HOME    E-MAIL    ANG 1
To go to a particular raag, click on its corresponding Ang number
jpu (Ang 1)
jup
rwgu bYrwVI (Ang 719)
Raag Bairaaree
rwgu kilAwn (Ang 1319)
Raag Kalyaan
so dru (Ang 8)
So Dar
rwgu iqlµg (Ang 721)
Raag Tilang
rwgu pRBwqI (Ang 1327)
Raag Prabhaatee
so purKu (Ang 10)
So Purakh
rwgu sUhI (Ang 728)
Raag Soohee
rwgu jYjwvMqI (Ang 1352)
Raag Jaijaavantee
soihlw (Ang 12)
Sohilaa
rwgu iblwvlu (Ang 795)
Raag Bilaaval
slok shsik®qI mhlw 1 (Ang 1353)
Shalok Sehskritee, First Mehl
isrI rwgu (Ang 14)
Siree Raag
rwgu goNf (Ang 859)
Raag Gond
slok shsik®qI mhlw 5 (Ang 1353)
Shalok Sehskritee, Fifth Mehl
rwgu mwJ (Ang 94)
Raag Maajh
rwgu rwmklI (Ang 876)
Raag Raamkalee
mhlw 5 gwQw (Ang 1360)
Fifth Mehl, Gaat'haa
rwgu gauVI (Ang 151)
Raag Gauree
rwgu nt nwrwien (Ang 975)
Raag Nat Naaraayan
Punhy mhlw 5 (Ang 1361)
Phunhay, Fifth Mehl
rwgu Awsw (Ang 347)
Raag Aasaa
rwgu mwlI gauVw (Ang 984)
Raag Maalee Gauraa
cauboly mhlw 5 (Ang 1363)
Chaubolas, Fifth Mehl
rwgu gUjrI (Ang 489)
Raag Goojaree
rwgu mwrU (Ang 989)
Raag Maaroo
slok Bgq kbIr jIau ky (Ang 1364)
Shaloks Of Devotee Kabeer Jee
rwgu dyvgMDwrI (Ang 527)
Raag Dayv-Gandhaaree
rwgu quKwrI (Ang 1107)
Raag Tukhaari
slok syK PrId ky (Ang 1377)
Shaloks Of Shaykh Fareed Jee
rwgu ibhwgVw (Ang 537)
Raag Bihaagraa
rwgu kydwrw (Ang 1118)
Raag Kaydaaraa
svXy sRI muKbwk´ mhlw 5 (Ang 1385)
Swaiyas From The Mouth Of The Great Fifth Mehl
rwgu vfhMsu (Ang 557)
Raag Wadahans
rwgu BYrau (Ang 1125)
Raag Bhairao
slok vwrW qy vDIk (Ang 1410)
Shaloks In Addition To The Vaars
rwgu soriT (Ang 595)
Raag Sorat'h
rwgu bsMqu (Ang 1168)
Raag Basant
slok mhlw 9 (Ang 1426)
Shalok, Ninth Mehl
rwgu DnwsrI (Ang 660)
Raag Dhanaasaree
rwgu swrg (Ang 1197)
Raag Saarang
muMdwvxI mhlw 5 (Ang 1429)
Mundaavanee, Fifth Mehl
rwgu jYqsrI (Ang 696)
Raag Jaitsree
rwgu mlwr (Ang 1254)
Raag Malaar
rwg mwlw (Ang 1429)
Raag Maalaa
rwgu tofI (Ang 711)
Raag Todee
rwgu kwnVw (Ang 1294)
Raag Kaanraa
 

RETURN TO TOP