INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
f         Click on to view Shabad.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
View Shabad
1298
frpY Driq Akwsu nKqRw isr aUpir Amru krwrw ]
(998-17, mwrU, mÚ 5)
darpai Dharat akaas nakh-yataraa sir oopar amar karaaraa.
872

 
1299
ifTy sBy Qwv nhI quDu jyihAw ]
(1362-10, Punhy, mÚ 5)
dithay sabhay thaav nahee tuDh jayhi-aa.
860

 
1300
ifTy sBy Qwv nhI quDu jyihAw ]
(1362-10, Punhy mhlw 5)
dithay sabhay thaav nahee tuDh jayhi-aa.
860

 
1301
fIgn folw qaU lau jau mn ky Brmw ]
(400-14, Awsw, mÚ 5)
deegan dolaa ta-oo la-o ja-o man kay bharmaa.
996

 
 
 
 
 
 
TOP