan tumHaaray hirdai vaaseh santan kaa sang paava-o.   view  
charnah gobind maarag suhaavaa.   view  
chatur disaa keeno bal apnaa sir oopar kar Dhaari-o.   view  
chaytnaa hai ta-o chayt lai nis din mai paraanee.   view  
cheet aavai taaN mahaa anand.   view  
cheet aavai taaN sadaa da-i-aalaa logan ki-aa vaychaaray.   view  
chhaad vidaanee taat moorhay.   view  
chhadaa-ay lee-o mahaa balee tay apnay charan paraat.   view  
chhod chhod ray paakhandee man kapat na keejai.   view  
chhod jaahi say karahi paraal.   view  
chhod na jaa-ee sad hee sangay an-din gur mil gaa-ay.   view  
chir chir chir chir bha-i-aa man bahut pi-aas laagee.   view  
chit aavai os paarbarahm lagai na tatee vaa-o.   view  
chitay diseh Dha-ulhar bagay bank du-aar.   view  
chitva-o vaa a-osar man maahi.   view  
chitvat paap na aalak aavai.   view  
cho-aa chandan ank charhaava-o.   view  
cho-aa chandan mardan angaa.   view  
chojee mayray govindaa chojee mayray pi-aari-aa har parabh mayraa chojee jee-o.   view  
chukaa nihoraa sakhee sahayree.   view  

daagay hohi so ran meh joojheh bin daagay bhag jaa-ee.   view  
daarid daykh sabh ko hasai aisee dasaa hamaaree.   view  
daas tayray kee bayntee rid kar pargaas.   view  
daat khasam kee pooree ho-ee nit nit charhai savaa-ee raam.   view  
daavaa agan rahay har boot.   view  
dah dis chhatar maygh ghataa ghat daaman chamak daraa-i-o.   view  
da-i-aa karahu bashu man aa-ay.   view  
da-i-aa ma-i-aa kar paraanpat moray mohi anaath saran parabh toree.   view  
daras pi-aas mayro man mohi-o har pankh lagaa-ay mileejai.   view  
daras tayray kee pi-aas man laagee.   view  
dargeh mukat karay kar kirpaa bakhsay avgun keenaa hay.   view  
darmaaday thaadhay darbaar.   view  
darpai Dharat akaas nakh-yataraa sir oopar amar karaaraa.   view  
darsan daykh jeevaa gur tayraa.   view  
darsan daykhat dokh nasay.   view  
darsan deejai kholiH kivaar.   view  
darsan har daykhan kai taa-ee.   view  
darsan har daykhan kai taa-ee.   view  
darsan ka-o lochai sabh ko-ee.   view  
darsan maaga-o deh pi-aaray.   view  
darsan naam ka-o man aachhai.   view  
darsan paykhat mai jee-o.   view  
darsan pi-aas bahut man mayrai naanak daras nihaal.   view  
darsan pi-aas lochan taar laagee.   view  
das mirgee sehjay banDh aanee.   view  
da-y gusaa-ee meetulaa tooN sang hamaarai baas jee-o.   view  
day-ay muhaar lagaam pahiraava-o.   view  
dayh sandaysaro kahee-a-o pari-a kahee-a-o.   view  
dayh tayjan jee raam upaa-ee-aa raam.   view  
dayh tayjnarhee har nav rangee-aa raam.   view  
dayhee gaavaa jee-o Dhar mahta-o baseh panch kirsaanaa.   view  
dayhee maatee bolai pa-un.   view  
daykh fool fool foolay.   view  
daykhai sunai hadoor sad ghat ghat barahm ravind.   view  
daykhhu achraj bha-i-aa.   view  
daykhou bhaa-ee ga-yaan kee aa-ee aaNDhee.   view  
dayvaa paahan taaree-alay.   view  
dayviti-aa darsan kai taa-ee dookh bhookh tirath kee-ay.   view  
deebaan hamaaro tuhee ayk.   view  
deegan dolaa ta-oo la-o ja-o man kay bharmaa.   view  
deen bisaari-o ray divaanay deen bisaari-o ray.   view  
deen da-i-aal bharosay tayray.   view  
deen dunee-aa tayree tayk.   view  
deevaa mayraa ayk naam dukh vich paa-i-aa tayl.   view  
Dhaa-i-o ray man dah dis Dhaa-i-o.   view  
Dhaat milai fun Dhaat ka-o siftee sifat samaa-ay.   view  
Dhan Dhan pitaa Dhan Dhan kul Dhan Dhan so jannee jin guroo jani-aa maa-ay.   view  
Dhan Dhan raamdaas gur jin siri-aa tinai savaari-aa.   view  
Dhan ih thaan govind gun gaa-ay.   view  
Dhan joban ar fulrhaa naathee-arhay din chaar.   view  
Dhan sirandaa sachaa paatisaahu jin jag DhanDhai laa-i-aa.   view  
Dhan so vans Dhan so pitaa Dhan so maataa jin jan janay.   view  
Dhan so vaylaa jit darsan karnaa.   view  
Dhan sohaagan jo parabhoo pachhaanai.   view  
Dhan sohaagan mahaa paveet. tapay tapeesar dolai cheet.   view  
Dhan uh pareet charan sang laagee.   view  
Dhanvant naam kay vanjaaray.   view  
Dheera-o daykh tumHaarai rangaa.   view  
Dhi-aa-ee-ai apno sadaa haree.   view  
Dhoop deep gharit saaj aartee.   view  
Dhoop deep gharit saaj aartee.   view  
Dhotee khol vichhaa-ay hayth.   view  
Dhur kee banee aa-ee.   view  
Dhur laykh likhi-aa so kamaavanaa ko-ay na maytanhaar.   view  
dilahu muhabat jinH say-ee sachi-aa.   view  
din bhee gaava-o rainee gaava-o gaava-o saas saas rasnaaree.   view  
din raatee aaraaDhahu pi-aaro nimakh na keejai dheelaa.   view  
din rain saas saas gun gaavaa jay su-aamee tuDh bhaavaa.   view  
din tay pahar pahar tay gharee-aaN aav ghatai tan chheejai.   view  
dinas rain har keertan gaa-ee-ai.   view  
disat bikaaree banDhan baaNDhai ha-o tis kai bal jaa-ee.   view  
dithay sabhay thaav nahee tuDh jayhi-aa.   view  
dithay sabhay thaav nahee tuDh jayhi-aa.   view  
dooDh katorai gadvai paanee.   view  
dooDh pee-o gobinday raa-ay.   view  
dooDh ta bachhrai thanhu bitaari-o.   view  
dookh ghano jab hotay door.   view  
doot dusman sabh tujh tay nivrahi pargat partaap tumaaraa.   view  
dos na deejai kaahoo log.   view  
dovai thaav rakhay gur sooray.   view  
du-ay du-ay lochan paykhaa.   view  
du-ay kar jorh kara-o ardaas.   view  
du-ay kar jorh karee baynantee thaakur apnaa Dhi-aa-i-aa.   view  
duDh bin Dhayn pankh bin pankhee jal bin ut-bhuj kaam naahee.   view  
duhaaganee mahal na paa-inHee na jaanan pir kaa su-aa-o.   view  
dukh bhanjan tayraa naam jee dukh bhanjan tayraa naam.   view  
dukh hartaa har naam pachhaano.   view  
dukh taday jaa visar jaavai.   view  
dulabh dayh paa-ee vadbhaagee.   view  
dulabh janam punn fal paa-i-o birthaa jaat abibaykai.   view  
dunee-aa kais mukaamay.   view  
durat gavaa-i-aa har parabh aapay sabh sansaar ubaari-aa.   view  
dusat mu-ay bikh khaa-ee ree maa-ee.   view  

eeteh ooteh ghat ghat ghat ghat tooNhee tooNhee mohinaa.   view  

feekay har kay naam bin saad.   view  
footo aaNdaa bharam kaa maneh bha-i-o pargaas.   view  
furmaan tayraa sirai oopar fir na karat beechaar.   view  

gaa-i-o ree mai gun niDh mangal gaa-i-o.   view  
gaa-o gaa-o ree dulhanee mangalchaaraa.   view  
gaava-o gun keertan nit su-aamee kar kirpaa naanak deejai daan.   view  
gaavhu gaavhu kaamnee bibayk beechaar.   view  
ga-ay kalays rog sabh naasay parabh apunai kirpaa Dhaaree.   view  
ga-ee bahorh bandee chhorh nirankaar dukh-daaree.   view  
ga-ee bahorh bandee chhorh nirankaar dukh-daaree.   view  
gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak motee.   view  
gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak motee.   view  
gagan nagar ik boond na barkhai naad kahaa jo samaanaa.   view  
gahree kar kai neev khudaa-ee oopar mandap chhaa-ay.   view  
galee jog na ho-ee.   view  
gangaa jamunaa godaavree sarsutee tay karahi udam Dhoor saaDhoo kee taa-ee.   view  
gantee ganee na chhootai kathoo kaachee dayh i-aanee.   view  
gareebaa upar je khinjai daarhee.   view  
gareebaa upar je khinjai daarhee.   view  
garihi sobhaa jaa kai ray naahi.   view  
garihi taa kay basant ganee.   view  
garihu taj ban khand jaa-ee-ai chun khaa-ee-ai kandaa.   view  
garihu vas gur keenaa ha-o ghar kee naar.   view  
ghan garjat gobind roop.   view  
ghanhar boond basu-a romaaval kusam basant ganant na aavai.   view  
ghar baahar tayraa bharvaasaa too jan kai hai sang.   view  
gharai andar sabh vath hai baahar kichh naahee.   view  
gharhee muhat kaa paahunaa kaaj savaaranhaar.   view  
ghat avghat doogar ghanaa ik nirgun bail hamaar.   view  
ghat ghat rav rahi-aa banvaaree.   view  
ghol ghumaa-ee laalnaa gur man deenaa.   view  
gi-aan Dhi-aan kichh karam na jaanaa naahin nirmal karnee.   view  
gi-aanee gur bin bhagat na ho-ee.   view  
gi-aanee har bolhu din raat.   view  
gobid kee aisee kaar kamaa-ay.   view  
gobid pareet lagee at meethee avar visar sabh jaa-ay.   view  
gobid pareet lagee at pi-aaree.   view  
gobind charnan ka-o balihaaree.   view  
gobind charnan ka-o balihaaree.   view  
gobind gobind gobind ma-ee.   view  
gobind gobind gobind sang naamday-o man leenaa.   view  
gobind gunee niDhaan gurmukh jaanee-ai.   view  
gobind ham aisay apraaDhee.   view  
gobind jeevan paraan Dhan roop.   view  
gopaal tayraa aartaa.   view  
gopaal tayraa aartaa.   view  
govind govind pareetam man pareetam mil satsangat sabad man mohai.   view  
gun avgan mayro kachh na beechaaro.   view  
gun gaavaa gun vithraa gun bolee mayree maa-ay.   view  
gun gaavaa nit nit sad har kay man jeevai naam sun tayraa.   view  
gun gobind gaa-i-o nahee janam akaarath keen.   view  
gun gopaal gaa-ee-ah din raatee.   view  
gun gopaal parabh kay nit gaahaa.   view  
gun govid sad gaa-ee-ah paarbarahm kai rangay raam.   view  
gun keerat niDh moree.   view  
gunvantee sach paa-i-aa tarisnaa taj vikaar.   view  
gupat kartaa sang so parabh dehkaava-ay manukhaa-ay.   view  
gur arjun partakh-y har.   view  
gur bachnee man sahj Dhi-aanay.   view  
gur bin avar naahee mai thaa-o.   view  
gur govind mayray man Dhi-aa-ay.   view  
gur govind salaahee-ai bhaa-ee man tan hirdai Dhaar.   view  
gur gur japee guroo gur Dhi-aa-ee.   view  
gur gur karat sadaa sukh paa-i-aa.   view  
gur har bin ko na baritha dukh kaatai.   view  
gur jaisaa naahee ko dayv.   view  
gur jee kay darsan ka-o bal jaa-o.   view  
gur kaa bachan basai jee-a naalay.   view  
gur kaa darsan daykh daykh jeevaa.   view  
gur kaa sabad mayrai antar Dhi-aan.   view  
gur kaa sabad rakhvaaray.   view  
gur kaa sabad rakhvaaray.   view  
gur kai sabad taray mun kaytay indraadik barahmaad taray.   view  
gur kay charan hirdai vasaa-ay.   view  
gur kay charan kamal man Dhi-aa-ay.   view  
gur kay charan oopar mayray maathay.   view  
gur kee moorat man meh Dhi-aan.   view  
gur kee moorat man meh Dhi-aan.   view  
gur mayree poojaa gur gobind.   view  
gur mil laDhaa jee raam pi-aaraa raam.   view  
gur mil ti-aagi-o doojaa bhaa-o.   view  
gur parmaysar ayko jaan.   view  
gur parmaysar karnaihaar.   view  
gur parmaysur poojee-ai man tan laa-ay pi-aar.   view  
gur parsaad mayrai man vasi-aa jo maaga-o so paava-o ray.   view  
gur parsaad o-ay aanand paavai.   view  
gur parsaad vasai man aa-ee.   view  
gur parsaadee boojh lay ta-o ho-ay nibayraa.   view  
gur parsaadee vaykh too har mandar tayrai naal.   view  
gur parsaadee vidi-aa veechaarai parh parh paavai maan.   view  
gur pooraa bhayti-o badbhaagee jaa ko ant na paaraavaaraa.   view  
gur pooraa bhayti-o vadbhaagee maneh bha-i-aa pargaasaa.   view  
gur pooraa bhayti-o vadbhaagee maneh bha-i-aa pargaasaa.   view  
gur pooraa mayraa gur pooraa.   view  
gur pooraa namaskaaray.   view  
gur poorai charnee laa-i-aa.   view  
gur poorai dee-o har naamaa jee-a ka-o ayhaa vasat fabee.   view  
gur poorai keetee pooree.   view  
gur poorai kirpaa Dhaaree.   view  
gur poorai mayree raakh la-ee.   view  
gur poorai mayree raakh la-ee.   view  
gur poorai pooree keenee.   view  
gur poorai pooree keetee.   view  
gur pooray raakhi-aa day haath.   view  
gur samaan tirath nahee ko-ay.   view  
gur sant jano pi-aaraa mai mili-aa mayree tarisnaa bujh ga-ee-aasay.   view  
gur sarnaa-ee sagal niDhaan.   view  
gur sarvar ham hans pi-aaray.   view  
gur satgur kaa jo sikh akhaa-ay so bhalkay uth har naam Dhi-aavai.   view  
gur sayvaa tay bhagat kamaa-ee.   view  
gur sayvaa tay naamay laagaa.   view  
gur sayva-o kar namaskaar.   view  
gur sundar mohan paa-ay karay har paraym banee man maari-aa.   view  
gur taar taaranhaari-aa.   view  
gur tay saaNt oopjai jin tarisnaa agan bujhaa-ee.   view  
gur updays par-hilaad har uchrai.   view  
gurbaanee gaavah bhaa-ee.   view  
gureh dikhaa-i-o lo-inaa.   view  
gurh kar gi-aan Dhi-aan kar Dhaavai kar karnee kas paa-ee-ai.   view  
gurmat nagree khoj khojaa-ee.   view  
gurmat virlaa boojhai ko-ay.   view  
gurmukh bhagat karahi parabh bhaaveh an-din naam vakhaanay.   view  
gurmukh bhagat karahu sad paraanee.   view  
gurmukh dhoondh dhoodhaydi-aa har sajan laDhaa raam raajay.   view  
gurmukh jindoo jap naam karammaa.   view  
gurmukh ko-ee virlaa boojhai jis no nadar karay-i.   view  
gurmukh nimaanaa hohu.   view  
gurmukh rang bha-i-aa at goorhaa har rang bheenee mayree cholee.   view  
guroo guroo gur kar man mor.   view  
guroo guroo jap meet hamaaray.   view  
gursikh har bolhu mayray bhaa-ee.   view  
gursikh meet chalhu gur chaalee.   view  
gusaa-eeN partaap tuhaaro deethaa.   view  

haa haa parabh raakh layho.   view  
hai ko-ee raam pi-aaro gaavai.   view  
hai naahee ko-oo boojhanhaaro jaanai kavan bhataa.   view  
halat sukh palat sukh nit sukh simrano naam gobind kaa sadaa leejai.   view  
halay yaaraaN halay yaaraaN khusikhabree.   view  
ham ahaNkaaree ahaNkaar agi-aan mat gur mili-ai aap gavaa-i-aa.   view  
ham anDhulay anDh bikhai bikh raatay ki-o chaalah gur chaalee.   view  
ham apraaDh paap baho keenay kar dustee chor churaa-i-aa.   view  
ham avgun bharay ayk gun naahee amrit chhaad bikhai bikh khaa-ee.   view  
ham baarik kachhoo-a na jaanah gat mit tayray moorakh mugaDh i-aanaa.   view  
ham baarik mugaDh i-aan pitaa samjaavhigay.   view  
ham baarik pitaa parabh daataa.   view  
ham baarik ta-o sarnaa-ee.   view  
ham baarik tum pitaa hamaaray tum mukh dayvhu kheeraa.   view  
ham bheekhak bhaykhaaree tayray too nij pat hai daataa.   view  
ham bhoolah tum sadaa abhoolaa ham patit tum patit uDhree-aa.   view  
ham chaakar gobind kay thaakur mayraa bhaaraa.   view  
ham Dhanvant bhaagath sach naa-ay.   view  
ham dolat bayrhee paap bharee hai pavan lagai mat jaa-ee.   view  
ham ghar saajan aa-ay.   view  
ham gharay saachaa sohilaa saachai sabad suhaa-i-aa raam.   view  
ham har si-o Dharhaa kee-aa mayree har tayk.   view  
ham hovah laalay golay gursikhaa kay jinHaa an-din har parabh purakh Dhi-aa-i-aa.   view  
ham kookar tayray darbaar.   view  
ham mailay tum oojal kartay ham nirgun too daataa.   view  
ham moorakh ka-o har kirpaa karee.   view  
ham moorakh mugaDh agi-aan matee sarnaagat purakh ajnamaa.   view  
ham moorh mugaDh sadaa say bhaa-ee gur kai sabad pargaasaa.   view  
ham santan kee rayn pi-aaray ham santan kee sarnaa.   view  
ham santan si-o ban aa-ee.   view  
ham vanjaaray raam kay.   view  
hamaarai aikai haree haree.   view  
hamaarai ayh kirpaa keejai.   view  
hamaaray kul ka-unay raam kahi-o.   view  
hamaaree pi-aaree amrit Dhaaree gur nimakh na man tay taaree ray.   view  
hamraa bharam ga-i-aa bha-o bhaagaa.   view  
hamraa Dhan maaDha-o gobind DharneeDhar ihai saar Dhan kahee-ai.   view  
hamraa man mohi-o gur mohan ham bisam bha-ee mukh laagay.   view  
hamraa thaakur sabh tay oochaa rain dinas tis gaava-o ray.   view  
hamrai man chit har aas nit ki-o daykhaa hardaras tumaaraa.   view  
hamree ganat na ganee-aa kaa-ee apnaa birad pachhaan.   view  
hamree jaat paat gur satgur ham vaychi-o sir gur kay.   view  
hamro sahaa-o sadaa sad bhoolan tumHro birad patit uDhran.   view  
haN-u balihaarai jaa-o saachay tayray naam vitahu.   view  
haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o.   view  
ha-o an-din har naam keertan kara-o. saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.   view  
ha-o balihaaree tinH ka-o mayree jindurhee-ay jinH har har naam aDhaaro raam.   view  
ha-o kachhoo na jaan-o tayree saar.   view  
ha-o ki-aa saalaahee kiram jant vadee tayree vadi-aa-ee.   view  
ha-o kurbaan jaa-ee tayray naavai.   view  
ha-o naa chhoda-o kant paasraa.   view  
ha-o paapee patit param paakhandee too nirmal nirankaaree.   view  
ha-o panth dasaa-ee nit kharhee ko-ee parabhdasay tin jaa-o.   view  
ha-o poonjee naam dasaa-idaa ko dasay har Dhan raas.   view  
ha-o reh na sakaa bin daykhay pareetamaa mai neer vahay veh chalai jee-o.   view  
ha-o taa kai balihaaree.   view  
ha-o ta-o ayk rama-ee-aa laiha-o.   view  
ha-o vaar vaar jaa-o gur gopaal.   view  
ha-o vaaree ha-o vaarnai kurbaan tayray naav no.   view  
ha-o vaaree mukh fayr pi-aaray.   view  
ha-o vaaree vanjaa khannee-ai vanjaa ta-o saahib kay naavai.   view  
ha-o vanjaa kurbaan saa-ee aapnay.   view  
har aaraaDh na jaanaa ray.   view  
har aavtay kee khabar gur paa-ee man tan aando aanand bha-ay har aavtay sunay mayray . . .   view  
har akath kathaa kaa jin ras chaakhi-aa tis jan sabh bhookh lahantee.   view  
har amrit bhinnay lo-inaa man paraym ratannaa raam raajay.   view  
har ayk simar ayk simar ayk simar pi-aaray.   view  
har bhagat binaa lay Dharan gadlee-aa.   view  
har bhagtaa har Dhan raas hai gur poochh karahi vaapaar.   view  
har bhagtaa kaa aasraa an naahee thaa-o.   view  
har bin bail biraanay hu-eehai.   view  
har bin jee-araa reh na sakai ji-o baalak kheer aDhaaree.   view  
har bin jee-o jal bal jaa-o.   view  
har bin ka-un sahaa-ee man kaa.   view  
har bin ki-o jeevaa mayree maa-ee.   view  
har bin ki-o rahee-ai dukh bi-aapai.   view  
har bin reh na sakai man mayraa.   view  
har bin reh na saka-o ik raatee.   view  
har bin sabh kichh mailaa santahu ki-aa ha-o pooj charhaa-ee.   view  
har bin tayro ko na sahaa-ee.   view  
har bisrat sadaa khu-aaree.   view  
har bisrat so moo-aa.   view  
har bisrat so moo-aa.   view  
har charan kamal kee tayk satgur ditee tus kai bal raam jee-o.   view  
har charan saran gobind dukh bhanjnaa daas apunay ka-o naam dayvhu.   view  
har chayt man mayray too gur kaa sabad kamaa-ay.   view  
har da-i-aal da-i-aa parabh keenee mayrai man tan mukh har bolee.   view  
har darsan dayh har aas tumaaree.   view  
har darsan ka-o mayraa man baho taptai ji-o tarikhaavaNt bin neer.   view  
har darsan kee man pi-aas ghanayree.   view  
har Dhan jaap har Dhan taap har Dhan bhojan bhaa-i-aa.   view  
har Dhan ratan javayhar maanak har Dhanai naal amrit vaylai vatai har bhagtee har liv laa-ee.   view  
har din rain keertan gaa-ee-ai.   view  
har du-aarai kharee-aa.   view  
har gun gaa-o manaa satgur sayv pi-aar.   view  
har gun gaavai ha-o tis balihaaree.   view  
har gun kaahi na gaavhee moorakh agi-aanaa.   view  
har gun kahi na saka-o banvaaree.   view  
har gun kahtay kahan na jaa-ee.   view  
har gun parhee-ai har gun gunee-ai.   view  
har gur gi-aan har ras har paa-i-aa.   view  
har har akhar du-ay ih maalaa.   view  
har har boond bha-ay har su-aamee ham chaatrik bilal billaatee.   view  
har har gun govind japaahaa.   view  
har har gur gur karat bharam ga-ay.   view  
har har har gun gaavhu.   view  
har har har har naam japaahaa.   view  
har har har naam apaar amolee.   view  
har har japahu pi-aari-aa gurmat lay har bol.   view  
har har karahi nit kapat kamaaveh hirdaa suDh na ho-ee.   view  
har har karat mitay sabh bharmaa.   view  
har har kathaa sunaa-ay parabh gurmat har ridai samaanee.   view  
har har kathaa sunhu ik nimakh pal sabh kilvikh paap leh jaanee.   view  
har har naam amolaa.   view  
har har naam dee-o daaroo.   view  
har har naam dee-o gur saathay.   view  
har har naam Dhi-aa-ee-ai mayree jindurhee-ay gurmukh naam amolay raam.   view  
har har naam japahu mayray bhaa-ee.   view  
har har naam japahu nit paraanee.   view  
har har naam mai har man bhaa-i-aa.   view  
har har naam niDhaan hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.   view  
har har naam niDhaan lai gurmat har pat paa-ay.   view  
har har naam santan kai sang.   view  
har har sant janaa kee jeevan.   view  
har har simrahu sant gopaalaa.   view  
har hirdai jap naam muraaree.   view  
har jan bolat sareeraam naamaa mil saaDhsangat har tor.   view  
har jan chhodi-aa saglaa aap.   view  
har jan daykhhu satgur nainee.   view  
har jan gun gaavat hasi-aa.   view  
har jan ka-o ihee suhaavai.   view  
har jan naachahu har har Dhi-aa-ay.   view  
har jan ootam ootam banee mukh boleh par-upkaaray.   view  
har jan raakhay gur govind.   view  
har jan raam raam raam Dhi-aaN-ay.   view  
har jan sagal uDhaaray sang kay.   view  
har jan sant milhu mayray bhaa-ee.   view  
har jan simrahu hirdai raam.   view  
har jan simri-aa naam aDhaar.   view  
har jap japay man Dheeray.   view  
har japay har mandar saaji-aa sant bhagat gun gaavahi raam.   view  
har japdi-aa khin dhil na keej-ee mayree jindurhee-ay mat ke jaapai saahu aavai . . .   view  
har jas gaavhu bhagvaan.   view  
har jas ray manaa gaa-ay lai jo sangee hai tayro.   view  
har jas suneh na har gun gaavahi.   view  
har jee ayh tayree vadi-aa-ee.   view  
har jee maataa har jee pitaa har jee-o partipaalak.   view  
har jee too aapay rang charhaa-ay.   view  
har jee-o aapay bakhas milaa-ay.   view  
har jee-o kirpaa karahu tum pi-aaray.   view  
har jee-o nimaani-aa too maan.   view  
har jee-o sabday jaapdaa bhaa-ee poorai bhaag milaa-ay.   view  
har jee-o too sukh sampat raas.   view  
har jee-o tuDh no sadaa saalaahee pi-aaray jichar ghat antar hai saasaa.   view  
har joo raakh layho pat mayree.   view  
har kaa bilovanaa bilovahu mayray bhaa-ee.   view  
har kaa jan har jal kaa meenaa har bisrat foot marai.   view  
har kaa naam Dhi-aa-ay kai hohu hari-aa bhaa-ee.   view  
har kaa naam ridai nit Dhi-aa-ee.   view  
har kaa sant milai gur saaDhoo lai tis kee Dhoor mukh laa-ee.   view  
har kaa sant paraan Dhan tis kaa panihaaraa.   view  
har kaa sant satgur sat purkhaa jo bolai har har baanee.   view  
har kay charan jap jaaN-o kurbaan.   view  
har kay charan kamal man Dhi-aa-o.   view  
har kay darsan ko man chaa-o.   view  
har kay logaa mo ka-o neet dasai patvaaree.   view  
har kay naam binaa dukh paavai.   view  
har kay naam kay bi-aapaaree.   view  
har kay naam kay jan kaaNkhee.   view  
har kay sakhaa saaDh jan neekay tin oopar haath vataavai.   view  
har kay sant sunhu jas kaanee.   view  
har kee gat neh ko-oo jaanai.   view  
har kee pi-aas pi-aasee kaaman daykh-a-u rain sabaa-ee.   view  
har kee poojaa dulambh hai santahu kahnaa kachhoo na jaa-ee.   view  
har kee tum sayvaa karahu doojee sayvaa karahu na ko-ay jee.   view  
har kee-aa kathaa kahaanee-aa gur meet sunaa-ee-aa.   view  
har keertan meh ayhu man jaagai.   view  
har khojahu vadbhaageeho mil saaDhoo sangay raam.   view  
har ko naam sadaa sukh-daa-ee.   view  
har man tan vasi-aa so-ee.   view  
har mayro pir ha-o har kee bahuree-aa.   view  
har naam Dhan nirmal at apaaraa.   view  
har naam layho meetaa layho aagai bikham panth bhai-aan.   view  
har naamaa har rany hai har rany majeethai rany.   view  
har naamai tul na puj-ee jay lakh kotee karam kamaa-ay.   view  
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.   view  
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.   view  
har paraan parabhoo sukh-daatay.   view  
har paraym kasaa-ee dinas raat har ratee har rang cholay.   view  
har parh har likh har jap har gaa-o har bha-ojal paar utaaree.   view  
har paykhan ka-o simrat man mayraa.   view  
har raam raam raam raamaa.   view  
har rang rang rang anoopayrai.   view  
har ras peevai almasat matvaaraa.   view  
har ras peevat sad hee raataa.   view  
har ras peevhu bhaa-ee.   view  
har saa meet naahee mai ko-ee.   view  
har saachaa simrahu bhaa-ee.   view  
har samrath kee sarnaa.   view  
har sang raataa an-din jaagai.   view  
har sang raatay bhaahi na jalai.   view  
har sang raatay man tan haray.   view  
har simrat sabh miteh kalays.   view  
har simrat tayree jaa-ay balaa-ay.   view  
har si-o jurai ta sabh ko meet.   view  
har si-o pareet antar man bayDhi-aa har bin rahan na jaa-ee.   view  
harnee hovaa ban basaa kand mool chun khaa-o.   view  
hath na laa-ay kasumbh-rhai jal jaasee dholaa.   view  
hath nigarahu kar kaa-i-aa chheejai.   view  
hatvaanee Dhan maal haat keet.   view  
ha-umai karti-aa nah sukh ho-ay.   view  
ha-umai naavai naal viroDh hai du-ay na vaseh ik thaa-ay.   view  
ha-umai rog maanukh ka-o deenaa.   view  
hay gobind hay gopaal hay da-i-aal laal.   view  
hee-o divai man aisee pareet keejai.   view  
hirdai har jee ko simran Dharai.   view  
hirdai har kay charan vasaa-ee.   view  
hirdai naam vasaa-iho.   view  
ho-ay ikatar milhu mayray bhaa-ee dubiDhaa door karahu liv laa-ay.   view  
ho-ee raajay raam kee rakhvaalee.   view  
hohu da-i-aal mayraa man laavhu ha-o an-din raam naam nit Dhi-aa-ee.   view  
holee keenee sant sayv.   view  
hukmee varsan laagay mayhaa.   view  
hun nahee sandaysaro maa-i-o.   view  

i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi.   view  
ichhaa poorak sarab sukh-daata har jaa kai vas hai kaamDhaynaa.   view  
ih banee jo jee-ahu jaanai tis antar ravai har naamaa.   view  
ih baynantee sun parabh mayray.   view  
ih Dhan mayray har ko naa-o.   view  
ih Dhan sarab rahi-aa bharpoor.   view  
ih jag meet na daykhi-o ko-ee.   view  
ih jag tayraa too gosaa-ee.   view  
ih lokay sukh paa-i-aa.   view  
ih man girhee ke ih man udaasee.   view  
ih man santan kai balihaaree.   view  
ih man sundar aapnaa har naam majeethai rang ree.   view  
ih manoo-aa khin na tikai baho rangee dah dah dis chal chal haadhay.   view  
ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leet-rhaa lab rangaa-ay.   view  
ih tan vaychee sant peh pi-aaray pareetam day-ay milaa-ay.   view  
ih thagvaaree bahut ghar gaalay.   view  
ik ardaas bhaat keerat kee gur raamdaas raakho sarnaa-ee.   view  
ik gaavat rahay man saad na paa-ay.   view  
ik gharhee dinas mo ka-o bahut dihaaray.   view  
ik man purakh Dhi-aa-ay bardaataa.   view  
ik naa-o tayraa mai fabo.   view  
ik pachhaanoo jee-a kaa iko rakhanhaar.   view  
ik til pi-aaraa veesrai rog vadaa man maahi.   view  
ik til pi-aaraa visrai bhagat kinayhee ho-ay.   view  
ikas si-o man maani-aa taa ho-aa nihchal cheet.   view  
ikat patar bhar urkat kurkat ikat patar bhar paanee.   view  
in biDh ih man hari-aa ho-ay.   view  
inH biDh paasaa dhaalahu beer.   view  
inH si-o pareet karee ghanayree.   view  
i-o ki-o kant pi-aaree hovaa.   view  
is dayhee andar panch chor vaseh kaam kroDh lobh moh ahaNkaaraa.   view  
is garih meh ko-ee jaagat rahai.   view  
is man ka-o basant kee lagai na so-ay.   view  
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.   view  
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.   view  
is paanee tay jin too ghari-aa.   view  
is tan Dhan kee kavan badaa-ee.   view  
is tan Dhan ko ki-aa garab-ee-aa.   view  
it sanjam parabh kin hee na paa-i-aa.   view  

jaa din bhaytay saaDh mohi u-aa din balihaaree.   view  
jaa kaa meet saajan hai samee-aa.   view  
jaa kaa thaakur tuhee parabh taa kay vadbhaagaa.   view  
jaa kai daras paap kot utaaray.   view  
jaa kai hirdai vasi-aa too kartay taa kee taiN aas pujaa-ee.   view  
jaa kai sang ih man nirmal.   view  
jaa kai simran ho-ay anandaa binsai janam maran bhai dukhee.   view  
jaa kai simran sabh kachh paa-ee-ai birthee ghaal na jaa-ee.   view  
jaa kai simran sookh nivaas.   view  
jaa kai vas khaan sultaan.   view  
jaa ka-o aa-i-o ayk rasaa.   view  
jaa ka-o apnee kirpaa Dhaarai.   view  
jaa ka-o har rang laago is jug meh so kahee-at hai sooraa.   view  
jaa ka-o mun Dhayaan Dharai firat sagal jug kabahu ka ko-oo paavai aatam pargaas ka-o..   view  
jaa ka-o muskal at banai dho-ee ko-ay na day-ay.   view  
jaa ka-o raakhai raakhanhaar.   view  
jaa ko naam lait too sukhee.   view  
jaa ko thaakur oochaa ho-ee.   view  
jaa parabh kee ha-o chayrulee so sabh tay oochaa.   view  
jaa too mayrai val hai taa ki-aa muhchhandaa.   view  
jaa tooN saahib taa bha-o kayhaa ha-o tuDh bin kis saalaahee.   view  
jaachik naam jaachai jaachai   view  
jaag layho ray manaa jaag layho kahaa gaafal so-i-aa.   view  
jaag ray man jaaganhaaray.   view  
jaag salonrhee-ay bolai gurbaanee raam.   view  
jaagahu jaagahu sootiho chali-aa vanjaaraa.   view  
jaagat bhagat simrat har raatay.   view  
jaahoo kaahoo apuno hee chit aavai.   view  
jaal moh ghas mas kar mat kaagad kar saar.   view  
jaaN tis bhaavai taaN karay bhog.   view  
jaanee sant kee mitraa-ee.   view  
jab daykhaa tab gaavaa.   view  
jab kachh na see-o tab ki-aa kartaa kavan karam kar aa-i-aa.   view  
jab la-o nahee bhaag lilaar udai tab la-o bharamtay firtay baho Dhaa-ya-o.   view  
jab tay darsan bhaytay saaDhoo bhalay dinas o-ay aa-ay.   view  
jag mohnee ham ti-aag gavaa-ee.   view  
jag sukarit keerat naam hai mayree jindurhee-ay har keerat har man Dhaaray raam.   view  
jagat jalandaa rakh lai aapnee kirpaa Dhaar.   view  
jagat mai jhoothee daykhee pareet.   view  
jagat uDhaaran naam pari-a tayrai.   view  
jai kaaran bayd barahmai uchray sankar chhodee maa-i-aa.   view  
jaisaa baalak bhaa-ay subhaa-ee lakh apraaDh kamaavai.   view  
jaisay go-il go-ilee taisay sansaaraa.   view  
jaisee bhookhay pareet anaaj.   view  
jaisee mai aavai khasam kee banee taisrhaa karee gi-aan vay laalo.   view  
jal dhova-o ih sees kar kar pag pakhlaava-o.   view  
jal jaa-o jeevan naam binaa.   view  
jal kee bheet pavan kaa thambhaa rakat bund kaa gaaraa.   view  
jal meh meen maa-i-aa kay bayDhay.   view  
jammi-aa poot bhagat govind kaa.   view  
jan ka-o parabh apnay kaa taan.   view  
jan kay tumH har raakhay su-aamee tumH jug jug jan rakhi-aa.   view  
jan kee paij rakhee kartaaray.   view  
jan ko parabh sangay asnayhu.   view  
janam janam kay dookh nivaarai sookaa man saDhaarai.   view  
janam janam kee mal Dhovai paraa-ee aapnaa keetaa paavai.   view  
janam maran duhhoo meh naahee jan par-upkaaree aa-ay.   view  
ja-o ham baaNDhay moh faas ham paraym baDhan tum baaDhay.   view  
ja-o kirpaa gobind bha-ee.   view  
ja-o mai kee-o sagal seegaaraa.   view  
ja-o pai ham na paap karantaa ahay anantaa.   view  
ja-o tum girivar ta-o ham moraa.   view  
jap gobind gopaal laal.   view  
jap man har har naam gobinday.   view  
jap man har har naam salaah.   view  
jap man maaDho maDhusoodno har sareerango parmaysaro sat parmaysaro parabh antarjaamee.   view  
jap man mayray govind kee banee.   view  
jap man naam ayk apaar.   view  
jap man raam naam nistaaraa.   view  
jap man raam naam parhho saar.   view  
jap man raam naam rav rahay.   view  
jap man sat naam sadaa sat naam.   view  
jap tap kaa banDh bayrhulaa jit langheh vahaylaa.   view  
japahu ta ayko naamaa.   view  
japee-ai parabh kaa naam.   view  
jap-ya-o jinH arjun dayv guroo fir sankat jon garabh na aa-ya-o.   view  
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.   view  
jat sat sanjam saach drirh-aa-i-aa saach sabad ras leenaa.   view  
jatar jaa-o tat beethal bhailaa.   view  
jay bhulee jay chukee saa-eeN bhee tahinjee kaadhee-aa.   view  
jay lorheh sadaa sukh bhaa-ee.   view  
jay lorheh var baalrhee-ay taa gur charnee chit laa-ay raam.   view  
jay man chit aas rakheh har oopar taa man chinday anayk anayk fal paa-ee.   view  
jay oh athsath tirath nHaavai.   view  
jay vad bhaag hoveh vad mayray jan mildi-aaN dhil na laa-ee-ai.   view  
jay vad bhaag hoveh vadbhaagee taa har har naam Dhi-aavai.   view  
jay vaylaa vakhat veechaaree-ai taa kit vaylaa bhagat ho-ay.   view  
jaytaa samund saagar neer bhari-aa taytay a-ugan hamaaray.   view  
jaytay jatan karat tay doobay bhav saagar nahee taari-o ray.   view  
jee-a baDhahu so Dharam kar thaapahu aDhram kahhu kat bhaa-ee.   view  
jee-a jant sabh paykhee-ah parabh sagal tumaaree Dhaarnaa.   view  
jee-a jant suparsan bha-ay daykh parabh partaap.   view  
jee-a jantar sabh tis kay kee-ay so-ee sant sahaa-ee.   view  
jee-a kay daatay pareetam parabh mayray.   view  
jee-a paraan Dhan har ko naam.   view  
jee-aaN kuhat na sangai paraanee.   view  
jee-a-o hamaaraa jee-o daynhaaraa.   view  
jee-araa har kay gunaa gaa-o.   view  
jee-aray olHaa naam kaa.   view  
jeevan ta-o ganee-ai har paykhaa.   view  
jeeva-o naam sunee.   view  
jeevat jeevat jeevat rahhu.   view  
jeevat marai marai fun jeevai aisay sunn samaa-i-aa.   view  
jeevat raam kay gun gaa-ay.   view  
jeevnaa safal jeevan sun har jap jap sad jeevnaa.   view  
jeevno mai jeevan paa-i-aa gurmukh bhaa-ay raam.   view  
jhagraa ayk nibayrahu raam.   view  
jhakharh jhaagee meehu varsai bhee gur daykhan jaa-ee.   view  
jhim jhim varsai amrit Dhaaraa.   view  
jhim jhimay jhim jhim varsai amrit Dhaaraa raam.   view  
jih sir rach rach baaDhat paag.   view  
jin aatam tat na cheenHi-aa.   view  
jin Dhan pir kaa saad na jaani-aa saa bilakh badan kumlaanee.   view  
jin har har naam na chayti-o mayree jindurhee-ay tay manmukh moorh i-aanay raam.   view  
jin kee-aa tin daykhi-aa ki-aa kahee-ai ray bhaa-ee.   view  
jin keetaa maatee tay ratan.   view  
jin laa-ee pareet so-ee fir khaa-i-aa.   view  
jin mil maaray panch soorbeer aiso ka-un balee ray.   view  
jin sir sohan patee-aa maaNgee paa-ay sanDhoor.   view  
jin tum bhayjay tineh bulaa-ay sukh sahj saytee ghar aa-o.   view  
jinaa baat ko bahut andaysro tay mitay sabh ga-i-aa.   view  
jinaa gurmukh Dhi-aa-i-aa tin poochha-o jaa-ay.   view  
jinaa satgur si-o chit laa-i-aa say pooray parDhaan.   view  
jinahu baat nischal Dharoo-a jaanee tay-ee jeev kaal tay bachaa.   view  
jinee maidaa laal reejhaa-i-aa ha-o tis aagai man dayNhee-aa.   view  
jinee naam visaari-aa say hot daykhay khayh.   view  
jinH kai hee-arai basi-o mayraa satgur tay sant bhalay bhal bhaaNt.   view  
jinHee satgur sayvi-aa pi-aaray tinH kay saath taray.   view  
ji-o bhaavai ti-o mohi partipaal.   view  
ji-o bhaavai ti-o raakho su-aamee jan naanak saran tumHaaree.   view  
ji-o jaanhu ti-o raakh har parabh tayri-aa.   view  
ji-o jaanhu ti-o rakhahu gusaa-ee paykh jeevaaN partaap.   view  
ji-o jannee garabh paaltee sut kee kar aasaa.   view  
ji-o jannee sut jan paaltee raakhai nadar majhaar.   view  
ji-o meenaa bin paanee-ai ti-o saakat marai pi-aas.   view  
ji-o pasree sooraj kiran jot.   view  
ji-o raam raakhai ti-o rahee-ai ray bhaa-ee.   view  
jis aasan ham baithay kaytay bais ga-i-aa.   view  
jis daa saahib daadhaa ho-ay.   view  
jis jal niDh kaaran tum jag aa-ay so amrit gur paahee jee-o.   view  
jis kaa dee-aa painai khaa-ay.   view  
jis ka-o bisrai paraanpat daataa so-ee ganhu abhaagaa.   view  
jis kay sir oopar tooN su-aamee so dukh kaisaa paavai.   view  
jis maanukh peh kara-o bayntee so apnai dukh bhari-aa.   view  
jis mili-ai man ho-ay anand so satgur kahee-ai.   view  
jis naam ridai so-ee vad raajaa.   view  
jis neech ka-o ko-ee na jaanai.   view  
jis no paraym man vasaa-ay.   view  
jis simrat dookh sabh jaa-ay.   view  
jis simrat sabh kilvikh naaseh pitree ho-ay uDhaaro.   view  
jis too raakhahi tis ka-un maarai.   view  
jisahi saaj nivaaji-aa tiseh si-o ruch naahi.   view  
jisahi sahaa-ee ho-ay bhagvaan.   view  
jit dar vaseh kavan dar kahee-ai daraa bheetar dar kavan lahai.   view  
jit ghar pir sohaag banaa-i-aa.   view  
jit parabh laa-i-aa tit tit lagai.   view  
jithai baisan saaDh jan so thaan suhandaa.   view  
jithai har aaraaDhee-ai tithai har mit sahaa-ee.   view  
jithai naam japee-ai parabh pi-aaray.   view  
jithai rakheh baikuNth tithaa-ee tooN sabhnaa kay partipaalaa jee-o.   view  
jo barahmanday so-ee pinday jo khojai so paavai.   view  
jo deesai gursikh-rhaa tis niv niv laaga-o paa-ay jee-o.   view  
jo din aavahi so din jaahee.   view  
jo hamree biDh hotee mayray satiguraa saa biDh tum har jaanhu aapay.   view  
jo har sayveh sant bhagat tin kay sabh paap nivaaree.   view  
jo is maaray so-ee sooraa.   view  
jo jan layhi khasam kaa naa-o. tin kai sad balihaarai jaa-o.   view  
jo jan parmit parman jaanaa.   view  
jo jo deesai so so rogee.   view  
jo jo joonee aa-i-o tih tih urjhaa-i-o maanas janam sanjog paa-i-aa.   view  
jo jo kathai sunai har keertan taa kee durmat naas.   view  
jo kichh karai so-ee parabh maaneh o-ay raam naam rang raatay.   view  
jo maageh thaakur apunay tay so-ee so-ee dayvai.   view  
jo mai baydan saa kis aakhaa maa-ee.   view  
jo nar dukh mai dukh nahee maanai.   view  
jo paathar ka-o kahtay dayv.   view  
jo paraa-i-o so-ee apnaa.   view  
jo saahib tayrai man bhaavai.   view  
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.   view  
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.   view  
jog jugat sun aa-i-o gur tay.   view  
jog na khinthaa jog na dandai jog na bhasam charhaa-ee-ai.   view  
jogee andar jogee-aa.   view  
jogee hovai jogvai bhogee hovai khaa-ay.   view  
jon chhaad ja-o jag meh aa-i-o.   view  
jot ohaa jugat saa-ay seh kaa-i-aa fayr paltee-ai.   view  
jug jug bhagtaa kee rakh-daa aa-i-aa.   view  
jug maahi naam dulambh hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.   view  

kaachaa Dhan saNcheh moorakh gaavaar.   view  
kaahay ayk binaa chit laa-ee-ai.   view  
kaahay kalraa sinchahu janam gavaavahu.   view  
kaahay ray ban khojan jaa-ee.   view  
kaahay ray nar garab karat hahu binas jaa-ay jhoothee dayhee.   view  
kaahoo bihaavai rang ras roop.   view  
kaahoo deenHay paat patambar kaahoo palagh nivaaraa.   view  
kaa-i-aa andar jagjeevan daataa vasai sabhnaa karay partipaalaa.   view  
kaa-i-aa barahmaa man hai Dhotee.   view  
kaa-i-aa kaaman at su-aaliha-o pir vasai jis naalay.   view  
kaa-i-aa kalaalan laahan mayla-o gur kaa sabad gurh keen ray.   view  
kaalboot kee hastanee man ba-uraa ray chalat rachi-o jagdees.   view  
kaalee ko-il too kit gun kaalee.   view  
kaam kroDh ahaNkaar vigootay.   view  
kaam kroDh lobh jhooth nindaa in tay aap chhadaavahu.   view  
kaam kroDh lobh moh mitaavai chhutkai durmat apunee Dhaaree.   view  
kaam kroDh maa-i-aa meh cheet.   view  
kaaman har ras bayDhee jee-o har kai sahj subhaa-ay.   view  
kaaraj satgur aap savaari-aa.   view  
kaatay kasat pooray gurdayv.   view  
kaa-ya-o dayvaa kaa-i-a-o dayval kaa-i-a-o jangam jaatee.   view  
kab daykh-a-u parabh aapnaa aatam kai rang.   view  
kab kal sujas gaava-o gur naanak raaj jog jin maani-o.   view  
kab ko bhaalai ghunghroo taalaa kab ko bajaavai rabaab.   view  
kabhoo kheer khaad ghee-o na bhaavai.   view  
kachaa rang kasumbh kaa thorh-rhi-aa din chaar jee-o.   view  
kachhoo na thoraa har bhagtan ka-o.   view  
kad dinee-ar daykhee-ai.   view  
ka-ee janam bha-ay keet patangaa.   view  
kahaa kaha-o mai apunee karnee jih biDh janam gavaa-i-o.   view  
kahaa kara-o jaatee kah kara-o paatee.   view  
kahaa man bikhi-aa si-o laptaahee.   view  
kahaa nar apno janam gavaavai.   view  
kahaa so khayl tabaylaa ghorhay kahaa bhayree sehnaa-ee.   view  
kaha-o kahaa apnee aDhmaa-ee.   view  
kahay na jaanee a-ugan mayray.   view  
kahhu gusaa-ee milee-ai kayh.   view  
kahi ravidaas akath kathaa baho kaa-ay kareejai.   view  
kahi-aa karnaa ditaa lainaa.   view  
kaho kabeer bhagat kar paa-i-aa.   view  
kaho naanak mai sarab sukh paa-i-aa ih sookh bihaanee raatay.   view  
kaho naanak rang chalool bha-ay hai har rang na lahai majeethaa.   view  
kaho naanak sabh tayree vadi-aa-ee ko-ee naa-o na jaanai mayraa.   view  
kaho pandit soochaa kavan thaa-o.   view  
kaisay kaha-o mohi jee-a baydnaa-ee.   view  
kal samudar bha-ay roop pargat har naam uDhaaran.   view  
kalijug uDhaari-aa gurdayv.   view  
kaljug meh baho karam kamaahi.   view  
kaljug meh raam naam hai saar.   view  
kaljug meh raam naam ur Dhaar.   view  
kan binaa jaisay thothar tukhaa.   view  
kanchan naaree meh jee-o lubhat hai moh meethaa maa-i-aa.   view  
kanchan si-o paa-ee-ai nahee tol.   view  
kanchnaa baho dat karaa.   view  
kar aasaa aa-i-o parabh maagan.   view  
kar isnaan simar parabh apnaa man tan bha-ay arogaa.   view  
kar jorh naanak daan maaNgai dayh apnaa naa-o.   view  
kar kar tahal rasnaa gun gaava-o.   view  
kar keertan ho-ay uDhaar.   view  
kar kirpaa apnaa daras deejai jas gaava-o nis ar bhor.   view  
kar kirpaa apnai ghar aa-i-aa taa mil sakhee-aa kaaj rachaa-i-aa.   view  
kar kirpaa da-i-aal parabh ih niDh siDh paava-o.   view  
kar kirpaa Dhoor dayh santan kee sukh naanak ih baachhai.   view  
kar kirpaa gur paarbarahm pooray an-din naam vakhaanaa raam.   view  
kar kirpaa har pargatee aa-i-aa.   view  
kar kirpaa karahu parabh daat.   view  
kar kirpaa mayray pareetam su-aamee naytar daykheh daras tayraa raam.   view  
kar kirpaa parabh deen da-i-aalaa.   view  
kar kirpaa pooran sukh-daatay.   view  
kar kirpaa vashu mayrai hirdai ho-ay sahaa-ee aap.   view  
kar mastak gur poorai Dhari-o man jeeto jag saaree.   view  
karahu gat da-i-aal santahu moree.>   view  
karai duhkaram dikhaavai hor.   view  
karam Dharam pakhand jo deeseh tin jam jaagaatee lootai.   view  
kara-o bayntee satgur apunee.   view  
kara-o bin-o gur apnay pareetam har var aan milaavai.   view  
kara-o manorath manai maahi apnay parabh tay paava-o.   view  
karhalay man pardaysee-aa ki-o milee-ai har maa-ay.   view  
kartaa sabh ko tayrai jor.   view  
kartaa too mai maan nimaanay.   view  
kartaa too mayraa jajmaan.   view  
karvat bhalaa na karvat tayree.   view  
kat jaa-ee-ai ray ghar laago rang.   view  
kat kee maa-ee baap kat kayraa kidoo thaavhu ham aa-ay.   view  
kathaa keertan raag naad Dhun ih bani-o su-aa-o.   view  
kathaa puraatan i-o sunee bhagtan kee baanee.   view  
kathee-ai satsang parabh gi-aan.   view  
ka-udee badlai ti-aagai ratan.   view  
ka-un ko kalank rahi-o raam naam layt hee.   view  
ka-un moo-aa ray ka-un moo-aa.   view  
ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa.   view  
ka-un vadaa maa-i-aa vadi-aa-ee.   view  
kaval nain maDhur bain kot sain sang sobh kahat maa jasod jisahi dahee bhaat khaahi jee-o.   view  
kavan banee ree tayree laalee.   view  
kavan gun paraanpat mila-o mayree maa-ee.   view  
kavan kaaj sirjay jag bheetar janam kavan fal paa-i-aa.   view  
kavan kahaa gun kant pi-aaray.   view  
kavan kahaaN ha-o gun pari-a tayrai.   view  
kavan kavan nahee patri-aa tumHree parteet.   view  
kavan sanjog mila-o parabh apnay.   view  
kaysaa kaa kar beejnaa sant cha-ur dhulaava-o.   view  
kee visrahi dukh bahutaa laagai.   view  
keenHay paap kay baho kot.   view  
kee-o singaar milan kay taa-ee.   view  
keerat parabh kee gaa-o mayree rasnaaN.   view  
keertan nirmolak heeraa.   view  
keetaa karnaa sarab rajaa-ee kichh keechai jay kar sakee-ai.   view  
keetaa lorhee-ai kamm so har peh aakhee-ai.   view  
keetaa lorheh so parabh ho-ay.   view  
khaalik khalak khalak meh khaalik poor rahi-o sarab thaaN-ee.   view  
khaanaa peenaa hasnaa sa-unaa visar ga-i-aa hai marnaa.   view  
khaat kharchat nibhat rahai gur sabad akhoot.   view  
khasam bisaar aan kamm laageh.   view  
khatree baraahman sood vais ko jaapai har mantar japainee.   view  
khayl khilaa-ay laad laadaavai sadaa sadaa andaa-ee.   view  
kheer aDhaar baarik jab hotaa bin kheerai rahan na jaa-ee.   view  
khin meh thaap nivaajay thaakur neech keet tay karahi raajangaa.   view  
khin meh thaap uthaapanhaaraa keemat jaa-ay na karee.   view  
khojahu santahu har barahm gi-aanee.   view  
khojat firay asaNkh ant na paaree-aa.   view  
khojat khojat darsan chaahay.   view  
khojat khojat mai firaa khoja-o ban thaan.   view  
khojat sant fireh parabh paraan aDhaaray raam.   view  
khoob khoob khoob khoob khoob tayro naam.   view  
khoob tayree pagree meethay tayray bol.   view  
khuli-aa karam kirpaa bha-ee thaakur keertan har har gaa-ee.   view  
khuraasaan khasmaanaa kee-aa hindusataan daraa-i-aa.   view  
kahaa kaha-o mai apunee karnee jih biDh janam gavaa-i-o.   view  
ki-aa gun tayray aakh vakhaanaa parabh antarjaamee jaan.   view  
ki-aa gun tayray saar samHaalee mohi nirgun kay daataaray.   view  
ki-aa ham jee-a jant baychaaray baran na saakah ayk romaa-ee.   view  
ki-aa jap ki-aa tap ki-aa barat poojaa.   view  
ki-aa kathee-ai kichh kathan na jaa-ee.   view  
ki-aa maaga-o kichh thir na rahaa-ee.   view  
ki-aa pahira-o ki-aa odh dikhaava-o.   view  
ki-aa parhee-ai ki-aa gunee-ai.   view  
ki-aa soveh naam visaar gaafal gahili-aa.   view  
ki-aa too rataa daykh kai putar kaltar seegaar.   view  
ki-aa too socheh ki-aa too chitvahi ki-aa tooN karahi upaa-ay.   view  
ki-aa too so-i-aa jaag i-aanaa.   view  
kichhahoo kaaj na kee-o jaan.   view  
kin biDh hee-aro Dheerai nimaano   view  
kin biDh milai gusaa-ee mayray raam raa-ay.   view  
kin biDh saagar taree-ai.   view  
kinhee banji-aa kaaNsee taaNbaa kinhee la-ug supaaree.   view  
kinhee kee-aa parvirat pasaaraa.   view  
ki-o bisrai parabh manai tay jis kay gun ayh.   view  
ki-o chhoota-o kaisay tara-o bhavjal niDh bhaaree.   view  
ki-o jeevan pareetam bin maa-ee.   view  
ki-o leejai gadh bankaa bhaa-ee.   view  
kirat karam kay veechhurhay kar kirpaa maylhu raam.   view  
kirpaa karahu deen kay daatay mayraa gun avgan na beechaarahu ko-ee.   view  
kirpaa karahu jis purakh biDhaatay so sadaa sadaa tuDh Dhi-aavai.   view  
kirpaa niDh bashu ridai har neet.   view  
kirsaanee kirsaan karay lochai jee-o laa-ay.   view  
kis ha-o sayvee ki-aa jap karee satgur poochha-o jaa-ay.   view  
kis hee Dharhaa kee-aa mitar sut naal bhaa-ee.   view  
kitai parkaar na toota-o pareet. daas tayray kee nirmal reet.   view  
ko banjaaro raam ko mayraa taaNdaa laadi-aa jaa-ay ray.   view  
ko-ay na kis hee sang kaahay garbee-ai.   view  
ko-ee aakhai bhootnaa ko kahai baytaalaa.   view  
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee.   view  
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee.   view  
ko-ee aavai santo har kaa jan santo mayraa pareetam jan santo mohi maarag dikhlaavai.   view  
ko-ee aisaa sant sahj sukh-daata mohi maarag day-ay bataa-ee.   view  
ko-ee aiso ray bhaytai sant mayree laahai sagal chint thaakur si-o mayraa rang laavai.   view  
ko-ee hai ray sant sahj sukh antar jaa ka-o jap tap day-o dalaalee ray.   view  
ko-ee jaanai kavan eehaa jag meet.   view  
ko-ee jan har si-o dayvai jor.   view  
ko-oo hai mayro saajan meet.   view  
ko-oo har samaan nahee raajaa.   view  
ko-oo maa-ee bhooli-o man samjhaavai.   view  
koop bhari-o jaisay daadiraa kachh days bidays na boojh.   view  
kot barahmand ko thaakur su-aamee sarab jee-aa kaa daataa ray.   view  
kot bighan nahee aavahi nayr.   view  
kot bisan keenay avtaar.   view  
kot kotee mayree aarjaa pavan pee-an api-aa-o.   view  
kot laakh sarab ko raajaa jis hirdai naam tumaaraa.   view  
kot majan keeno isnaan.   view  
kuchil kathor kapat kaamee.   view  
kundlanee surjhee satsangat parmaanand guroo mukh machaa.   view  
kurbaan jaa-ee gur pooray apnay.   view  

laaj marai jo naam na layvai.   view  
laal baho gun kaaman mohee.   view  
laal cholnaa tai tan sohi-aa.   view  
laal gopaal da-i-aal rangeelay.   view  
laal gulaal gahbaraa sachaa rang charhaa-o.   view  
laal laal mohan gopaal too.   view  
laal rang tis ka-o lagaa jis kay vadbhaagaa.   view  
laal rangeelay pareetam manmohan tayray darsan ka-o ham baaray.   view  
laavan (The Wedding Ceremony)   view  
lab kutaa koorh choohrhaa thag khaaDhaa murdaar.   view  
lahnay Dhari-on chhat sir kar siftee amrit peevdai.   view  
lakh cha-oraaseeh bharamtay bharamtay dulabh janam ab paa-i-o.   view  
lakh khusee-aa paatisaahee-aa jay satgur nadar karay-i.   view  
lankaa saa kot samund see khaa-ee.   view  
lavai na laagan ka-o hai kachhoo-ai jaa ka-o fir ih Dhaavai.   view  
layho aartee ho purakh niranjan satgur poojahu bhaa-ee.   view  
lobh lahar at neejhar baajai.   view  
lobh mohi magan apraaDhee.   view  
logaa bharam na bhoolahu bhaa-ee.   view  
lorheedarhaa saajan mayraa.   view  

maaDha-o har har har mukh kahee-ai.   view  
maaDha-o jal kee pi-aas na jaa-ay.   view  
maaDha-o satsangat saran tumHaaree.   view  
maaDho ham aisay too aisaa.   view  
maaDho kaisee banai tum sangay.   view  
maaDho saaDhoo jan dayh milaa-ay.   view  
maaDhou too thaakur sir moraa.   view  
maaDhvay jaanat hahu jaisee taisee.   view  
maa-ee charan gur meethay.s   view  
maa-ee Dheer rahee pari-a bahut biraagi-o.   view  
maa-ee gobind poojaa kahaa lai charaava-o.   view  
maa-ee gur charnee chit laa-ee-ai.   view  
maa-ee jo parabh kay gun gaavai. safal aa-i-aa jeevan fal taa ko paarbarahm liv laavai.   view  
maa-ee kahaa kara-o ih man na Dheerai.   view  
maa-ee khaat aa-i-o ghar pootaa.   view  
maa-ee maa-i-aa chhal.   view  
maa-ee mai Dhan paa-i-o har naam.   view  
maa-ee mai kihi biDh lakha-o gusaa-ee.   view  
maa-ee man mayro bas naahi.   view  
maa-ee mayray man kee pareet.   view  
maa-ee mayray man kee pi-aas.   view  
maa-ee mayray man ko sukh.   view  
maa-ee mohi pareetam dayh milaa-ee.   view  
maa-ee moro pareetam raam bataavhu ree maa-ee.   view  
maa-ee parabh kay charan nihaara-o.   view  
maa-ee ree aan simar mar jaaNhi.   view  
maa-ee ree charnah ot gahee.   view  
maa-ee ree maatee charan samooh.   view  
maa-ee ree man mayro matvaaro.   view  
maa-ee ree paykh rahee bismaad.   view  
maa-ee sat sat sat har sat sat sat saaDhaa.   view  
maa-ee satsang jaagee.   view  
maaga-o daan thaakur naam.   view  
maagnaa maagan neekaa har jas gur tay maagnaa.   view  
maahaa maah mumaarkhee charhi-aa sadaa basant.   view  
maahaa rutee meh sad basant.   view  
maa-i-aa aisee mohnee bhaa-ee.   view  
maa-i-aa bi-aapat baho parkaaree.   view  
maa-i-aa lag bhoolo sansaar.   view  
maakhee raam kee too maakhee.   view  
maan kara-o tuDh oopray mayray pareetam pi-aaray.   view  
maan moh ar lobh vikaaraa bee-o cheet na ghaali-o.   view  
maan nimaanay tooN Dhanee tayraa bharvaasaa.   view  
maanak paa-i-o ray paa-i-o har pooraa paa-i-aa thaa.   view  
maaNga-o raam tay ik daan.   view  
maanukh bin boojhay birthaa aa-i-aa.   view  
maarvaarh jaisay neer baalhaa bayl baalhaa karhalaa.   view  
maat garabh dukh saagro pi-aaray tah apnaa naam japaa-i-aa.   view  
maat garabh dukh saagro pi-aaray tah apnaa naam japaa-i-aa.   view  
maat garabh meh aapan simran day tah tum raakhanhaaray.   view  
maat pitaa bhaa-ee sut banDhap tin kaa bal hai thoraa.   view  
maat pitaa bhaa-ee sut banitaa.   view  
maataa joothee pitaa bhee joothaa joothay hee fal laagay.   view  
maataa pareet karay put khaa-ay.   view  
maatee tay jin saaji-aa kar durlabh dayh.   view  
maathai tarikutee darisat karoor.   view  
maato har rang maato.   view  
machhulee jaal na jaani-aa sar khaaraa asgaahu.   view  
maDhusoodan mayray man tan paraanaa.   view  
mahaa agan tay tuDh haath day raakhay pa-ay tayree sarnaa-ee.   view  
mahaa pavitar saaDh kaa sang.   view  
mahimaa saaDhoo sang kee sunhu mayray meetaa.   view  
mai anDhulay har naam lakutee tohnee.   view  
mai anDhulay kee tayk tayraa naam khundkaaraa.   view  
mai bandaa bai khareed sach saahib mayraa.   view  
mai banjaaran raam kee.   view  
mai ba-uree mayraa raam bhataar.   view  
mai gareeb sach tayk tooN mayray satgur pooray.   view  
mai har har naam visaahu.   view  
mai har naamai har birahu lagaa-ee jee-o.   view  
mai kaaman mayraa kant kartaar.   view  
mai keetaa na jaataa haraamkhor.   view  
mai man chaa-o ghanaa saach vigaasee raam.   view  
mai man tan birahu at aglaa ki-o pareetam milai ghar aa-ay.   view  
mai man tan paraym agam thaakur kaa khin khin sarDhaa man bahut utha-ee-aa.   view  
mai man vadee aas haray ki-o kar har darsan paavaa.   view  
mai moorakh kee gat keejai mayray raam.   view  
mai naahee parabh sabh kichh tayraa.   view  
mai nirgun gun naahee ko-ay.   view  
mai parabh milan paraym man aasaa.   view  
mai paykhi-o ree oochaa mohan sabh tay oochaa.   view  
maidaa man rataa aapnarhay pir naal.   view  
man aisaa nayhu karayhu.   view  
man aisee pareet haray.   view  
man bairaag bha-i-aa darsan daykh-nai kaa chaa-o.   view  
man bairaagee ki-o na araaDhay.   view  
man biraagaigee. khojtee darsaar.   view  
man ghanai bharmai banai.   view  
man haalee kirsaanee karnee saram paanee tan khayt.   view  
man jaapahu raam gupaal.   view  
man japee-ai har jagdees.   view  
man ji-o apunay parabh bhaava-o.   view  
man kah ahaNkaar afaaraa.   view  
man kahaa bisaari-o raam naam.   view  
man kahaa lubhaa-ee-ai aan ka-o.   view  
man kar kabhoo na har gun gaa-i-o.   view  
man karhalaa gur govind samaal.   view  
man karhalaa satgur purakh Dhi-aa-ay.   view  
man karhalaa veechaaree-aa veechaar daykh samaal.   view  
man kee man hee maahi rahee.   view  
man khuthar tayraa nahee bisaas too mahaa udmaadaa.   view  
man ki-aa kahtaa ha-o ki-aa kahtaa.   view  
man maahee man maahee mayray govindaa har rang rataa man maahee jee-o.   view  
man maigal saakat dayvaanaa.   view  
man mailai sabh kichh mailaa tan Dhotai man hachhaa na ho-ay.   view  
man marai Dhaat mar jaa-ay.   view  
man mayray an-din jaag har chayt.   view  
man mayray ayko naam Dhi-aa-ay.   view  
man mayray gahu har naam kaa olaa.   view  
man mayray gur pooraa saalaahi.   view  
man mayray gurmukh naam Dhi-aa-ay.   view  
man mayray har jee-o sadaa samaal.   view  
man mayray har kay charan raveejai.   view  
man mayray jin apunaa bharam gavaataa. tis kai bhaanai ko-ay na bhoolaa jin saglo . . . .   view  
man mayray kartay no saalaahi.   view  
man mayray mai har har kathaa man bhaanee.   view  
man mayray mayraa raam naam sakhaa har bhaa-ee.   view  
man mayray raam naam jap jaap.   view  
man mayray sagal upaav ti-aag.   view  
man mayray satgur kai bhaanai chal.   view  
man mayray sukh sahj saytee jap naa-o.   view  
man mayri-aa antar tayrai niDhaan hai baahar vasat na bhaal.   view  
man mayri-aa too sadaa sach samaal jee-o.   view  
man mayro gaj jihbaa mayree kaatee.   view  
man meh kroDh mahaa ahaNkaaraa.   view  
man meh sinchahu har har naam.   view  
man mil santsangat subhvantee.   view  
man mor kuhuki-arhaa sabad mukh paa-i-aa.   view  
man motee jay gahnaa hovai pa-un hovai soot Dhaaree.   view  
man pi-aari-aa jee-o mitraa gobind naam samaalay.   view  
man pi-aari-aa mitraa mai har har naam Dhan raas.   view  
man raam naam aaraaDhi-aa gur sabad guroo gur kay.   view  
man raam naamaa bayDhee-alay.   view  
man rangahu vadbhaageeho gur tuthaa karay pasaa-o.   view  
man ray ahinis har gun saar.   view  
man ray har keerat tar taaree.   view  
man ray kahaa bha-i-o tai ba-uraa.   view  
man ray ka-un kumat tai leenee.   view  
man ray ki-o chhooteh bin pi-aar.   view  
man ray naam ko sukh saar.   view  
man ray parabh kee saran bichaaro.   view  
man ray raam naam jas lay-ay.   view  
man ray thir rahu mat kat jaahee jee-o.   view  
man tan bas rahay mayray paraan.   view  
man tan Dhan jin parabh dee-aa rakhi-aa sahj savaar.   view  
man tan jaapee-ai bhagvaan.   view  
man tan parabh aaraaDhee-ai mil saaDh samaagai.   view  
man tan rataa raam pi-aaray.   view  
man tan tayraa Dhan bhee tayraa.   view  
man tooN jot saroop hai aapnaa mool pachhaan.   view  
man tooN mat maan karahi je ha-o kichh jaandaa gurmukh nimaanaa hohu.   view  
mangal saaj bha-i-aa parabh apnaa gaa-i-aa raam.   view  
manglaa har manglaa.   view  
manhu na naam visaar ahinis Dhi-aa-ee-ai.   view  
manj kuchjee ammaavan dosrhay ha-o ki-o saho raavan jaa-o jee-o.   view  
mannay kee gat kahee na jaa-ay.   view  
mar na jaahee jinaa bisrat raam.   view  
mat bhooleh ray man chayt haree.   view  
mat ko bharam bhulai sansaar.   view  
mataa karai pachham kai taa-ee poorab hee lai jaat.   view  
mataa masoorat avar si-aanap jan ka-o kachhoo na aa-i-o.   view  
ma-ulee Dhartee ma-oli-aa akaas.   view  
mayl laihu da-i-aal dheh pa-ay du-aari-aa.   view  
mayraa baid guroo govindaa.   view  
mayraa birhee naam milai taa jeevaa jee-o.   view  
mayraa har parabh sayjai aa-i-aa man sukh samaanaa raam.   view  
mayraa har parabh sundar mai saar na jaanee.   view  
mayraa laago raam si-o hayt.   view  
mayraa maat pitaa har raa-i-aa.   view  
mayraa man aikai hee pari-a maaNgai.   view  
mayraa man laagaa hai raam pi-aaray.   view  
mayraa man lochai gur darsan taa-ee.   view  
mayraa man raam naam man maanee.   view  
mayraa man saaDh janaaN mil hari-aa.   view  
mayraa man tan mohi lee-aa jee-o daykh chalat tumaaray.   view  
mayraa parabh raaNg ghanou at roorhou.   view  
mayraa pi-aaraa pareetam satgur rakhvaalaa.   view  
mayraa satgur pi-aaraa kit biDh milai.   view  
mayraa satgur rakhvaalaa ho-aa.   view  
mayraa tan ar Dhan mayraa raaj roop mai days.   view  
mayrai antar lochaa milan kee pi-aaray ha-o ki-o paa-ee gur pooray.   view  
mayrai hee-arai ratan naam har basi-aa gur haath Dhari-o mayrai maathaa.   view  
mayrai man bairaag bha-i-aa jee-o ki-o daykhaa parabh daatay.   view  
mayrai man har har saaNt vasaa-ee.   view  
mayrai man misat lagay pari-a bolaa.   view  
mayrai man paraym lago har teer.   view  
mayrai man sabad lago gur meethaa.   view  
mayrai man tan paraym naam aaDhaar.   view  
mayrai sarbas naam niDhaan.   view  
mayray baabaa mai ba-uraa sabh khalak sai-aanee mai ba-uraa.   view  
mayray bhaa-ee janaa ko-ee mo ka-o har parabh mayl milaa-ay.   view  
mayray bhaa-ee janaa mo ka-o govind govind govind man mohai.   view  
mayray govindaa gun gaavaa taripat man ho-ay.   view  
mayray har jee-o sabh ko tayrai vas.   view  
mayray laal bhalo ray bhalo ray bhalo har mangnaa.   view  
mayray laal jee-o tayraa ant na jaanaa.   view  
mayray laalan kee sobhaa.   view  
mayray man aasaa kar jagdees gusaa-ee.   view  
mayray man aykas si-o chit laa-ay.   view  
mayray man bhaj raam naam sabh arthaa.   view  
mayray man bhaj raam naamai raamaa.   view  
mayray man gur gur gur sad karee-ai.   view  
mayray man gur jayvad avar na ko-ay.   view  
mayray man gur sabdee sukh ho-ay.   view  
mayray man har amrit naam Dhi-aa-ay.   view  
mayray man har bin avar na ko-ay.   view  
mayray man har gun har uchrahu.   view  
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.   view  
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.   view  
mayray man har oopar keejai bharvaasaa.   view  
mayray man har raam naam kar rany.   view  
mayray man jap gur gopaal parabh so-ee.   view  
mayray man jap har har raam rangay.   view  
mayray man mukh har har har bolee-ai.   view  
mayray man naam amrit pee-o.   view  
mayray man naam hirdai Dhaar.   view  
mayray man naam nit nit layh.   view  
mayray man parabh sarnaa-ee paa-ay.   view  
mayray man pardaysee vay pi-aaray aa-o gharay.   view  
mayray man pareet charan parabh parsan.   view  
mayray man raam naam nit gaavee-ai ray.   view  
mayray man saran parabhoo sukh paa-ay.   view  
mayray man satgur sayv sukh ho-ee.   view  
mayray man sayv safal har ghaal.   view  
mayray man sukh-daata har so-ay.   view  
mayray mohan sarvanee ih na sunaa-ay.   view  
mayray parabh kirpaa jal dayvhu har naa-ee.   view  
mayray pareetamaa ha-o jeevaa naam Dhi-aa-ay.   view  
mayray raajan mai bairaagee jogee.   view  
mayray raam aisaa kheer bilo-ee-ai.   view  
mayray raam ham baarik har parabh kay hai i-aanay.   view  
mayray raam ham paapee saran paray har du-aar.   view  
mayray raam ha-o so thaan bhaalan aa-i-aa.   view  
mayray raam har jan kai ha-o bal jaa-ee.   view  
mayray raam har santaa jayvad na ko-ee.   view  
mayray raam ih neech karam har mayray.   view  
mayray raam raa-ay ji-o raakhahi ti-o rahee-ai.   view  
mayray raam raa-ay santaa tayk tumHaaree.   view  
mayray raam raa-ay tooN santaa kaa sant tayray.   view  
mayray raam raa-ay tuDh chit aa-i-ai ubray.   view  
mayray saahaa mai har darsan sukh ho-ay.   view  
mayray saahib tooN mai maan nimaanee.   view  
mayray saahibaa ha-o aapay bharam bhulaanee.   view  
mayray saahibaa ka-un jaanai gun tayray.   view  
mayray saahibaa tayray choj vidaanaa.   view  
mayray saajan har har naam samaal.   view  
mayray satgur hee pat raakh.   view  
mayray satiguraa mai har har naam drirh-aa-ay.   view  
mayray satiguraa mai tujh bin avar na ko-ay.   view  
mayree mat ba-uree mai raam bisaari-o kin biDh rahan raha-o ray.   view  
mayree mayree kartay janam ga-i-o.   view  
mayree patee-aa likh dayh gobind muraar.   view  
mayree patee-aa likh dayh saree gopaal.   view  
mayree patee-aa likhahu har govind gopaalaa.   view  
mayree sangat poch soch din raatee.   view  
mayro baap maaDha-o too Dhan kaysou saaNvlee-o beethulaa-ay.   view  
mayro man jat kat tujheh samHaarai.   view  
mayro sundar kahhu milai kit galee.   view  
meehu pa-i-aa parmaysar paa-i-aa.   view  
meeraaN daanaaN dil soch.   view  
meet karai so-ee ham maanaa.   view  
meet saajan sut banDhap bhaa-ee.   view  
meetaa aisay har jee-o paa-ay.   view  
meethay har gun gaa-o jindoo tooN meethay har gun gaa-o.   view  
meethee aagi-aa pir kee laagee.   view  
miharvaan saahib miharvaan.   view  
mil har jas gaa-ee-ai haaN.   view  
mil jagdees milan kee baree-aa.   view  
mil maat pitaa pind kamaa-i-aa.   view  
mil mayray gobind apnaa naam dayh.   view  
mil mayray pareetam pi-aari-aa.   view  
mil mil sakhee har kathaa suna-ee-aa.   view  
mil raam pi-aaray tum bin Dheeraj ko na karai.   view  
mil rahee-ai parabh saaDh janaa mil har keertan sunee-ai raam.   view  
mil satgur sabh dukh ga-i-aa har sukh vasi-aa man aa-ay.   view  
mila-o santan kai sang mohi uDhaar layho.   view  
milat pi-aaro paraan naath kavan bhagat tay.   view  
milhu pi-aaray jee-aa.   view  
mirtak ka-o paa-i-o tan saasaa bichhurat aan milaa-i-aa.   view  
mitar ghanayray kar thakee mayraa dukh kaatai ko-ay.   view  
mith bolrhaa jee har sajan su-aamee moraa.   view  
mithi-aa sang sang laptaa-ay moh maa-i-aa kar baaDhay.   view  
miti-aa anDhayraa chand charhi-aa.   view  
mo ka-o ko-ay na jaanat kahee-at daas tumaaraa.   view  
mo ka-o taar lay raamaa taar lay.   view  
mo ka-o tooN na bisaar too na bisaar.   view  
moh malan need tay chhutkee ka-un anoograhu bha-i-o ree.   view  
mohan ghar aavhu kara-o jodree-aa.   view  
mohan need na aavai haavai haar kajar bastar abhran keenay.   view  
mohan paraan maan raageelaa.   view  
mohi anaath gareeb nimaanee.   view  
mohi daasro thaakur ko.   view  
mohi duhaagan aap seegaaree.   view  
mohi laagtee taalaabaylee.   view  
mohi maskeen parabh naam aDhaar.   view  
mohi nirgun sabh gunah bihoonaa.   view  
mohnee mohat rahai na horee.   view  
mohnee mohi lee-ay tarai gunee-aa.   view  
moo laalan si-o pareet banee.   view  
moorakh man kaahay karseh maanaa.   view  
morai hirdai bashu gopaal.   view  
moree ahaN jaa-ay darsan paavat hay.   view  
moree run jhun laa-i-aa bhainay saavan aa-i-aa.   view  
motee ta mandar oosreh ratnee ta hohi jarhaa-o.   view  
mukaam kar ghar baisnaa nit chalnai kee Dhokh.   view  
mul khareedee laalaa golaa mayraa naa-o sabhaagaa.   view  
mulaaN kahhu ni-aa-o khudaa-ee.   view  
mun jogee saastarag kahaavat sabh keenHay bas apnahee.   view  
munDh i-aanee pay-ee-arhai ki-o kar har darsan pikhai.   view  
munDh joban baalrhee-ay mayraa pir ralee-aalaa raam.   view  
mundraa mon da-i-aa kar jholee patar kaa karahu beechaar ray.   view  

na jaanaa may-o na jaanaa jaalee.   view  
naa jaanaa baikunth kahaa hee.   view  
naa jaanaa ki-aa gat raam hamaaree.   view  
naa jaanaa moorakh hai ko-ee naa jaanaa si-aanaa.   view  
naa kaasee mat oopjai naa kaasee mat jaa-ay.   view  
naa man marai na kaaraj ho-ay.   view  
naa oh martaa naa ham dari-aa.   view  
naad samaa-ilo ray satgur bhaytilay dayvaa. rahaa-o   view  
naal naraa-in mayrai.   view  
naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa.   view  
naam binaa jo pahirai khaa-ay.   view  
naam binaa kahhu ko tari-aa.   view  
naam Dhi-aa-ay so sukhee tis mukh oojal ho-ay.   view  
naam gur dee-o hai apunai jaa kai mastak karmaa.   view  
naam japahu mayray saajan sainaa.   view  
naam kahat govind kaa soochee bha-ee rasnaa.   view  
naam kee badaa-ee da-ee gur raamdaas ka-o.   view  
naam lait kichh bighan na laagai.   view  
naam lait man pargat bha-i-aa.   view  
naam milai man taripat-ee-ai bin naamai Dharig jeevaas.   view  
naam na jaani-aa raam kaa.   view  
naam niranjan neer naraa-in.   view  
naam tayro aartee majan muraaray.   view  
naamay pareet naaraa-in laagee.   view  
naamay such naamo parha-o naamay chaj aachaar.   view  
naamo ho naam saahib ko paraan aDhree-aa.   view  
naanak daas parabh aap pehraa-i-aa bharam bha-o mayt likhaava-o ray.   view  
naanak kahat bhagat rachhak har nikat taahi tum maano.   view  
naanak naam japai so jeevai.   view  
naanak naam niranjan jaan-ya-o keenee bhagat paraym liv laa-ee.   view  
naanak sukh paa-i-aa har keertan miti-o sagal kalaysaa.   view  
naaNgay aavan naaNgay jaanaa.   view  
naa-o kartaa kaadar karay ki-o bol hovai jokheevadai.   view  
naa-o parbhaatai sabad Dhi-aa-ee-ai chhodahu dunee pareetaa.   view  
naaraa-in har rang rango.   view  
naaraa-in narpat namaskaarai.   view  
naath kachhoo-a na jaan-o.   view  
nachi-ai tapi-ai bhagat na ho-ay.   view  
nagan firat jou paa-ee-ai jog.   view  
nahee tul gobid naam Dhunay.   view  
nainee har har laagee taaree.   view  
nainhu need par darisat vikaar.   view  
nainhu neer bahai tan kheenaa bha-ay kays duDh vaanee.   view  
naktee ko thangan baadaa dooN.   view  
namaskaar taa ka-o lakh baar.   view  
na-o niDh tayrai sagal niDhaan.   view  
naroo marai nar kaam na aavai.   view  
nav khandan ko raaj kamaavai ant chalaigo haaree.   view  
naytar pargaas kee-aa gurdayv.   view  
naytar puneet bha-ay daras paykhay maathai para-o ravaal.   view  
neech jaat har japti-aa utam padvee paa-ay.   view  
neekee raam kee Dhun so-ay.   view  
neekee saaDh sangaanee.   view  
niguni-aa no aapay bakhas la-ay bhaa-ee satgur kee sayvaa laa-ay.   view  
nikas ray pankhee simar har paaNkh.   view  
nikat jee-a kai sad hee sangaa.   view  
nindak ahilaa janam gavaa-i-aa.   view  
nindak aisay hee jhar paree-ai.   view  
ninda-o ninda-o mo ka-o log ninda-o.   view  
nirbighan bhagat bhaj har har naa-o.   view  
nirDhan aadar ko-ee na day-ay.   view  
nirDhan ka-o tum dayvhu Dhanaa.   view  
nirgun kathaa kathaa hai har kee.   view  
nirkhat nirkhat rain sabh nirkhee mukh kaadhai amrit peejai.   view  
nirvairai sang vair rachaa-ay pahuch na sakai gavaarai.   view  
nit dinas raat laalach karay bharmai bharmaa-i-aa.   view  
nit nit da-yu samaalee-ai.   view  
nit uth gaavhu parabh kee banee.   view  
nit uth koree gaagar aanai leepat jee-o ga-i-o.   view  
nitparat naavan raam sar keejai.   view  
niv niv paa-ay laga-o gur apunay aatam raam nihaari-aa.   view  

o-aN pari-a pareet cheet pahilaree-aa.   view  
o-ankaar ayk Dhun aikai aikai raag alaapai.   view  
o-ay saajan o-ay meet pi-aaray.   view  
o-ay sukh kaa si-o baran sunaavit.   view  
oh nayhu navaylaa.   view  
ohaa paraym piree.   view  
ooch apaar bay-ant su-aamee ka-un jaanai gun tayray.   view  
oothat baithat sovat Dhi-aa-ee-ai.   view  
oothat sukhee-aa baithat sukhee-aa.   view  
ot pot sayvak sang raataa.   view  

paa-i-aa laal ratan man paa-i-aa.   view  
paaNday aisaa barahm beechaar.   view  
paanee pakhaa pees daas kai tab hohi nihaal.   view  
paanee pakhaa peesa-o sant aagai gun govind jas gaa-ee.   view  
paanee-aa bin meen talfai.   view  
paap karaydarh sarpar muthay.   view  
paapee hee-ai mai kaam basaa-ay.   view  
paarbarahm ho-aa sahaa-ee kathaa keertan sukh-daa-ee.   view  
paarbarahm nibaahee pooree.   view  
paarbarahm parabh simree-ai pi-aaray darsan ka-o bal jaa-o.   view  
paarbarahm parmaysar satgur aapay karnaihaaraa.   view  
paarbarahm parmaysur su-aamee dookh nivaaran naaraa-inay.   view  
paarbarahm pooran gurdayv.   view  
paarbarahm pooran parmaysur man taa kee ot gaheejai ray.   view  
paarh parhosan poochh lay naamaa kaa peh chhaan chhavaa-ee ho.   view  
paatee torai maalini paatee paatee jee-o.   view  
paath parhi-o ar bayd beechaari-o nival bhu-angam saaDhay.   view  
paavat ralee-aa joban balee-aa.   view  
padee-aa kavan kumat tum laagay.   view  
pahilai pahrai nain salonrhee-ay rain anDhi-aaree raam.   view  
pahilai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa hukam pa-i-aa garbhaas.   view  
pai paa-ay manaa-ee so-ay jee-o.   view  
panch manaa-ay panch rusaa-ay.   view  
pandit is man kaa karahu beechaar.   view  
pandit jan maatay parhH puraan.   view  
pandit saasat simrit parhi-aa.   view  
panth nihaarai kaamnee lochan bharee lay usaasaa.   view  
paraanee ayko naam Dhi-aavahu.   view  
paraanee kaahay ka-o lobh laagay ratan janam kho-i-aa.   view  
paraanee ki-aa mayraa ki-aa tayraa.   view  
paraanee naaraa-in suDh layhi.   view  
paraanee tooN aa-i-aa laahaa lain.   view  
paraatehkaal har naam uchaaree.   view  
parabh ho-ay kirpaal ta ih man laa-ee.   view  
parabh ihai manorath mayraa.   view  
parabh janam maran nivaar.   view  
parabh jee ko naam japat man chain.   view  
parabh jee mil mayray paraan.   view  
parabh jee mohi kavan anaath bichaaraa.   view  
parabh jee too mayray paraan aDhaarai.   view  
parabh jee too mayro sukh-daata.   view  
parabh jee too mayro sukh-daata.   view  
parabh jee-o khasmaanaa kar pi-aaray.   view  
parabh jee-o too mayro saahib daataa.   view  
parabh kee agam agaaDh kathaa.   view  
parabh kee pareet sadaa sukh ho-ay.   view  
parabh kee saran sagal bhai laathay dukh binsay sukh paa-i-aa.   view  
parabh keejai kirpaa niDhaan ham har gun gaavhagay.   view  
parabh kirpaa tay har har Dhi-aava-o.   view  
parabh kirpaal kirpaa karai.   view  
parabh ko bhagat bachhal birdaari-o.   view  
parabh ko bhagat vachhal birdaari-o.   view  
parabh mayray o-ay bairaagee ti-aagee.   view  
parabh mayray pareetam paraan pi-aaray.   view  
parabh mayro it ut sadaa sahaa-ee.   view  
parabh milbay ka-o pareet man laagee.   view  
parabh milbay kee chaah.   view  
parabh naanak naanak naanak ma-ee.   view  
parabh paa-i-aa sukh-daa-ee-aa mili-aa sukh bhaa-ay.   view  
parabh saglay thaan vasaa-ay.   view  
parabh si-o laag rahi-o mayraa cheet.   view  
parabh tayray pag kee Dhoor.   view  
parabh too thaakur sarab partipaalak mohi kaltar sahit sabh golaa.   view  
parahlaad pathaa-ay parhan saal.   view  
parahlaad pathaa-ay parhan saal.   view  
parathmay garabh maataa kai vaasaa oohaa chhod Dharan meh aa-i-aa.   view  
parathmay miti-aa tan kaa dookh.   view  
paraym kay kaan lagay tan bheetar vaid ke jaanai kaaree jee-o.   view  
paraym kee saar so-ee jaanai jis no nadar tumaaree jee-o.   view  
paraym thag-uree jin ka-o paa-ee tin ras pee-a-o bhaaree.   view  
pardays jhaag sa-uday ka-o aa-i-aa.   view  
pareet lagee tis sach si-o marai na aavai jaa-ay.   view  
pareet pareet guree-aa mohan laalnaa.   view  
pareetam jaan layho man maahee.   view  
pargat bha-ee saglay jug antar gur naanak kee vadi-aa-ee.   view  
pargatay gupaal gobind laalan kavan rasnaa gun bhanaa.   view  
pari-a kee pareet pi-aaree.   view  
pari-a kee sobh suhaavanee neekee.   view  
pari-a paraym sahj man anad Dhara-o ree.   view  
parmaysar ditaa bannaa.   view  
parmaysar ho-aa da-i-aal.   view  
partachh ridai gur arjun kai har pooran barahm nivaas lee-a-o.   view  
partipaal parabh kirpaal kavan gun ganee.   view  
patit paavan parabh naam tumaaray.   view  
patit paavan parabh tayro naa-o.   view  
patit pavit bha-ay raam kahat hee.   view  
patit pavitar lee-ay kar apunay sagal karat namaskaaro.   view  
patit uDhaaran taaran bal bal balay bal jaa-ee-ai.   view  
pa-unai paanee agnee kaa mayl.   view  
pavnai meh pavan samaa-i-aa.   view  
payvkarhai Dhan kharee i-aanee.   view  
pi-aaray in biDh milan na jaa-ee mai kee-ay karam anaykaa.   view  
pichhahu raatee sad-rhaa naam khasam kaa layhi.   view  
pingul parbat paar paray khal chatur bakeetaa.   view  
pir bhaavai paraym sakhaa-ee.   view  
pir bin kharee nimaanee jee-o bin pir ki-o jeevaa mayree maa-ee.   view  
pitaa mayro bado Dhanee agmaa.   view  
poojaa keechai naam Dhi-aa-ee-ai bin naavai pooj na ho-ay.   view  
poojaa varat tilak isnaanaa punn daan baho dain.   view  
poojahu raam ayk hee dayvaa.   view  
poor rahi-aa sarab thaa-ay hamaaraa khasam so-ay.   view  
pooraa ni-aa-o karay kartaar.   view  
pooraa satgur jay milai paa-ee-ai sabad niDhaan.   view  
pooraa thaat banaa-i-aa poorai vaykhhu ayk samaanaa.   view  
pooray gur kaa sun updays.   view  
pooray gur tay naam Dhi-aa-ee.   view  
pooray gur tay vadi-aa-ee paa-ee.   view  
pooree aasaa jee mansaa mayray raam.   view  
pootaa maataa kee aasees.   view  
purbee naavai varnaaN kee daat.   view  
purh Dhartee purh paanee aasan chaar kunt cha-ubaaraa.   view  

raag ayk sang panch barangan.   view  
raag maalaa.   view  
raa-isaa pi-aaray kaa raa-isaa jit sadaa sukh ho-ee.   view  
raaj jog takhat dee-an gur raamdaas.   view  
raaj leelaa tayrai naam banaa-ee.   view  
raaj milak joban garih sobhaa roopvant jo-aanee.   view  
raaj na chaaha-o mukat na chaaha-o man pareet charan kamlaaray.   view  
raajaa raam japat ko ko na tari-o.   view  
raajaasaram mit nahee jaanee tayree.   view  
raajan ka-un tumaarai aavai.   view  
raajan meh raajaa urjhaa-i-o maanan meh abhimaanee.   view  
raajan meh tooN raajaa kahee-ahi bhooman meh bhoomaa.   view  
raakh layho ham tay bigree.   view  
raakh lee-aa gur poorai aap.   view  
raakh pitaa parabh mayray.   view  
raakh sadaa parabh apnai saath.   view  
raakhaa ayk hamaaraa su-aamee.   view  
raakhanhaar samHaar janaa.   view  
raakho apnee saran parabh mohi kirpaa Dhaaray.   view  
raakho raakho kirpaa Dhaar.   view  
raam bhaj raam bhaj janam siraat hai.   view  
raam gobind japaydi-aa ho-aa mukh pavitar.   view  
raam gur mohan mohi man la-ee-aa.   view  
raam gus-ee-aa jee-a kay jeevnaa.   view  
raam ham satgur laalay kaaNdhay.   view  
raam ha-o ki-aa jaanaa ki-aa bhaavai.   view  
raam japa-o jee-a aisay aisay.   view  
raam mo ka-o har jan kaarai laa-ee-ai.   view  
raam mo ka-o har jan mayl man bhaavai.   view  
raam mo ka-o har jan mayl pi-aaray.   view  
raam naam dulabh hai bhaa-ee.   view  
raam naam gun gaa-ay lay meetaa har simrat tayree laaj rahai.   view  
raam naam ka-o namaskaar.   view  
raam naam man bayDhi-aa avar ke karee veechaar.   view  
raam naam ratan koth-rhee garh mandar ayk lukaanee.   view  
raam naam sar avar na poojai.   view  
raam naamaa japibo karai.   view  
raam raa-ay hohi baid banvaaree.   view  
raam raajaa na-o niDh mayrai.   view  
raam raam bol bol khojtay badbhaagee.   view  
raam raam sang kar bi-uhaar.   view  
raam rang kaday utar na jaa-ay.   view  
raam rang sabh ga-ay paap.   view  
raam ras pee-aa ray.   view  
raam rasaa-in jo jan geeDhay.   view  
raam rasaa-in nit uth peevhu.   view  
raam simar pachhutaahigaa man.   view  
raam simar raam simar ihai tayrai kaaj hai.   view  
raamaa mai saaDhoo charan Dhuveejai.   view  
raamdaas guroo har sat kee-ya-o samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.   view  
raamdaas guroo jag taaran ka-o gur jot arjun maahi Dharee.   view  
raamdaas sarovar naatay.   view  
raam-ee-aa ha-o baarik tayraa.   view  
rachnaa saach banee.   view  
rahan na paavahi sur nar dayvaa.   view  
rain babeehaa boli-o mayree maa-ee.   view  
rain dinas japa-o har naa-o.   view  
rain dinas rahai ik rangaa.   view  
rain ga-ee mat din bhee jaa-ay.   view  
rain gavaa-ee so-ay kai divas gavaa-i-aa khaa-ay.   view  
rain suhaavarhee dinas suhaylaa.   view  
rakhay rakhanhaar aap ubaari-an.   view  
rama-ee-aa rayn saaDh jan paava-o.   view  
rang maan lai pi-aari-aa jaa joban na-o hulaa.   view  
rang rataa mayraa saahib rav rahi-aa bharpoor.   view  
rangay kaa ki-aa rangee-ai jo ratay rang laa-ay jee-o.   view  
ras amrit naam ras at bhalaa kit biDh milai ras khaa-ay.   view  
ras ras raam rasaal salaahaa.   view  
rasak rasak gun gaavah gurmat liv unman naam lagaan.   view  
rasnaa gun gopaal niDh gaa-in.   view  
rasnaa japee-ai ayk naam.   view  
rasnaa japtee toohee toohee.   view  
rasnaa raam ko jas gaa-o.   view  
ratan javayhar laal har naamaa gur kaadh talee dikhlaa-i-aa.   view  
ratan javayhar naam.   view  
ratay isak khudaa-ay rang deedaar kay.   view  
ravan gun gopaal kartay naankaa sach jo-ay.   view  
ray chit chaytas kee na da-yaal damodar bibahi na jaanas ko-ee.   view  
ray jan man maaDha-o si-o laa-ee-ai.   view  
ray jee-a nilaj laaj tohi naahee.   view  
ray man aisee har si-o pareet kar jaisee jal kamlayhi.   view  
ray man mayray tooN har si-o jor..   view  
ray man ot layho har naamaa.   view  
ray man raam si-o kar pareet.   view  
ray man tayro ko-ay nahee khinch lay-ay jin bhaar.   view  
ray man vatar beejan naa-o.   view  
ray moorhay too hochhai ras laptaa-i-o.   view  
ray moorhHay too ki-o simrat ab naahee.   view  
ray nar ih saachee jee-a Dhaar.   view  
ray nar kaa-ay par garihi jaa-ay.   view  
ray paapee tai kavan kee mat leen.   view  
ree baa-ee baydhee dayn na jaa-ee.   view  
ree kalvaar gavaar moodh mat ulto pavan firaava-o.   view  
rog dokh gur sabad nivaaray   view  
rog ga-i-aa parabh aap gavaa-i-aa.   view  
rojaa Dharai manaavai alhu su-aadat jee-a sanghaarai.   view  
rookho bhojan bhoom sain sakhee pari-a sang sookh bihaat.   view  
roop rang suganDh bhog ti-aag chalay maa-i-aa chhalay kanik kaaminee.   view  
roorho man har rango lorhai.   view  
run jhuno sabad anaahad nit uth gaa-ee-ai santan kai.   view  
rut aa-eelay saras basant maahi.   view  

saa Dhartee bha-ee haree-aavalee jithai mayraa satgur baithaa aa-ay.   view  
saa rut suhaavee jit tuDh samaalee.   view  
saa sayvaa keetee safal hai jit satgur kaa man mannay.   view  
saach naam mayraa man laagaa.   view  
saach padaarath gurmukh lahhu.   view  
saachaa Dhan gurmatee paa-ay.   view  
saachaa saahu guroo sukh-daata har maylay bhukh gavaa-ay.   view  
saachay satguroo daataaraa.   view  
saachee pareet ham tum si-o joree.   view  
saaDh kaa nindak kaisay tarai.   view  
saaDho gobind kay gun gaava-o.   view  
saaDho ih tan mithi-aa jaan-o.   view  
saaDho man kaa maan ti-aaga-o.   view  
saaDho rachnaa raam banaa-ee.   view  
saaDhoo sang bha-i-aa man udam naam ratan jas gaa-ee.   view  
saaDhoo sang sikhaa-i-o naam.   view  
saaDhoo sang tareejai saagar katee-ai jam kee faasaa jee-o.   view  
saaDhsang har har naam chitaaraa.   view  
saaDhsangat kai baasbai kalmal sabh nasnaa.   view  
saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.   view  
saa-ee suhaagan jo parabh bhaa-ee.   view  
saah vaapaaree du-aarai aa-ay.   view  
saahib bhaavai sayvak sayvaa karai.   view  
saahib kee sayvak rahai sarnaa-ee.   view  
saahib nitaani-aa kaa taan.   view  
saahib tay sayvak sayv saahib tay ki-aa ko kahai bahaanaa.   view  
saahu hamaaraa tooN Dhanee jaisee tooN raas deh taisee ham layhi.   view  
saahurarhee vath sabh kichh saajhee payvkarhai Dhan vakhay.   view  
saajan days vidaysee-arhay saanayhrhay daydee.   view  
saajanrhaa mayraa saajanrhaa nikat khalo-i-arhaa mayraa saajanrhaa.   view  
saajnaa sant aa-o mayrai.   view  
saal garaam bip pooj manaavahu sukarit tulsee maalaa.   view  
saaNt bha-ee gur gobid paa-ee.   view  
saaNt paa-ee gur satgur pooray.   view  
saar samaalai nit paratipaalai paraym sahit gal laavai.   view  
saas garaas ko daato thaakur so ki-o manhu bisaari-o ray.   view  
saas kee dukhee sasur kee pi-aaree jayth kay naam dara-o ray.   view  
saas saas simrahu gobind.   view  
saat gharhee jab beetee sunee.   view  
saavan saras manaa ghan varseh rut aa-ay.   view  
sabdou hee bhagat jaapday jinH kee banee sachee ho-ay.   view  
sabh avgan mai gun nahee ko-ee.   view  
sabh gobind hai sabh gobind hai gobind bin nahee ko-ee.   view  
sabh jag fir mai daykhi-aa har iko daataa.   view  
sabh jee-a tayray tooN varatdaa mayray har parabh tooN jaaneh jo jee-ay kamaa-ee-ai raam.   view  
sabh jug tayray keetay ho-ay.   view  
sabh kaa ayk Dhanee.   view  
sabh kichh ghar meh baahar naahee.   view  
sabh kichh jeevat ko bivhaar.   view  
sabh mad maatay ko-oo na jaag.   view  
sabh ras mithay mani-ai suni-ai saalonay.   view  
sabh tay vad samrath gurdayv.   view  
sabh tay vadaa satgur naanak jin kal raakhee mayree.   view  
sabhai ghat raam bolai raamaa bolai.   view  
sabhay galaa visran iko visar na jaa-o.   view  
sabhay kant mahaylee-aa saglee-aa karahi seegaar.   view  
sabhay thok paraapatay jay aavai ik hath.   view  
sabhhoo ko ras har ho.   view  
sach ratay say tol lahu say virlay sansaar.   view  
sachaa sa-udaa har naam hai sachaa vaapaaraa raam.   view  
sachay ratay say nirmalay sadaa sachee so-ay.   view  
sadaa sadaa japee-ai parabh naam.   view  
sadaa sadaa man naam samHaal.   view  
safal darsan tumraa parabh pareetam charan kamal aanoop.   view  
safal janam mo ka-o gur keenaa.   view  
safal sayvaa gopaal raa-ay.   view  
sagal anand kee-aa parmaysar apnaa birad samHaari-a.   view  
sagal banaspat meh baisantar sagal dooDh meh ghee-aa.   view  
sagal bhavan kay naa-ikaa ik chhin daras dikhaa-ay jee.   view  
sagal bi-aaDh mitee tarihu gun kee daas kay ho-ay pooran kaam.   view  
sagal biDhee jur aahar kari-aa taji-o sagal andaysaa.   view  
sagal ichhaa jap punnee-aa.   view  
sagal manorath paa-ee-ah meetaa.   view  
sagal pavit gun gaa-ay gupaal.   view  
sagal santan peh vasat ik maaNga-o.   view  
sagal sarisat kay panch sikdaar.   view  
sagal si-aanap chhaad.   view  
sagal sookh jap aikai naam.   view  
saglay chhod beechaar manaa.   view  
sahj kathaa kay amrit kuntaa.   view  
sahj kathaa parabh kee at meethee.   view  
sahj kee akath kathaa hai niraaree.   view  
sahj samaa-i-o dayv.   view  
sahj subhaa-ay aapan aa-ay.   view  
saho mayraa ayk doojaa nahee ko-ee.   view  
saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi.   view  
sajan mayray rangulay jaa-ay sutay jaaraan.   view  
sakhee aa-o sakhee vas aa-o sakhee asee pir kaa mangal gaavah.   view  
sakhee sahaylee garab gahaylee.   view  
sakhee sahayree mayrai garsat anand.   view  
salok mehlaa 9 (shaloks of Guru Teg Bahaadar)   view  
samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.   view  
sanak sanand ant nahee paa-i-aa.   view  
sanch har Dhan pooj satgur chhod sagal vikaar.   view  
sanchan ka-o har ayko naam.   view  
sandaa markaa jaa-ay pukaaray.   view  
sangay sohantee kant su-aamee dinas rainee raavee-ai.   view  
sangee jogee naar laptaanee.   view  
sansaar samunday taar gobinday.   view  
sant janaa kaa chhohraa tis charnee laag.   view  
sant janaa mil bolhu raam.   view  
sant janaa mil har jas gaa-i-o.   view  
sant janhu mil bhaa-eeho sachaa naam samaal.   view  
sant kee nindaa jonee bhavnaa.   view  
sant mandal meh har man vasai.   view  
sant mandal tahaa kaa naa-o.   view  
sant parsaad japai har naa-o.   view  
sant rahat sunhu mayray bhaa-ee.   view  
santaa kay kaaraj aap khalo-i-aa har kamm karaavan aa-i-aa raam.   view  
santaa kee ho-ay daasree ayhu achaaraa sikh ree.   view  
santaa kee rayn saaDh jan sangat har keerat tar taaree.   view  
santaa maan-o dootaa daana-o ih kutvaaree mayree.   view  
santahu ghat ghat rahi-aa samaahi-o.   view  
santahu ihaa bataavhu kaaree.   view  
santahu raam naam nistaree-ai.   view  
santahu raamdaas sarovar neekaa.   view  
santahu saagar paar utree-ai.   view  
santan avar na kaahoo jaanee.   view  
santan bin avar na daataa bee-aa.   view  
santan kai balihaarai jaa-o.   view  
santan kai sunee-at parabh kee baat.   view  
santan peh aap uDhaaran aa-i-o.   view  
santeh charan morlo maathaa.   view  
santeh Dhoor lay mukh malee.   view  
sar santokh taas gur ho-ay.   view  
sarab kaaraj siDh bha-ay gaa-ay gun gupaal.   view  
sarab sukhaa banay tayrai olHai.   view  
sarab sukhaa gur charnaa.   view  
sarab sukhaa kaa daataa satgur taa kee sarnee paa-ee-ai.   view  
sarab sukhaa mai bhaali-aa har jayvad na ko-ee.   view  
saree raam naamaa uchar manaa.   view  
sarmai dee-aa mundraa kannee paa-ay jogee khinthaa kar too da-i-aa.   view  
sarnee aa-i-o naath niDhaan.   view  
sarpanee tay oopar nahee balee-aa.   view  
sarvanee keertan sun-o din raatee hirdai har har bhaanee.   view  
sarvanee sun-o har har haray thaakur jas gaava-o.   view  
sasoo tay pir keenee vaakh.   view  
satgur aa-i-o saran tuhaaree.   view  
satgur apnaa sad sadaa samHaaray.   view  
satgur apunay ka-o kurbaanee.   view  
satgur apunay sunee ardaas   view  
satgur bachan tumHaaray.   view  
satgur da-i-aa karahu har maylhu mayray pareetam paraan har raa-i-aa   view  
satgur darsan agan nivaaree.   view  
satgur kar deenay asthir ghar baar.   view  
satgur kay charan Dho-ay Dho-ay peevaa.   view  
satgur kee sayvaa safal hai jay ko karay chit laa-ay.   view  
satgur mayraa baymuhtaaj.   view  
satgur mili-ai ultee bha-ee bhaa-ee jeevat marai taa boojh paa-ay.   view  
satgur mo ka-o keeno daan.   view  
satgur moorat ka-o bal jaa-o.   view  
satgur paas banantee-aa milai naam aaDhaaraa.   view  
satgur parchai har naam samaanaa.   view  
satgur poorai keenee daat.   view  
satgur poorai naam dee-aa.   view  
satgur saachai dee-aa bhayj.   view  
satgur sabad ujaaro deepaa   view  
satgur sayv sarab fal paa-ay.   view  
satgur sayvaa safal hai banee.   view  
satgur sikh kee karai partipaal.   view  
satgur tay har paa-ee-ai bhaa-ee.   view  
satsang paykhi-o man maa-ayN   view  
satsangat milee-ai har saaDhoo mil sangat har gun gaa-ay.   view  
satsangat saa-ee har tayree jit har keerat har sunnay.   view  
savaamee saran pari-o darbaaray.   view  
say gursikh Dhan Dhan hai jinee gur updays suni-aa har kannee.   view  
say sanjog karahu mayray pi-aaray.   view  
say santan har kay mayray meet.   view  
say-ee sundar sohnay.   view  
sayj ayk ayko parabh thaakur.   view  
sayvaa thoree maagan bahutaa.   view  
sayvak jan banay thaakur liv laagay.   view  
sayvak kai bharpoor jug jug vaahguroo tayraa sabh sadkaa.   view  
sayvak ka-o niktee ho-ay dikhaavai.   view  
sayvak kee ardaas pi-aaray.   view  
sayvak kee orhak nibhee pareet.   view  
sayvak laa-i-o apunee sayv.   view  
sayvak sikh poojan sabh aavahi sabh gaavahi har har ootam baanee.   view  
sayvee satgur aapnaa har simree din sabh rain.   view  
si-aam sundar taj need ki-o aa-ee.   view  
si-aanap kaahoo kaam na aat   view  
sifat saalaahan tayraa hukam rajaa-ee.   view  
simar Dhi-aa-ay gaa-ay gun gobind din rain saajh savayrai.   view  
simar manaa raam naam chitaaray.   view  
simar simar parabh aapnaa naathaa dukh thaa-o.   view  
simar simar pooran parabhoo kaaraj bha-ay raas.   view  
simra-o simar simar sukh paava-o saas saas samaalay.   view  
simrat naam bharam bha-o bhaagai.   view  
simrat naam kilbikh sabh naasay.   view  
simrat su-aamee kilvikh naasay.   view  
simrit bayd puraan pukaaran pothee-aa.   view  
sincheh darab deh dukh log.   view  
so asthaan bataavhu meetaa.   view  
so Dhan vakhar naam ridai hamaarai.   view  
so har anDhulay kee laakree.   view  
so kaho tal gur sayvee-ai ahinis sahj subhaa-ay.   view  
so kichh kar jit mail na laagai.   view  
so mun je man kee dubiDhaa maaray.   view  
so nirmal nirmal har gun gaavai.   view  
so parabh nayrai hoo tay nayrai.   view  
so sukh mo ka-o sant bataavhu.   view  
so-ay rahay maa-i-aa mad maatay.   view  
so-ay rahee parabh khabar na jaanee.   view  
soDhat soDhat soDh tat beechaari-aa.   view  
so-ee Dhi-aa-ee-ai jee-arhay sir saahaaN paatisaahu.   view  
so-ee karaa-ay jo tuDh bhaavai.   view  
sohaaganee aap savaaree-on laa-ay paraym pi-aar.   view  
sohaaganee sadaa mukh ujlaa gur kai sahj subhaa-ay.   view  
sookay haray kee-ay khin maahay.   view  
sookh mahal jaa kay ooch du-aaray.   view  
sookh sahj aanad ghanaa har keertan gaa-o.   view  
sookh sahj aanand lahhu.   view  
sooraj kiran milay jal kaa jal hoo-aa raam.   view  
sorath taam suhaavanee jaa har naam dhandholay.   view  
su-inay kaa cha-ukaa kanchan ku-aar.   view  
sukh maaNgat dukh aagai aavai.   view  
sukh naahee bahutai Dhan khaatay.   view  
sukh naahee ray har bhagat binaa.   view  
sukh niDhaan pareetam parabh mayray.   view  
sukh saagar gobind simran bhagat gaavahi gun tayray raam.   view  
sukhee-ay ka-o paykhai sabh sukhee-aa rogee kai bhaanai sabh rogee.   view  
sultaan poochhai sun bay naamaa.   view  
sun baavray mat jaaneh parabh mai paa-i-aa.   view  
sun baavray too kaa-ay daykh bhulaanaa.   view  
sun baynantee su-aamee apunay naanak ih sukh maagai.   view  
sun bayntee parabh deen da-i-aalaa.   view  
sun kar bachan tumHaaray satgur man tan mayraa thaar thee-o.   view  
sun man tan tujh sukh dikhlaava-o.   view  
sun meetaa Dhooree ka-o bal jaa-ee.   view  
sun naah parabhoo jee-o aykalrhee ban maahay.   view  
sun sajan pareetam mayri-aa mai satgur dayh dikhaal.   view  
sun sakhee-ay mil udam karayhaa manaa-ay laihi har kantai.   view  
sun sakhee-ay parabh milan neesaanee.   view  
sun sun jeevaa so-ay tumaaree.   view  
sun sun naam tumaaraa pareetam parabh paykhan kaa chaa-o.   view  
sun sun saajan man mit pi-aaray jee-o.   view  
sun sundar saaDhoo bachan uDhaaree.   view  
sun vadaa aakhai sabh ko-ay.   view  
sun yaar hamaaray sajan ik kara-o banantee-aa.   view  
sunee-ai baajai baaj suhaavee.   view  
sunhu banantee-aa su-aamee mayray raam.   view  
sunhu binantee thaakur mayray jee-a jant tayray Dhaaray.   view  
sunhu lokaa mai paraym ras paa-i-aa.   view  
sunibo sakhee kant hamaaro kee-alo khasmaanaa.   view  
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.   view  
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.   view  
surah kee jaisee tayree chaal.   view  
surat simrit du-ay kannee munda parmit baahar khinthaa.   view  
sut apraaDh karat hai jaytay.   view  

taa bhee jogee bhayd na lahi-aa.   view  
taa kaa daras paa-ee-ai vadbhaagee.   view  
taap ga-ay paa-ee parabh saaNt.   view  
taap laahi-aa gur sirjanhaar.   view  
taatee vaa-o na lag-ee paarbarahm sarnaa-ee.   view  
tah paavas sinDh Dhoop nahee chhahee-aa tah utpat parla-o naahee.   view  
tahaa baikunth jah keertan tayraa tooN aapay sarDhaa laa-ihi.   view  
tahal kara-o tayray daas kee pag jhaara-o baal.   view  
tai nar ki-aa puraan sun keenaa.   view  
tai saahib kee mai saar na jaanee.   view  
taj aap binsee taap rayn saaDhoo thee-o.   view  
tan chandan mastak paatee.   view  
tan man Dhan arpa-o sabh apnaa.   view  
tan rainee man pun rap kar ha-o paacha-o tat baraatee.   view  
tan santan kaa Dhan santan kaa man santan kaa kee-aa.   view  
ta-o darsan kee kara-o samaa-ay.   view  
ta-o kaaran saahibaa rang ratay.   view  
tap tap luhi luhi haath marora-o.   view  
tarai gun rahat rahai niraaree saaDhik siDh na jaanai.   view  
taripat aaghaa-ay santaa.   view  
tarisnaa bujhai har kai naam.   view  
tarisnaa chalat baho parkaar.   view  
tay har jan har maylhu ham pi-aaray.   view  
tay saaDhoo har maylhu su-aamee jin japi-aa gat ho-ay hamaaree.   view  
tayraa ayk naam taaray sansaar.   view  
tayraa ayko naam manjeeth-rhaa rataa mayraa cholaa sad rang dholaa.   view  
tayraa bhaanaa toohai manaa-ihi jis no hohi da-i-aalaa.   view  
tayraa bharosaa pi-aaray.   view  
tayraa jan nirat karay gun gaavai.   view  
tayraa jan raam naam rang jaagaa.   view  
tayraa jan raam rasaa-in maataa.   view  
tayraa kee-aa meethaa laagai.   view  
tayraa keetaa jaato naahee maino jog keeto-ee.   view  
tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee.   view  
tayraa naam karee channaathee-aa jay man ursaa ho-ay.   view  
tayraa naam roorho roop roorho at rang roorho mayro raam-ee-aa.   view  
tayraa sad-rhaa suneejai bhaa-ee jay ko bahai alaa-ay.   view  
tayrai bharosai pi-aaray mai laad ladaa-i-aa.   view  
tayrai kaaj na garihu raaj maal.   view  
tayrai maan har har maan.   view  
tayray darsan vitahu khannee-ai vanjaa tayray naam vitahu kurbaano.   view  
tayray kavan kavan gun kahi kahi gaavaa too saahib gunee niDhaanaa.   view  
tayray laalay ki-aa chaturaa-ee.   view  
tayree akath kathaa kathan na jaa-ee.   view  
tayree kudrat toohai jaaneh a-or na doojaa jaanai.   view  
tayree ot pooran gopaalaa.   view  
tayree saran mayray deen da-i-aalaa.   view  
tayree tayk rahaa kal maahi.   view  
tayri-aa bhagtaa bhukh sad tayree-aa.   view  
tayri-aa bhagtaa ka-o balihaaraa.   view  
tayro jan har jas sunat umaahi-o.   view  
teenay taap nivaaranhaaraa dukh hantaa sukh raas.   view  
thaadh paa-ee kartaaray.   view  
thaakay nain sarvan sun thaakay thaakee sundar kaa-i-aa.   view  
thaakur aiso naam tumHaaro.   view  
thaakur bintee karan jan aa-i-o.   view  
thaakur gaa-ee-ai aatam rang.   view  
thaakur hamraa sad bolantaa.   view  
thaakur ho-ay aap da-i-aal.   view  
thaakur jaa simraa tooN taahee.   view  
thaakur jee-o tuhaaro parnaa.   view  
thaakur pareetam parabh mayray.   view  
thaakur si-o jaa kee ban aa-ee.   view  
thaakur tujh bin aahi na moraa.   view  
thaakur tujh bin bee-aa na hor.   view  
thaakur tumH sarnaa-ee aa-i-aa.   view  
thaal vich tinn vastoo pa-ee-o sat santokh veechaaro.   view  
thaan pavitaraa maan pavitaraa pavitar sunan kehanhaaray.   view  
thaatee paa-ee har ko naam.   view  
tharhar kampai baalaa jee-o.   view  
thir ghar baishu har jan pi-aaray.   view  
tichar vaseh suhaylrhee jichar saathee naal.   view  
tih jogee ka-o jugat na jaan-o.   view  
tikh boojh ga-ee ga-ee mil saaDh janaa.   view  
tin kartai ik chalat upaa-i-aa.   view  
tinH basant jo har gun gaa-ay.   view  
tirath jaa-o ta ha-o ha-o kartay.   view  
tis basant jis parabh kirpaal.   view  
tis gur ka-o simra-o saas saas.   view  
tis jan ka-o har meeth lagaanaa jis har har kirpaa karai.   view  
tis kurbaanee jin tooN suni-aa.   view  
tis raakho kirpaa Dhaar.   view  
tis saalaahee jis har Dhan raas.   view  
tis too sayv jin too kee-aa.   view  
tohee mohee mohee tohee antar kaisaa.   view  
too bay-ant ko virlaa jaanai.   view  
too daanaa too abichal toohee too jaat mayree paatee.   view  
too daree-aa-o daanaa beenaa mai machhulee kaisay ant lahaa.   view  
too jaanat mai kichh nahee bhav khandan raam.   view  
too kaahay doleh paraanee-aa tuDh raakhaigaa sirjanhaar.   view  
too mayraa pitaa toohai mayraa maataa.   view  
too mayraa tarang ham meen tumaaray.   view  
too mayray meet sakhaa har paraan.   view  
too parabh daataa daan mat pooraa ham thaaray bhaykhaaree jee-o.   view  
too satgur chahu jugee aap aapay parmaysar.   view  
too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee.   view  
too sun kirat karammaa purab kamaa-i-aa. sir sir sukh sahammaa deh so too bhalaa.   view  
too thaakur tum peh ardaas.   view  
toohai hai vaahu tayree rajaa-ay.   view  
tooN daataa jee-aa sabhnaa kaa bashu mayray man maahee.   view  
tooN jalniDh ham meen tumaaray.   view  
tooN jeevan tooN paraan aDhaaraa.   view  
tooN mayraa baho maan kartay tooN mayraa baho maan.   view  
tooN mayraa kartaa ha-o sayvak tayraa.   view  
tooN mayraa pitaa tooNhai mayraa maataa.   view  
tooN mayraa sakhaa tooNhee mayraa meet.   view  
tooN mayray laalan tooN mayray paraan.   view  
tooN mayro mayr parbat su-aamee ot gahee mai tayree.   view  
tooN mayro pi-aaro taa kaisee bhookhaa.   view  
tooN saajan tooN pareetam mayraa.   view  
tooN sabhnee thaa-ee jithai ha-o jaa-ee saachaa sirjanhaar jee-o.   view  
tooN visrahi taaN sabh ko laagoo cheet aavahi taaN sayvaa.   view  
toree na tootai chhoree na chhootai aisee maaDho khinch tanee.   view  
tuDh aagai ardaas hamaaree jee-o pind sabh tayraa.   view  
tuDh chit aa-ay mahaa anandaa jis visrahi so mar jaa-ay.   view  
tuDh sabh kichh maino sa-upi-aa jaa tayraa bandaa.   view  
tujh bin avar naahee mai doojaa tooN mayray man maahee.   view  
tujh bin kavan hamaaraa.   view  
tujh bin kavan reejhaavai tohee.   view  
tum bad daatay day rahay.   view  
tum chandan ham irand baapuray sang tumaaray baasaa.   view  
tum daataythaakur partipaalak naa-ik khasam hamaaray.   view  
tum daataythaakur partipaalak naa-ik khasam hamaaray.   view  
tum da-i-aal sarab dukh bhanjan ik bin-o sunhu day kaanay.   view  
tum ghar aavhu mayray meet.   view  
tum har saytee raatay santahu.   view  
tum kahee-at hou jagat gur su-aamee.   view  
tumeh pitaa tum hee fun maataa tumeh meet hit bharaataa.   view  
tumH karahu da-i-aa mayray saa-ee.   view  
tumH miltay mayraa man jee-o tumH milhu da-i-aal.   view  
tumH saach Dhi-aavahu mugaDh manaa.   view  
tumH samrathaa kaaran karan.   view  
tumree kirpaa tay japee-ai naa-o.   view  
tumree ot tumaaree aasaa.   view  

ubrat raajaa raam kee sarnee.   view  
uchrahu raam naam lakh baaree.   view  
udahu na kaagaa kaaray.   view  
udak samund salal kee saakhi-aa nadee tarang samaavhigay.   view  
udam kar har jaapnaa vadbhaagee Dhan khaat.   view  
udam kara-o karaavahu thaakur paykhat saaDhoo sang.   view  
udam karat hovai man nirmal naachai aap nivaaray.   view  
udeenee udeenee udeenee.   view  
ugvai soor gurmukh har boleh sabh rain samHaalih har gaal.   view  
ujal kaihaa chilkanaa ghotim kaalrhee mas.   view  
ukat si-aanap kichhoo na jaanaa.   view  
ulaahano mai kaahoo na dee-o.   view  
ultee ray man ultee ray.   view  
umki-o hee-o milan parabh taa-ee.   view  
un kai sang mohi parabh chit aavai sant parsaad mohi jaagee.   view  
un ka-o khasam keenee thaakhaaray.   view  
upjai nipjai nipaj samaa-ee.   view  
upmaa jaat na kahee mayray parabh kee upmaa jaat na kahee.   view  
ustat man meh kar nirankaar.   view  
ustat nindaa do-oo bibarjit tajahu maan abhimaanaa.   view  
ustat nindaa naanak jee mai habh vanjaa-ee chhorhi-aa habh kijh ti-aagee.   view  
uth chali-aa pachhutaa-i-aa pari-aa vas jandaar.   view  

vaahiguroo vaahiguroo vaahiguroo vaahi jee-o.   view  
vaahu vaahu banee nirankaar hai tis jayvad avar na ko-ay.   view  
vaahu vaahu pooray gur kee banee.   view  
vaahu vaahu saachay mai tayree tayk.   view  
vaar vaara-o anik daara-o.   view  
vadaa mayraa govind agam agochar aad niranjan nirankaar jee-o.   view  
vaday vaday jo deeseh log.   view  
vaday vaday raajan ar bhooman taa kee tarisan na boojhee.   view  
vadbhaagee har keertan gaa-ee-ai.   view  
vadee aarjaa har gobind kee sookh mangal kali-aan beechaari-aa.   view  
vadee vadi-aa-ee vaday kee gurmukh bolaataa.   view  
vaido na vaa-ee bhaino na bhaa-ee ayko sahaa-ee raam hay.   view  
vanaj karahu vanjaariho vakhar layho samaal.   view  
vanj mayray aalsaa har paas baynantee.   view  
vas mayray pi-aari-aa vas mayray govidaa har kar kirpaa man vas jee-o.   view  
vee-aahu ho-aa mayray babulaa gurmukhay har paa-i-aa.   view  
vich dunee-aa sayv kamaa-ee-ai.   view  
vich kartaa purakh khalo-aa.   view  
visar naahee ayvad daatay.   view  
visar naahee daataar aapnaa naam dayh.   view  
visar naahee parabh paraan aDhaaray jee-o.   view  
visrahi naahee jit too kabhoo so thaan tayraa kayhaa.   view  

yeh man naik na kahi-o karai.   view  

TOP